piątek, 27 czerwca 2014

„Dzień Japoński” w Ministerstwie Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ambasada Japonii w Polsce oraz Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego zapraszają do wzięcia udziału w Konferencji "Dzień Japoński".

W trakcie wydarzenia zostaną omówione możliwości inwestycyjnych w Polsce i w Japonii. Konferencja będzie także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie dwustronnej współpracy gospodarczej, perspektywy rozwoju handlu w świetle negocjowanej umowy UE – Japonia oraz nawiązania kontaktów pomiędzy firmami z Polski i Japonii. Wśród zaproszonych gości znajdują się przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów, izb gospodarczych i administracji.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/21004

Z poważaniem,

Sławomir Biedermann