środa, 29 października 2014

SPOTKANIA INFORMACYJNE PT. „MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIOCÓW W RAMACH RPO WO2007-2013” W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców nt. dotacji dla mikroprzedsiębiorstw oraz pozadotacyjnych form wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Spotkania organizowane będą w każdym mieście powiatowym województwa opolskiego
w okresie od października do grudnia 2014 r.
Spotkania adresowane są do przedsiębiorców działających na terenie województwa opolskiego, zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój firmy w formie preferencyjnych pożyczek i poręczeń oraz dotacji dla mikroprzedsiębiorstw, udzielanych
w ramach RPO WO 2007-2013. Dodatkowo przedstawione zostaną informacje nt. działalności instytucji Otoczenia Biznesu w województwie opolskim oraz nt. usług oferowanych przez Sieć PIFE.

Informacje o spotkaniach w poszczególnych miastach zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej:  www.rpo.opolskie.pl zakładka Punkty Informacyjne/Spotkania, szkolenia


Szczegółowych informacji udziela Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Opolu, przy ul. Barlickiego 17, tel.: 77 44 04 720-722, fax: 77 44 04 721, e-mail: info@opolskie.pl