środa, 22 października 2014

13 proc. pracowników obawia się o swoje życie lub zdrowie w miejscu pracy

Zaledwie 13 proc. pracowników obawia się o swoje życie lub zdrowie w miejscu pracy. Zdecydowana większość (87 proc.) czuje się tam bezpiecznie, biorąc pod uwagę zabezpieczenia zapewniane przez pracodawcę.
Poczucie zagrożenia pracowników jest znacznie mniejsze niż rzeczywiste zagrożenie. Ponad połowa pracowników (57 proc.) czuje się w pracy bezpieczniej, niż wynika to z potencjalnego ryzyka związanego z wykonywanym przez nich zawodem.

Najbardziej niebezpieczne branże zdaniem większości respondentów są to budownictwo i przemysł wydobywczy (odpowiednio 71 proc. i 67 proc. wskazań). Niemal połowa badanych wskazała przemysł chemiczny, a co trzeci transport i logistykę. Prawie jedna czwarta za najbardziej niebezpieczne branże uważa energetykę i lotnictwo. Z kolei trzy najpoważniejsze zagrożenia wskazywane przez pracowników, których charakter pracy wiąże się z potencjalnym ryzykiem, to wypadek samochodowy (22 proc.), praca na wysokości (18 proc.) oraz niebezpieczne maszyny (11 proc.).
Wypadki oraz rażące naruszenia przepisów zdecydowanie częściej zdarzają się w branży produkcyjnej, w dużych przedsiębiorstwach. Z deklaracji respondentów wynika, iż to właśnie większe zakłady bardziej dbają o organizację i zakres szkoleń BHP. Stosunkowo najmniej niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce w branży usługowej, najczęściej w mniejszych zakładach pracy.
Zdecydowana większość pracowników (ponad 90 proc.) twierdzi, że zna procedury bezpieczeństwa obowiązujące pracodawcę, a w sytuacji złamania lub nieprzestrzegania przez niego procedur bezpieczeństwa powiadomiłaby Państwową Inspekcję Pracy o zdarzeniu.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy przez instytut badawczy Millward Brown w 2014 roku, na reprezentatywnej próbie Polaków pracujących zawodowo. Koalicję powołały cztery firmy: CWS-boco Polska, PW Krystian, Lafarge oraz TenCate Protective Fabrics w celu promowania kultury bezpieczeństwa pracy.

Źródło: www.bezpieczniwpracy.pl