poniedziałek, 19 maja 2014

XIV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

„Człowiek Najlepsza Inwestycja”
23-24 czerwca 2014 r., 
Centrum Nauki Kopernik,
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 23-24 czerwca 2014 roku w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik, zorganizuje Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Człowiek Najlepsza Inwestycja. Głównym celem Forum jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem ludźmi oraz przepływu doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, instytucjami naukowymi  i praktykami biznesu.
Tegoroczne Forum MSP poświęcone będzie dwóm aspektom:
  • I dzień Forum - prezentacji najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat projektów realizowanych przez PARP;
  • II dzień Forum - działaniom edukacyjnym dla osób chcących założyć  działalność gospodarczą.
Do udziału w Forum zostali zaproszeni praktycy biznesu – prezesi i wiceprezesi – którzy skonfrontują swoje doświadczenia z praktykami z małych i średnich firm. Zaproszeni goście postarają się odpowiedzieć na pytanie na ile swój sukces firmy zawdzięczają zespołom pracowników a na ile ich liderom.
Gość specjalny Forum  - polarnik Marek Kamiński - podzieli się z uczestnikami  swoimi doświadczeniami w realizacji postawionych  sobie celów i  odpowie na pytanie, jakie cechy  - istotne dla lidera - miały wpływ na sukcesy, jakie odnosił w życiu.
Wśród przedstawicieli administracji państwowej, którzy potwierdzili swój udział w Forum znajdą się między innymi: Janusz Piechociński, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Władysław Kosiniak-Kamysz, minister Pracy i Polityki Społecznej  a także prezes PARP -  Bożena Lublińska-Kasprzak.
W czasie Forum uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wypracowanymi w projektach PARP rozwiązaniami i narzędziami związanymi z rozwojem zasobów ludzkich w firmach MMSP. Interaktywne prezentacje i mini warsztaty będą źródłem wiedzy i inspiracji do zmian wprowadzanych we własnych firmach.
Udział w Forum jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Rejestracja tylko on-line na stronie: http://forummsp.parp.gov.pl/index/index/2696
Kontakt: Departament Komunikacji Zewnętrznej PARP - tel. (22) 432-71-45