środa, 26 listopada 2014

PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCHSzanowni Państwo,
Mam przyjemność poinformować Państwa o wprowadzeniu do oferty Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (Funduszu) nowego produktu – PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH. Z poręczenia wadiów mogą skorzystać firmy sektora MSP zarejestrowane lub prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. Poręczenie to jest udzielane w 100 % wartości wadium przetargowego. Jest to produkt nowy na rynku krajowym. Dużą korzyścią dla firm korzystających uczestniczących w postępowaniach przetargowych jest uproszczony, szybki system ich przyznawania i uruchamiania wadiów.
Aktualnie poręczenia wadiów mogą otrzymać przedsiębiorcy tylko z 5-ciu regionów (województw). Z uwagi na powyższe, dla zwiększenia powszechności korzystania przez firmy z tej formy zabezpieczenia Fundusz wprowadził do 31.12.2014 r. promocyjne warunki ich udzielania poręczeń.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu Doradcy Fundusz telefonicznie pod numerem telefonu 77/44-15-620 lub e-mailowo biuro@orfpk.opole.pl.