poniedziałek, 2 czerwca 2014

SZKOLENIA DLA UCZNIÓW KLAS III ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO - ZAPISY

Mając na uwadze dobro uczniów przystępujących do egzaminów, ich odpowiednie przygotowanie teoretyczne, zarówno do części pisemnej jak i ustnej egzaminu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, wzorem lat ubiegłych proponuje organizację szkoleń dla uczniów klas III Zasadniczych Szkół Zawodowych.
Informujemy, że organizujemy jedno i dwudniowe szkolenia mające na celu:
  • zapoznanie z przebiegiem egzaminu,
  • zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach,
  • konsultacje z wykładowcami.
Do udziału w szkoleniu zachęcamy tych, którzy chcą sprawdzić swoje przygotowanie do egzaminu, jak i uzupełnić swoją wiedzę na konsultacjach
z wykładowcami. Organizujemy:
  • szkolenia 2 dniowe dla grup jednozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu,
  • szkolenia jednodniowe dla grup wielozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu

Udział uczniów w szkoleniu jest dobrowolny.

Koszt szkolenia:
  • dwudniowe – 55,00 PLN
  • jednodniowe – 40,00 PLN

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 17.06.2014 roku pisemnie lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, tel. 077 454-31-73 wew. 20 lub 22.