czwartek, 30 października 2014

Postaw na pracę 2.0

W jaki sposób zatrudnić osobę niepełnosprawną? Jakie korzyści materialne i społeczne wynikają z zatrudniania osób niepełnosprawnych? Jesteś osobą niepełnosprawną i szukasz pracy? 

Fundacja Aktywizacja zaprasza 13 listopada 2014 r. o godzinie 10.00  do Powiatowego Centrum Kultury przy ul. Dworcowej 23 w Strzelcach Opolskich na Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych „Postaw na pracę. 2.0”

środa, 29 października 2014

SPOTKANIA INFORMACYJNE PT. „MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIOCÓW W RAMACH RPO WO2007-2013” W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców nt. dotacji dla mikroprzedsiębiorstw oraz pozadotacyjnych form wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

piątek, 24 października 2014

Oskładkowanie umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.  

W czwartek 23 października Sejm uchwalił nowelę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych zacznie obowiązywać już od stycznia 2015 r.

Powstał projekt zmian kodeksu pracy dotyczący umów terminowych

Resort pracy przygotował projekt nowelizacji kodeksu pracy dotyczący umów terminowych. Jego główne założenia to: ograniczenie okresu trwania umowy na czas określony oraz wprowadzenie limitu takich umów, ujednolicenie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i nieokreślony, rezygnacja z umów o pracę na czas wykonania określonej pracy, wprowadzenie możliwości ponownego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

środa, 22 października 2014

Konkurs o tytuł „Młodego Inspektora Pracy”

Uczestnicy konkursu, uczniowie reprezentujący opolskie szkoły ponadgimnazjalne o profilu budowlanym, zostali ocenieni na podstawie realizacji dwóch praktycznych zadań konkursowych. Pierwsze z nich polegało na ocenie materiału zdjęciowego z kontroli inspektorów pracy – wyszukaniu i zapisaniu zagrożeń przy pracach budowlanych, a także prawidłowych - bezpiecznych rozwiązań stosowanych w budownictwie.

13 proc. pracowników obawia się o swoje życie lub zdrowie w miejscu pracy

Zaledwie 13 proc. pracowników obawia się o swoje życie lub zdrowie w miejscu pracy. Zdecydowana większość (87 proc.) czuje się tam bezpiecznie, biorąc pod uwagę zabezpieczenia zapewniane przez pracodawcę.
Poczucie zagrożenia pracowników jest znacznie mniejsze niż rzeczywiste zagrożenie. Ponad połowa pracowników (57 proc.) czuje się w pracy bezpieczniej, niż wynika to z potencjalnego ryzyka związanego z wykonywanym przez nich zawodem.

piątek, 17 października 2014

Finał regionalny konkursu dla młodzieży szkół budowlanych o tytuł Młodego Inspektora Pracy

17 października 2014 roku w w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbywa się finał konkursu dla młodzieży szkół budowlanych o tytuł Młodego Inspektora Pracy.
Podobnie do ubiegłorocznej edycji konkursu, zadaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu budowlanym będzie rozwiązanie dwóch praktycznych zadań.

wtorek, 14 października 2014

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej już w listopadzie.

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuję, że w miesiącu listopad 2014 planuje przeprowadzić szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu zdarzenia. Ponadto szkolenie ma na celu również utrwalenie podstawowej wiedzy zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy oraz kształtowania właściwej postawy etycznej w podejmowanych czynnościach ratunkowych. Szkolenie skierowane jest dla pracodawców i pracowników firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej:
Damian Ozorkiewicz

tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

Posłowie chcą płatnej soboty pracującej

Projekt przewiduje, że jeśli pracodawca nie będzie mógł dać wolnego za przepracowaną sobotę lub gdy pracownik będzie chciał za nią pieniądze i złoży odpowiedni wniosek, wówczas dostanie dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy. Chodzi o sytuacje gdy pracodawca nie ma możliwości przyznania dnia wolnego, bo np. kończy się okres rozliczeniowy i sobota była ostatnim dniem pracy albo pracownik rozchorował się i jest na zwolnieniu dłużej niż przez okres rozliczeniowy.

piątek, 10 października 2014

Za święto 1 listopada pracodawca odda dzień wolny

W zakładach pracy najczęściej dniem harmonogramowo wolnym od pracy jest sobota. W 2014 roku mamy dwa święta, które przypadają w sobotę: był to 3 maja oraz zbliżający się 1 listopada. Pracodawcy, u których dniem wolnym od pracy jest sobota, muszą za te dni udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy.

czwartek, 9 października 2014

Międzynarodowe Spotkania Przedstawicieli Handlowych/ Oferta dla firm opolskich

Przedsiębiorcy opolscy zainteresowani nawiązaniem współpracy z przedstawicielami handlowymi na terenie Niemiec proszeni są o kontakt z Biurem Województwa Opolskiego w Moguncji. Oferta firm zostanie przedstawiona podczas dwóch międzynarodowych spotkań przedstawicieli handlowych organizowanych przez Izby Przemysłowo-Handlowe w Bielefeld oraz Düsseldorfie.

wtorek, 7 października 2014

SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH W PAŹDZIERNIKU W ATRAKCYJNEJ CENIE

Wrzesień i październik to miesiące, w których pracodawcy podpisują umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi. Należy pamiętać, że nie można dopuścić pracownika do pracy bez wcześniejszego przeszkolenia z zakresu bhp (szkolenie wstępne).
Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu październiku br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl