środa, 22 października 2014

Konkurs o tytuł „Młodego Inspektora Pracy”

Uczestnicy konkursu, uczniowie reprezentujący opolskie szkoły ponadgimnazjalne o profilu budowlanym, zostali ocenieni na podstawie realizacji dwóch praktycznych zadań konkursowych. Pierwsze z nich polegało na ocenie materiału zdjęciowego z kontroli inspektorów pracy – wyszukaniu i zapisaniu zagrożeń przy pracach budowlanych, a także prawidłowych - bezpiecznych rozwiązań stosowanych w budownictwie.
Drugie zadanie konkursowe polegało na doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej do w prac w budownictwie – wylosowanych przez ucznia.
Siedmiu uczestników z największą ilością punktów otrzymało wartościowe nagrody rzeczowe, a laureat I miejsca w najbliższym czasie weźmie udział w jednej z rutynowych kontroli inspektorów pracy na placu budowy.

Współorganizatorami konkursu o tytuł „Młodego Inspektora Pracy” są Opolskie Kuratorium Oświaty, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Opolska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.