czwartek, 14 sierpnia 2014

Badanie pracowników na żądanie firmy

Na korzyść zatrudnionych wpływa fakt, że będą oni mogli odwołać się od orzeczenia w sprawie zdolności lub niezdolności do pracy. Pracodawca nie otrzyma też informacji o zakresie badań, jakie przeprowadzane są w trakcie wizyty lekarskiej. Do nadużywania nowych rozwiązań może zniechęcać także czynnik finansowy. Badania będą, tak jak dotychczas, przeprowadzane na koszt pracodawcy.
Zgodnie z założeniami projektu, również sami podwładni łatwiej będą mogli zgłaszać chęć udania się do specjalisty z zakresu medycyny pracy w razie wystąpienia objawów chorobowych wynikających z trudnych warunków wykonywania obowiązków.
Rządowy projektu zmiany Kodeksu pracy trafił do konsultacji społecznych.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 13 sierpnia 2014 r.