piątek, 26 września 2014

Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z powołanym przepisem w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
- używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących:
w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu, spełniających wymagania określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203),
w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo;

Ankieta konkursu Złota Setka 2014

Izba Rzemieślnicza w Opolu we współpracy z Opolskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Nową Trybuną Opolską oraz Izbą Rolniczą zachęca do udziału w II edycji „Złotej Setki” przedsiębiorstw województwa opolskiego. W tym roku po raz pierwszy mogą brać udział mikro i małe przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa rolne. Dane dotyczące przedsiębiorstw, które mają obowiązek sprawozdawczy zbierane są z baz danych Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast dane jednoosobowych działalności gospodarczych, mikro i małych przedsiębiorstw pozyskiwane są z ankiet, które każdy przedsiębiorca może wypełnić online klikając na link: ankieta Złota Setka 2014
 
Można również pobrać ankietę w formie doc lub pdf i po wypełnieniu proszę ją dostarczyć do jednej z instytucji współorganizujących ranking lub przesłać e-mailem na adres: info@izbarzem.opole.pl.

Celem obecnej edycji „Złotej Setki” przedsiębiorstw województwa opolskiego jest stworzenie listy rankingowej w oparciu o dane finansowe, kadrowe itp. Po raz pierwszy mogą zaprezentować się mikro i małe firmy, w których drzemie duży potencjał. Sektor mikro i małych przedsiębiorstw jest bardzo ważny w aspekcie dynamiki rozwoju regionu i stanowi ważny element. Niestety niejednokrotnie jest on marginalizowany. W związku z powyższym zachęcam do wypełniania ankiet każdego przedsiębiorcę: i tego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, mikro, małego czy średniego.

Do pobrania:
ankieta Złota Setka 2014.pdf
ankieta Złota Setka 2014.docx

czwartek, 25 września 2014

Krajowe Forum Jednolitego Rynku SIMFO 2014

W Warszawie, 16-17 października, odbędzie się Krajowe Forum Jednolitego Rynku SIMFO 2014. Organizatorami spotkania jest Ministerstwo Gospodarki oraz Komisja Europejska.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wchodzisz na rynek pracy w UE albo jesteś zainteresowany problematyką jednolitego rynku UE, zapraszamy do wzięcia udziału w Krajowym Forum Jednolitego Rynku SIMFO 2014.Tematem spotkania będzie "Dekada polskiej przedsiębiorczości na jednolitym rynku UE".
 Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

źródło: www.zrp.pl 

poniedziałek, 22 września 2014

Podsumowanie projektu


Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. Niniejszy artykuł jest krótkim podsumowaniem projektu stażowego „Modern craft qualifications on the European labor market”- „Nowoczesne kwalifikacje rzemieślnicze na europejskim rynku pracy” realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

Uczestnikami projektu była 46-osobowa grupa uczniów w zawodzie fryzjer (31 osób) oraz mechanik pojazdów samochodowych (15 osób).
Staż, w formie 3-tygodniowej praktyki, był najważniejszą częścią projektu i odbył się w III turach:
- Grupa uczniów w zawodzie fryzjer – 10.11.2013 – 30.11.2013
- Grupa uczniów w zawodzie fryzjer – 24.03.2014 – 11.04.2014
- Grupa uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – 15.06.2014 – 5.07.2014
Instytucją partnerską / partnerem w projekcie była Izba Rzemieślnicza w Poczdamie, która zapewniła
staż w nowoczesnym i dobrze wyposażonym centrum szkoleniowym Zentrum für Gewerbeförderung
Götz. Wyjazd do Niemiec poprzedziło przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne.
W ramach tego przygotowania zorganizowane zostały kursy języka niemieckiego, Dzień Niemiecki –
z prezentacjami dotyczącymi historii, kultury i współczesnego oblicza Niemiec, a także szkolenie prowadzone przez pedagoga i kurs na temat bezpieczeństwa podróży i pobytu za granicą oraz warsztaty z profesjonalnej obsługi klienta, pisania i składania dokumentów urzędowych.
W czasie trwania stażu uczestnicy zapoznali się z organizacją pracy w bogato wyposażonych pracowniach, ze stosowanymi rozwiązaniami technologicznymi, technicznymi, logistycznymi i kontrolą jakości, głównie w zakresie rozwiązań innowacyjnych w stosunku do rozwiązań polskich. Uczestnicy w wolnym czasie zwiedzili m.in. Poczdam, Berlin oraz inne urokliwe miejsca w okolicy.
Po zakończeniu stażu uczniowie wysoko ocenili miejsce stażu, instruktora niemieckiego oraz opiekuna. Każdy z uczestników prowadził dziennik stażu, w którym zapisywał codziennie wykonywane czynności. Pobyt w Niemczech pozwolił młodzieży na doskonalenie języka niemieckiego, tym bardziej, że uczniowie musieli się nim posługiwać nie tylko podczas praktyk, ale także w miejscu zamieszkania w internacie. Wyjazd miał również znaczenie dla rozwoju
osobowego uczestników: kształtował postawy asertywne, zwiększył ich poczucie własnej wartości, umożliwił nawiązanie nowych znajomości. Instruktorzy szkolący wysoko ocenili umiejętności, pracowitość i wiedzę fachową stażystów, czego potwierdzeniem były certyfikaty oraz listy referencyjne, które otrzymali wszyscy uczestnicy. Dodatkowym potwierdzeniem wiedzy,
kwalifikacji i kompetencji zdobytych przez uczniów w czasie stażu jest dokument Europass Mobilność, wydany w dwóch językach: polskim i niemieckim. Certyfikaty, listy referencyjne i Europass na pewno ułatwią w przyszłości znalezienie dobrej pracy przez uczestników projektu.

PROJEKT: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

czwartek, 18 września 2014

Bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu efektywności energetycznej, fotowoltaiki i kogeneracji dla firm z sektora MŚP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do udziału w projekcie „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw”, w ramach którego realizowane są bezpłatne szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania kogeneracji oraz systemów fotowoltaicznych w firmach z sektora MŚP.
Podczas szkoleń i doradztwa pokażemy jak obniżyć zużycie energii w Twojej firmie. Sprawdzimy, jaki system fotowoltaiczny i kogeneracyjny będzie dla niej optymalny.
Pracownicy firm uczestniczący w projekcie wezmą udział w dwudniowym szkoleniu, a następnie skorzystają z indywidualnego doradztwa. Terminy i miejsce szkolenia oraz doradztwa zostaną uzgodnione z przedsiębiorstwami zainteresowanymi udziałem w projekcie. Zarówno szkolenia jak i doradztwo przeprowadzą eksperci posiadający wysokie kwalifikacje w danej tematyce.
Efektem udziału w projekcie będzie opracowanie dla każdej z firm planu działań proekologicznych, który zostanie przygotowany w oparciu o zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstwa i jego charakterystykę energetyczną i będzie zawierał rekomendacje dotyczące sposobów obniżenia zużycia energii.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oferowane w ramach projektu doradztwo oraz szkolenia są dla przedsiębiorstw bezpłatne i stanowią dla nich pomoc de minimis.
Korzyści dla firm biorących udział w projekcie to: 
  • opracowanie planu ograniczenia zużycia energii elektrycznej i redukcji kosztów z tym związanych,
  • opracowanie schematu wykorzystania instalacji kogeneracyjnej i fotowoltaicznej,
  • sporządzenie prognoz finansowych, planu produkcji energii i pokrycia zapotrzebowania na prąd.
W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie wystarczy wypełnić formularz kwalifikacyjny dostępny na stronie projektu: www.ekoinnowacjedlafirm.pl.
Nasi lokalni koordynatorzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do projektu:
tel. + 61 827 09 89, e-mail: biuro@ekoinnowacjedlafirm.pl
Projekt „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach i jest współfinansowany przez Unię Europejskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego.środa, 17 września 2014

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Od 23 września 2014  rozpoczyna się kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

Ukończenie kursu pedagogicznego jest wymogiem koniecznym w przypadku podpisania z uczniem umowy o praktyczną naukę zawodu. Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
  • 25 godzin psychologii
  • 25 godzin pedagogiki
  • 20 godzin metodyki
  • 10 godzin praktyk metodycznych
  • 6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu, tj. we wtorki i czwartki od godziny 15:30 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 13:45.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 770 zł brutto. Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

W celu zapisu na kurs prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty pod nr telefonu 77 454 31 73 w. 22 lub 20.

Mamy jeszcze wolne miejsca!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

piątek, 12 września 2014

Sukces Województwa Opolskiego na 41. Międzynarodowych Targach Meblowych MTM 2014 w Ostródzie

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki/OCRG w ramach realizowanego projektu Opolska Platforma Innowacji było koordynatorem stoiska promocyjnego Województwa Opolskiego podczas 41. Edycji międzynarodowych targów meblowych MTM 2014 w Ostródzie w terminie 02.- 05.09.2014. Stoisko  występowało na tych targach pod hasłem promocyjnym: „Opolskie w formie”, które w swojej treści łączyło  dwa ważne elementy przekazu, po pierwsze symbolizując opolskie meblarstwo w połączeniu z innowacyjnym designem, jako jedną z kluczowych branż i dynamicznie rozwijających się specjalizacji regionalnych oraz ogólnie dobrą kondycję (formę) szybko rozwijającej się  regionalnej gospodarki.

środa, 10 września 2014

Kilometry oszczędności dla Ciebie i Twojej firmy na stacjach Orlen i Bliska

Przyjeżdżasz na stację benzynową, tankujesz paliwo i podajesz kasjerowi kartę rabatową BIZNESTANK. Zapłacisz za zakup paliwa mniej niż wynosi cena z pylonu. Przecież to kilometry oszczędności dla Twojej firmy!

Rabaty otrzymujesz niezależnie od ilości paliwa, które kupujesz. Program BIZNESTANK umożliwia odbieranie faktur zbiorczych raz w miesiącu na stacji, na której została podpisana umowa

Co zrobić aby otrzymać kartę BIZNESTANK wraz ze zniżką dla przedsiębiorców zrzeszonych w cechach rzemieślniczych?
1. Udaj się na najbliższą stację ORLEN lub BLISKA
2. Podpisz umowę i odbierz kartę rabatową BIZNESTANK
3. Wyślij informację do Izby Rzemieślniczej w Opolu o podpisaniu umowy
4. Ciesz się rabatami i tankuj taniej

BIZNESTANK to oferta PKN ORLEN przy współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Opolu specjalnie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zrzeszonych w cechach rzemieślniczych, oparta na wykorzystaniu karty magnetycznej.  Karta BIZNESTANK umożliwia automatycznie naliczanie rabatów na prawie 1300 stacjach ORLEN i BLISKA w całej Polsce jak również skraca czas obsługi oraz fakturowania na stacjach paliw. Umowę rabatową można zawrzeć od ręki, bezpośrednio na wybranej stacji płockiego koncernu, oznaczonej znakiem BIZNESTANK. Wystarczy przedstawić kopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej oraz wypełnić na miejscu formularz.

Więcej informacji uzyskać można kontaktując się z Izbą Rzemieślniczą w Opolu:
telefonicznie pod numerem 77 454 31 73 lub mailowo info@izbarzem.opole.pl

Więcej informacji o kartach BIZNESTANK:
www.biznestank.pl
www.flota.orlen.plCzas to pieniądz. Zacznij oszczędzać już dziś!

piątek, 5 września 2014

Wynajem powierzchni biurowej po preferencyjnych stawkach w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości

Izba Rzemieślnicza w Opolu w ramach Rzemieślniczego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie miała do wynajęcia pomieszczenia po preferencyjnych stawkach dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub osób prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata. Do dyspozycji pozostało już tylko 1 pomieszczenie mieszczące się w budynku Izby przy ulicy Katowickiej 55 w Opolu.

Szczegóły uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Administracyjno - Gospodarczego. tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.

Poniżej rzuty oferowanych pomieszczeń. 


Wynajem powierzchni biurowej, sal szkoleniowych (...)

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania do wynajęcia pomieszczenia biurowe zlokalizowane na II piętrze. Posiadamy również do wynajęcia pomieszczenia biurowe na IV piętrze dla osób rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż trzy lata (w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości) w budynku Izby Rzemieślniczej, mieszczącej się przy ulicy Katowickiej 55.


Więcej informacji uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Administracyjno - Gospodarczego. tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.


Do zaoferowania mamy także sale wykładowe i szkoleniowe. Szczegóły znajdziecie państwo tutaj.

środa, 3 września 2014

SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH WE WRZEŚNIU W ATRAKCYJNEJ CENIE

Miesiąc wrzesień to miesiąc, w którym pracodawcy podpisują umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi. Należy pamiętać, że nie można dopuścić pracownika do pracy bez wcześniejszego przeszkolenia z zakresu bhp (szkolenie wstępne).
Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu wrześniu br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu lub seminarium odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA


Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.
Planowany termin rozpoczęcia kursu przełom września i października.

kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.
Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.