poniedziałek, 26 maja 2014

XXI edycja sztandarowego konkursu PIP „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej"

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu informuje, o organizacji XXI edycji sztandarowego konkursu PIP „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, który dba o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa pracy. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani okolicznościową statuetką, a także będą wpisani na prowadzoną przez Głównego Inspektora Pracy Złotą Listę Pracodawców.
Termin składania zgłoszeń konkursowych do OIP upływa z dniem 30 czerwca 2014. W konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy niezależnie od form własności i wielkości zakładu pracy, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu warunków pracy w ich firmach.
Z uwagi na różnorodność zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, a tym samym wielkość i skalę problemów, pracodawcy będą oceniani w trzech kategoriach, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników.
Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej OIP www.opole.oip.pl. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować pod numer tel. 77 47 00 916.