czwartek, 30 października 2014

Postaw na pracę 2.0

W jaki sposób zatrudnić osobę niepełnosprawną? Jakie korzyści materialne i społeczne wynikają z zatrudniania osób niepełnosprawnych? Jesteś osobą niepełnosprawną i szukasz pracy? 

Fundacja Aktywizacja zaprasza 13 listopada 2014 r. o godzinie 10.00  do Powiatowego Centrum Kultury przy ul. Dworcowej 23 w Strzelcach Opolskich na Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych „Postaw na pracę. 2.0”
Podczas Targów będzie miała miejsce konferencja w trakcie której zostaną zaprezentowane informacje nt. korzyści finansowych oraz procedur związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Przedstawione  zostaną także dobre praktyki w tym zakresie. Wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów Fundacji Aktywizacja: prawnika, psychologów, doradców zawodowych i pośredników pracy. 
Poprzednie edycje Targów odbyły się w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu dot. tematyki z tym związanej Fundacja Aktywizacja postanowiła zorganizować Targi w Strzelcach Opolskich. Ich celem jest inspirowanie pracodawców, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych do podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i zwiększenia ich zatrudnienia na lokalnym rynku pracy
W Polsce liczba osób niepełnosprawnych to 4,7 mln, co stanowi 12,2% ludności kraju. Przeszło 35% osób niepełnosprawnych zamieszkuje tereny wiejskie. Problem braku perspektyw zawodowych dotyczy tysięcy osób o obniżonej sprawności, a zatem i wymagających szczególnego podejścia w edukacji, przy wchodzeniu na rynek pracy i w życiu codziennym.

OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY PROSZONE SĄ O ZABRANIE ZE SOBĄ AKTUALNEGO CV!