środa, 26 listopada 2014

PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCHSzanowni Państwo,
Mam przyjemność poinformować Państwa o wprowadzeniu do oferty Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (Funduszu) nowego produktu – PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH. Z poręczenia wadiów mogą skorzystać firmy sektora MSP zarejestrowane lub prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. Poręczenie to jest udzielane w 100 % wartości wadium przetargowego. Jest to produkt nowy na rynku krajowym. Dużą korzyścią dla firm korzystających uczestniczących w postępowaniach przetargowych jest uproszczony, szybki system ich przyznawania i uruchamiania wadiów.
Aktualnie poręczenia wadiów mogą otrzymać przedsiębiorcy tylko z 5-ciu regionów (województw). Z uwagi na powyższe, dla zwiększenia powszechności korzystania przez firmy z tej formy zabezpieczenia Fundusz wprowadził do 31.12.2014 r. promocyjne warunki ich udzielania poręczeń.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu Doradcy Fundusz telefonicznie pod numerem telefonu 77/44-15-620 lub e-mailowo biuro@orfpk.opole.pl.

poniedziałek, 17 listopada 2014

Doradztwo dla przedsiębiorców w ramach Punktu Konsultacyjnego KSU

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje że od 1 października 2014 roku świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorców w ramach projektu „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z tym zapraszamy  wszystkich przedsiębiorców z województwa opolskiego do skorzystania z doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy można uzyskać w różnych obszarach tematycznych:
  • MODUŁ I spełnienie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
  • MODUŁ II marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, tworzenia opisów produktu i usług, wykorzystania nowoczesnych technologii)
  • MODUŁ III organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, systemy finansowo księgowe)
  • MODUŁ IV finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa)
  • MODUŁ V rejestracja działalności gospodarczej (konsultacje profilu zakładanej działalności, formy opodatkowania, dokumenty do ZUS)

Zapraszamy do kontaktu:
Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług
tel. 77 454 31 73 w.20,22,24,31


info@izbarzem.opole.pl

piątek, 14 listopada 2014

Darmowy wyjazd studyjny do Niemiec dla przedsiębiorców w ramach projektu “Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu”

Instytut ceramik ICiMB w Opolu- Groszowicach oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu zapraszają przedsiębiorców z terenu Opolszczyzny do uczestnictwa w  darmowym wyjeździe studyjnym do Niemiec w terminie: 19.- 21.11.2014. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu "Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W ramach wyjazdu zapewnione zostanie: tłumaczenia symultaniczne, zwiedzanie instalacji, przejazd komfortowym autokarem, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie zgodne z programem, opiekę pilota oraz zespołu projektowego
Chętnych zapraszamy do zapisywania się od zaraz.
Kontakt z organizatorami:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
tel. (+48) 600 322 213 
lub
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Dział Przedsiębiorczości
 tel. 77 40 33 649

środa, 5 listopada 2014

Od 1 listopada wyższe progi dochodowe

Próg dochodowy do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015 wzrósł 1 listopada 2014 roku. Dochód rodziny, upoważniający do ubiegania się o zasiłek, w przeliczeniu na jedną osobę wzrósł o 35 zł i nie może przekraczać 574 zł.
W sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (czyli takie, które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) obowiązuje nieco wyższy próg dochodowy. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł bowiem przekraczać kwoty 664 zł (do 31 października 2014 roku było to 623 zł). W tym przypadku kryterium dochodowe wzrosło o 41 zł.
Tyle samo, tj. 664 zł, wynosi również od 1 listopada 2014 r., kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego (do 31 października 2014 roku było to 623 zł).


Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 5 listopada 2014 r.


poniedziałek, 3 listopada 2014

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.
Planowany termin rozpoczęcia kursu przełom grudnia i stycznia.

kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.

Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH W LISTOPADZIE W ATRAKCYJNEJ CENIE

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu listopadzie br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22

damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl