poniedziałek, 2 czerwca 2014

XX jubileuszowe Spotkanie Biznesu

Czesko-Polska Izba Handlowa zaprasza na XX jubileuszowe Spotkanie Biznesu Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej, które odbędzie się 18 czerwca 2014 w Ostrawie.
Czesko-Polska Izba Handlowa organizuje to prestiżowe spotkanie gospodarcze przedsiębiorców z Polski, Czech i Słowacji we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Województwem Opolskim, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Krajem Morawskośląskim, Województwem Śląskim, Urzędem Miasta Ostrawa.

Na Spotkanie Biznesu zapraszani są przedstawiciele polskich, czeskich i słowackich firm, posłowie, senatorzy, dyplomaci, przedstawiciele ministerstw i samorządów z wyżej wymienionych krajów.

XX Spotkanie Biznesu patronatem objęli: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze,  Ambasada Republiki Czeskiej we Warszawie, Ambasada Republiki Słowackiej w Pardze, Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej i Żyliński Kraj Smorządowy.

Chcemy podkreślić fakt, iż tegoroczne Spotkanie Biznesu będzie wyjątkowe. Mija bowiem 20 lat od pierwszego spotkania polskich i czeskich firm w ogrodach Konsulatu Generalnego w Ostrawie.

W programie XX Spotkania Biznesu przewidziane są dyskusje panelowe dotyczące infrastruktury transportu, enegetyki i ochrony środowiska, nauki, innowacji i inwestycji oraz samorządu gospodarczego, następnie konferencja gospdarcza nt.: „Ocena, potenciał i wyzwania czesko-polsko-słowackiej współpracy gospodarczej“ oraz piknik gospodarczy w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Ostarwie.

Jesteśmy przekonani, że XX Jubileuszowe Spotkanie Biznesu będzie doskonałą okazją do prezentacji Państwa firmy partnerom z Czech i Słowacji. Spotkanie  umożliwia nawiązywanie nowych kontaktów zarówno prywatnych jak i handlowych. Rozmowy i spotkania przedsiębiorców sprzyjają bowiem rozwojowi współpracy gospodarczo-handlowej oraz wymianie społecznej i kulturalnej Polski, Czech i Słowacji.

Program, formularz zgłoszeniowy oraz fotogaleria z minionych roczników poniżej:
Cieszymy się na spotkanie z Państwem.

Z wyrazami szacunku

Magdalena Holeksová

ředitelka/dyrektor Česko-polská obchodní komora  Czesko- Polska Izba Handlowa