poniedziałek, 9 czerwca 2014

Ponadnarodowy projekt systemowy pt. Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim

Izba Rzemieślnicza w Opolu zaprasza do udziału w ponadnarodowym projekcie systemowym pt. Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim, realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego przy współpracy z Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Manheim.

 Celem projektu jest wzrost działalności innowacyjnej 200 przedsiębiorstw do końca czerwca 2015r., poprzez wypracowanie 200 propozycji innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych, dzięki wykorzystaniu modelu współpracy nauki z biznesem, opierającego się na wiedzy i doświadczeniach niemieckich.

Wypracowany w ramach projektu model transferu wiedzy i technologii dla województwa opolskiego zastosowany na szeroką skalę również po jego zakończeniu przyczyni się do budowy w regionie warunków sprzyjających współpracy nauki z biznesem. W konsekwencji powyższe będzie sprzyjało zwiększeniu potencjału innowacyjnego województwa opolskiego.

W projekcie zostanie wspartych 200 przedsiębiorstw z branż kluczowych dla województwa opolskiego, których działalność wpisuje się odpowiednio:
1. w obszar nauk przyrodniczych w zakresie użytkowym dla przemysłu rolno-spożywczego dla którego zidentyfikowano następujące dziedziny: biologię, bioróżnorodność, rolnictwo, biotechnologię, chemię (w ramach zadania za które odpowiada Uniwersytet Opolski – 100 Przedsiębiorstw),
2. w obszar nauk technicznych i nauk o zarządzaniu w zakresie użytkowym dla przedsiębiorców, w ramach których zidentyfikowano następujące obszary technologiczne: przetwórstwo metali, paliwa alternatywne, energia odnawialna, informatyczne systemy eksperckie i inne specjalizacje inteligentne (w ramach zadania 3, za które odpowiada Politechnika Opolska – 100 Przedsiębiorstw).

Współpraca środowiska naukowego z przedsiębiorstwami zrekrutowanymi do projektu zaowocuje wypracowaniem dla nich konkretnych propozycji innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych. 

 Rekrutacja do projektu została przedłużona do 30 czerwca 2014r.

 Wszelkie szczegóły dotyczące zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdziecie Państwo na stronie: 
http://etw.opolskie.pl/serwis/index.php?id=13236

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.