wtorek, 29 grudnia 2015

Konkurs „Oszczędzaj – chroniąc środowisko”

Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „3xśrodowisko”, w ramach którego upowszechnia działania pro-ekologiczne pomagające ograniczyć zużycie zasobów w zakładach rzemieślniczych z sześciu branż (budowlana, drzewna, usługi osobiste, motoryzacyjna, poligraficzna i spożywcza). Jednym z celów projektu jest znalezienie 100 firm, które uzyskały min. 10% ograniczenie zużycia zasobów
- dla firm spożywczych oraz sektora usług osobistych jest to energia elektryczna i woda,
- dla branży motoryzacyjnej energia elektryczna oraz płyn hamulcowy
- dla branży budowlanej energia elektryczna i paliwo
- dla branży drzewnej energia elektryczna oraz drzewo
- dla branży poligraficznej alkohol izopropylowy oraz materiały ropo pochodne (zmywacze).

wtorek, 22 grudnia 2015

Branża rzeźniczo-wędliniarska spotka się w Związku Rzemiosła Polskiego

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego zaprasza rzemieślników branży rzeźniczo-wędliniarskiej z regionów wszystkich Izb Rzemieślniczych na spotkanie konsultacyjne, dotyczące aktualnych problemów branży.
Zmiany, dokonane w październiku 2015 r., w ustawie o rzemiośle spowodowały, że
działalność gastronomiczna została zakwalifikowana do rzemiosła i zawód
„kucharz” powrócił do rzemiosła. Włączenie działalności gastronomicznej do rzemiosła otwiera drzwi do członkostwa w jego organizacjach, m.in. restauracjom, punktom gastronomicznym, kawiarniom i innym przedsiębiorstwom świadczącym usługi w obszarze gastronomii.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016 r. w siedzibie ZRP w Warszawie.

źródło: www.zrp.pl

czwartek, 17 grudnia 2015

Ogólnopolskie Turnieje dla uczniów w zawodach piekarz, cukiernik, przetwórstwa mięsa

Informujemy, że Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu organizuje XVIII Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki, XVIII Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego oraz XVII Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej dla uczniów w zawodach piekarz, cukiernik, przetwórstwa mięsa.
Głównym organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego.

środa, 16 grudnia 2015

Wsparcie rodzin w budżecie na 2016 rok

Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafił  projekt budżetu państwa na rok 2016, skierowany przez ministerstwo finansów. Budżet realizuje priorytetowy program rządu wspierania rodzin „500 plus", a zarazem zachowuje stabilność makroekonomiczną finansów kraju. Podstawowe dane projektu: dochody budżetu państwa: 313 mld 788 mln zł; wydatki budżetu państwa: 368 mld 528 mln zł; deficyt: 54,7 mld zł.

Związek Rzemiosła Polskiego mówi Stop dla działań ubezpieczycieli

Związek Rzemiosła Polskiego, jako krajowa organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła i reprezentatywna organizacja pracodawców mając na uwadze postulaty rzemieślników branży motoryzacyjnej dotyczące problemów występujących na rynku likwidacji szkód komunikacyjnych – wystosował pismo do Premier Beaty Szydło z prośbą o zapoznanie się z trudną sytuacją tej grupy przedsiębiorców oraz podjęcie działań ograniczających poszerzanie szarej strefy w usługach branży motoryzacyjnej.

piątek, 4 grudnia 2015

Zaproszenie na PromoFood 2016 w Poczdamie

Izba Przemysłowo-Handlowa Poczdam zaprasza przedsiębiorstwa z województwa opolskiego do
udziału w międzynarodowym spotkaniu gospodarczym „PromoFood 2016” połączonym z giełdą
kooperacyjną (możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami firm z Niemiec, Skandynawii,
Egiptu, Turcji, Tunezji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Islandii, Nigerii, Portugalii), które
odbędzie się w dniach 28-29.01.2016 w Poczdamie.
Biuro Województwa Opolskiego w Niemczech chętnie zajmie się wszystkimi formalnościami
związanymi ze zgłoszeniem Państwa firmy do udziału w PromoFood 2016, zorganizowaniem
przejazdu jak i noclegów oraz będzie Państwu towarzyszyć podczas wszystkich dni Państwa pobytu w
Niemczech. Przedsiębiorcy opolscy ponoszą jedynie koszty noclegów.
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w PromoFood 2016 prosimy o bezpośredni kontakt z:
Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji / Niemcy
dr Przemysław Łebzuch
Tel.: (+49) (06131) 329 5737
Fax: (+49) (06131) 329 5911
E-Mail: p.lebzuch@opolskie.de
www.opolskie.de

WERNISAŻ FOTOGRAFII ORAZ WYSTAWA STARYCH APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH POD GŁÓWNYTM PATRONATEM CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I MAŁEJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W BIELAWIE

W ramach XXVI polsko-czeskich dni kultury chrześcijańskiej w drugiej połowie listopada br. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, wraz z Zespołem Szkół Cechu Rzemiosł Różnych przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Bielawy zorganizował w siedzibie szkoły rzemieślniczej w Bielawie wernisaż Věry Kopeckiej oraz wystawę Tadeusza Łazowskiego.

środa, 2 grudnia 2015

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA - 2016

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.
Planowany termin rozpoczęcia kursu styczeń - luty 2016.

kontakt:
Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.
Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

wtorek, 1 grudnia 2015

Wraz z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia oraz zbliżającym się Nowym Rokiem 2016, pragniemy złożyć Państwu najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wielu radosnych chwil spędzonych w gronie rodziny i bliskich.
Niech ten szczególny czas upłynie w atmosferze miłości, pokoju, wzajemnej życzliwości, a kolejny rok niech będzie pełen Łask i Błogosławieństwa Bożego oraz pomyślności i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

Prezydium Zarządu, Pani Dyrektor ,
                     Pracownicy Izby Rzemieślniczej w Opolu
Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2016, pragniemy złożyć Państwu najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz pomyślności i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym
                                                                                         

Prezydium Zarządu, Pani Dyrektor ,
Pracownicy Izby Rzemieślniczej w Opolu

Dostępne dotacje dla inwestycji w odnawialne źródła energii

W ramach działań pozalegislacyjnych na rzecz OZE i efektywności energetycznej Ministerstwo Gospodarki podjęło inicjatywę budowy Platformy Zrównoważona Energia, która ma sprzyjać współpracy biznesu oraz administracji publicznej w ramach wdrożenia na rynku polskim systemowego podejścia do zagadnienia efektywnego wykorzystania energii, w tym pochodzącej również ze źródeł odnawialnych.
Zamiarem Ministerstwa Gospodarki jest, aby poprzez Platformę realizowany był m.in. obowiązek udostępniania informacji o kosztach i korzyściach wynikających ze stosowania urządzeń i systemów grzewczych, chłodniczych i elektrycznych, wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, wynikający z art. 132 ustawy o OZE oraz zapewnienie dostępu do informacji i wytycznych o sposobach optymalnego połączenia instalacji odnawialnych źródeł energii, wysoko efektywnych technologii oraz systemów grzewczych i chłodniczych (art. 134 ustawy o OZE).
Szczegółowe informacje na  :ww.mg.gov.pl/node/25614

źródło: www.zrp.pl

ZUS da firmom drugą szansę

Jak podaje  Puls Biznesu, już od dziś (1 grudnia) firmom będzie łatwiej spłacać dług wobec ZUS.
Stanie się tak za sprawą zlikwidowania barier, które utrudniały przedsiębiorcom wyjścia z długu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ulgowych zasadach. Obecnie możliwe jest odroczenie terminu płatności bieżących lub przyszłych składek na ubezpieczenia społeczne lub rozłożenie na raty całej zaległości powstałej z racji ich nieopłacania, także części finansowanej przez ubezpieczonego.

Niższy wpływ z VAT, większe z innych podatków

Ministerstwo finansów poinformowało, że dochody z podatku VAT za rok 2015 w dniu 26 listopada były niższe od przyjętych w ustawie budżetowej o 13,3 mld zł. Natomiast pozostałe podatki przyniosły nieco więcej wpływów niż zakładane, niemniej ogólny ubytek wynosi ok. 12 mld zł.

poniedziałek, 30 listopada 2015

WIZYTA STAROSTKI CZESKICH KŘINIC W BIELAWSKIM CECHU

 W miesiącu październiku br. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie gościł wyjątkową osobę – Starostkę Křinic Libuse Rosovę. Na spotkaniu poruszane były kwestie przyszłościowej współpracy pomiędzy Cechem, a stroną czeską w zakresie szkolnictwa zawodowego, a także współorganizacji już 27 polsko-czeskich dni kultury chrześcijańskiej.

piątek, 20 listopada 2015

szkolenie z zakresu: Kontrola z ZUS, Interaktywny Płatnik Plus, E-zwolnienia na Platformie Usług Elektronicznych w praktyce

Począwszy od 01.01.2016r. wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw umożliwiające wystawianie lekarzom zwolnień lekarskich za pomocą systemu e-zwolnienia . Zwolnienie wystawione w formie elektronicznej, dotyczące ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń przez danego płatnika składek, będzie przekazywane temu płatnikowi bezpośrednio na jego profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W związku z tym płatnicy składek mają obowiązek do 31 grudnia 2015 roku utworzyć na PUE swój bezpłatny profil.

W związku z powyższym Izba Rzemieślnicza w Opolu w dniu 3 grudnia 2015 roku organizować będzie szkolenie obejmujące następujące tematy:
1) Interaktywny Płatnik Plus (IPP) 10.01.001:

- Aktywacja funkcjonalności (IPP) pobierania danych z ZUS dla płatnika składek
- Omówienie zakresu weryfikacji dokumentów oraz krytyczności błędów wykrywanych w dokumentach ubezpieczeniowych po aktywacji funkcji IPP
- Interpretacja informacji o stanie weryfikacji dokumentów przetworzonych przez system ZUS
- Możliwości wyliczania raportu imiennego według wskazanego schematu finansowania
- Wykorzystywanie słowników adresowych w programie Płatnik
- Wykorzystanie funkcji pracy oddziałowej w PP 10.01.001
- Korygowanie dokumentów z wykorzystaniem kompletu logicznego z ZUS

środa, 18 listopada 2015

Program MKiDN "Mistrz tradycji"

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – pragnie poinformować o uruchomionym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego trzecim priorytecie programu pt. „Kultura ludowa i tradycyjna”. W tym roku ważną nowością jest rodzaj „podpriorytetu” adresowanego do „Mistrzów tradycji”.

Jest on bezpośrednim efektem współpracy Związku Rzemiosła Polskiego ze wspomnianym Ministerstwem, związanej z wdrażaniem postulatów Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Chodzi m.in. o tworzenie warunków do podtrzymania zanikających zawodów unikatowych, np. pozłotnictwo, zegarmistrzostwo, lutnictwo, płatnerstwo, złotnictwo, introligatorstwo, brązownictwo, kowalstwo, sztukatorstwo, rusznikarstwo.

Z uwagi na atrakcyjność i możliwości programu (budżet w wysokości 5 500 000 zł), prosimy o zachęcanie Mistrzów do ubiegania się o ten rodzaj dofinansowania poprzez upowszechnienie tej informacji na stronach internetowych izb i zrzeszonych cechów.

Szczegóły programu znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/dziedzictwo-kulturowe/kultura-ludowa-i-tradycyjna.php

Informacja dotycząca egzaminów sprawdzających, czeladniczych i mistrzwoskich

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 4 listopada 2015 roku, pod pozycją 1782 została ogłoszona ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle.
Jedną z przyjętych zmian jest ujednolicenie opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające. Ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia – w związku z powyższym od 5 grudnia br. będą obowiązywały nowe stawki opłat za przedmiotowe egzaminy.

Zapraszamy do zapoznania się pełną treścią dokumentu: kliknij tutaj aby pobrać

wtorek, 17 listopada 2015

Kierowca mechanik i Jeździec. Nowe zawody

Kierowca mechanik i Jeździec to dwa nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów. W piątek (6 listopada) minister edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w obu wprowadzonych zawodach prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Konkurs dla firm z sektora MŚP ”Oszczędzając, chronisz środowisko”

Projekt „3xśrodowisko” ogłasza konkurs dla firm, które chcą być przyjazne środowisku,  z następujących branż: drzewnej, motoryzacyjnej (serwis), poligraficznej, budowlanej, spożywczej (piekarnie oraz cukiernie) i usług osobistych (salony fryzjerskie i kosmetyczne).
Do konkursu są zapraszane przedsiębiorstwa, które wdrażają rozwiązania pozwalające na oszczędzanie zasobów takich, jak: woda, energia elektryczna, paliwo, drewno itp. Zainteresowani proszeni są o  wypełnienie formularza zgłoszeniowego, opisując wdrożone zmiany i przedstawiając jakie oszczędności zostały osiągnięte w firmie.
Na autorów najlepszych i najciekawszych rozwiązań czeka 30 nagród pieniężnych – pomyślanych jako zwrot kosztów poniesionych inwestycji!
Z przykładowymi rozwiązaniami oszczędnościowymi w poszczególnych branżach można zapoznać się tutaj: www.3xsrodowisko.pl/dobre_praktyki.html
Pytania dotyczące konkursu prosimy  kierować: biuro@refa.pl

Więcej szczegółów na temat konkursu oraz druk zgłoszeniowy i regulamin na stronie www: www.3xsrodowisko.pl/konkurs_dla_firm.html 


źródło: zrp

poniedziałek, 16 listopada 2015

VIII Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych w Opolu

Zapraszamy na VIII Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych, który odbędzie się w dn. 26 – 29 listopada 2015 r. w Opolu. Warunkiem koniecznym udziału w Zjeździe jest rejestracja najpóźniej do dn. 17.11.2015 r. na stronie internetowej: http://u-rodziny.pl/ lub http://firmyrodzinne.pl/ . W razie problemów z rejestracją  zgłoszenia można przesyłać na  na adres e-mail: invest@ocrg.opolskie.pl Uczestnictwo w dorocznym Zjeździe u-Rodziny to możliwość zaistnienia w swego rodzaju misterium: uczucie, że jest się w gronie kilkuset członków stowarzyszenia przedsiębiorców mikro, małych, średnich, ale też dużych, którzy swym dorobkiem, osiągnięciami, załatwianiem często spraw „niemożliwych”, wiedzą, przeżyciami, pokonanymi barierami świadczą, wspierają, a nie konkurują i walczą.
Chcą pomagać, wspierać, doradzać, przekazywać pałeczki młodym, ambitnym, gniewnym polskim przedsiębiorcom.
Zjazd to także duże możliwości networkingowe, nawiązanie bezcennych kontaktów z przedsiębiorcami rodzinnymi z całej Polski.

Dodatkowych informacji udziela : Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, tel. 77 403 36 46

żródło: OCRG

wtorek, 10 listopada 2015

Można zgłaszać uwagi dotyczące funkcjonowania rynku wewnętrznego UE

Ministerstwo Gospodarki uruchomiło skrzynkę rynekUE-bariery@mg.gov.pl gdzie przedsiębiorcy mogą zgłaszać informacje o barierach prawnych lub administracyjnych na rynkach innych państw członkowskich Unii.

Zebrane opinie i uwagi będą podstawą do analizy obowiązującego prawa unijnego i wsparcia firm poprzez kontakt z krajami i instytucjami UE.
Więcej informacji na stronie www: http://www.mg.gov.pl/node/25348

źródło: www.zrp.pl

czwartek, 5 listopada 2015

Nieodpłatne porady prawne

Państwowa Inspekcja Pracy udziela nieodpłatnych porad z zakresu prawa pracy. We wszystkich województwach wytypowane są inspektoraty pracy, do których mogą się zgłaszać przedsiębiorcy.

Województwo opolskie: Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, ul. Oleska 121 C, 45-231 Opole, parter, pokój 1, 2
telefonicznie: 77 54 58 000
Dodatkowe informacje na stronie www OIP Opole:  http://www.opole.pip.gov.pl/

źródło: www.zrp.pl

Nowe gwarancje kredytowe dla MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał 29 października. umowę z 11 bankami w sprawie uruchomienia gwarancji kredytowych w wysokości do 800 mln zł dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP.

czwartek, 29 października 2015

O dofinansowaniu kształcenia ustawicznego. Spotkanie w Związku Rzemiosła Polskiego

W ramach kampanii informacyjnej pt. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla rzemiosła” 27 października  w Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami izb rzemieślniczych. Celem konferencji, organizowanej na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, było promowanie nowego instrumentu, jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o rzemiośle

Informujemy, że 26 października, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o rzemiośle. Wprowadzone w  dokumencie zmiany dostosowują rozwiązania prawne do dzisiejszych realiów i uwzględniają  potrzeby środowiska.

poniedziałek, 26 października 2015

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie na indiańskim spotkaniu integracyjnym dla NGO

2 października br. w sali widowiskowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie 72 organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Honorowy patronat nad spotkaniem, w którym udział wziął również bielawski Cech, reprezentowany przez Starszego Cechu Kazimierza Rachowieckiego, Członka Zarządu Cechu – Wiesława Bełza i Dyrektora Biura Cechu Katarzynę Wierzbicką,  objął wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz zastępcy wójta Gminy Dzierżoniów. Do organizacji przedsięwzięcia włączyły się pozostałe gminy oraz przedstawiciele NGO: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”, Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” w Owieśnie, Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w Pieszycach oraz Fundacja Merkury. Spotkanie pod hasłem: „3majmy się razem i… zmieniajmy lokalną rzeczywistość” było impulsem do podjęcia wspólnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności i jej mieszkańców. Integracja organizacji pozarządowych odbyła się w konwencji indiańskiej – z wykorzystaniem indiańskich zwyczajów i obrzędów, ponieważ Indianie, podobnie jak działające w powiecie fundacje i stowarzyszenia są zróżnicowane, ale działając wspólnie, mogą przynieść wiele korzyści dla środowiska lokalnego. Przynależność do grupy została podkreślona poprzez wręczenie każdemu uczestnikowi spotkania „bransoletki przyjaźni” oraz „łapacza snów”. Wicestarosta powiatu Marek Piorun podkreślił, że idea spotkania zrodziła się w ramach partnerstwa powiatu dzierżoniowskiego oraz wszystkich gmin powiatu dotyczącego współpracy na rzecz trzeciego sektora. Na koniec spotkania przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych złożyli podpis na tzw. „kamieniu węgielnym” – statuetce, która stała się symbolem spotkania, a jednocześnie fundamentem wspólnego działania na rzecz Ziemi Dzierżoniowskiej i jej mieszkańców.czwartek, 15 października 2015

Uroczystość 70-lecia powstania głubczyckiego Cechu

W dniu 19 września 2015 roku miała miejsce uroczystość 70-lecia powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Głubczycach. Na uroczystości wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym Rzemieślnikom jak również najwyższe odznaczenie rzemieślnicze, tj. Szabla Kilińskiego. Odznaczenie to wręczone zostało Starszemu Cechu Józefowi Kamińskiemu. Poniżej znajdziecie Państwo kilka zdjęć z uroczystości. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem Pocztów Sztandarowych i uczestników do Klasztoru o. Franciszkanów w Głubczycach, gdzie odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Rzemieślników.czwartek, 8 października 2015

"Ekologia nie musi być kosztowna - oszczędna branża motroryzacyjna".

W ramach działań przewidzianych projektem LIFE+ 3xŚrodowisko/PL serdecznie zapraszamy do wysłuchania prezentacji pt. "Ekologia nie musi być kosztowna - oszczędna branża motroryzacyjna".
Prezentacja zostanie przedstawiona online przez Pana Tadeusza Gargasa, eksperta z branży motoryzacyjnej w projekcie LIFE 3xŚrodowisko/PL we wtorek 13 października 2015 r. - początek o godz. 19.00.

wtorek, 6 października 2015

Zaproszenie na warsztaty: Występuj i prezentuj - warsztat praktyczny - 18.10.2015 w Opolu przy ulicy Koraszewskiego.

Występuj i prezentuj - warsztat praktyczny DOFINANSOWANE szkolenie! Zaprezentuj się dobrze:
- na rozmowie kwalifikacyjnej
- na wystąpieniu publicznym
- na egzaminie
- na prezentacji firmowej Komunikuj się dobrze:
- z pracodawcą
- ze współpracownikami
- ... lub z ludźmi, z którymi obcujesz Czekamy na Ciebie 18 października 2015. Gwarantujemy PRAKTYCZNĄ naukę nowych umiejętności, materiały szkoleniowe, świetnych trenerów i dobrą zabawę w trakcie szkolenia. Aha, kawa i ciastka też będą ;-) Cena: 149 zł za 8 godzinne warsztaty

środa, 30 września 2015

III ŚLĄSKIE TARGI BUDOWLANE

III ŚLĄSKIE TARGI BUDOWLANE

DATA: 23.10.2015

GODZINA: od 10:00 do 18:00
MIEJSCE: domEXPO Opole, ul. Kępska 8
WSTĘP: bezpłatny

Targi to jedno z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych, które umiejętnie wykorzystane pozwala bezpośrednio konfrontować ofertę wystawcy z rynkiem zbytu, kontrolować oraz badać ofertę konkurencji, jednocześnie pozytywnie budować wizerunek firmy.

Targi w Centrum Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz domEXPO Opole to młode, ale prężnie rozwijające się wydarzenie branżowe, które po 2 edycjach może pochwalić się dużym zainteresowaniem zarówno wśród Zwiedzających jak i Wystawców.

Nasza oferta to:

·         Komfortowe i przyjazne warunki wystawiennicze w showroomach
Trzypoziomowa powierzchnia wystawiennicza zaaranżowana została w taki sposób aby każdy wystawca mógł w komfortowych warunkach przeprowadzić rozmowy handlowe z potencjalnych klientem

·         Lokalizacja
Centrum Budownictwa i Wyposażenia wnętrz domEXPO znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy A4 łączącej dwie najsilniej rozwijające się aglomeracje Górnego i Dolnego Śląska

·         Bezpłatny wstęp dla Zwiedzających
W myśl „wszyscy jesteśmy konsumentem” wprowadziliśmy bezpłatny wstęp dla Zwiedzających, dzięki czemu poprzednią edycję targów zwiedziło ponad 8000 klientów!

·         Niskie koszty wystawiennicze

·         Organizacja Warsztatów, Konferencji
Na terenie domEXPO znajdują się sale konferencyjne, największa z nich Sala Eventowa może pomieścić nawet 1000 osób!

·         Aktywności Targowe
Podczas trwania Targów odbywają się liczne szkolenia i konferencje. Dbamy o to by tematyka była zgodna z nowościami panującymi na rynku. Zachęcamy wszystkich wystawców do aktywności na stoiskach wystawienniczych.

·         Opieka nad Wystawcami

Nie czekaj i skontaktuj się już dziś z naszym przedstawicielem.wtorek, 29 września 2015

Oszczędności na energiii są możliwe! Zapraszamy do współpracy

Mając na uwadze dobro Rzemieślników i chcąc im pomóc w zmniejszeniu rachunków za zużycie energii elektrycznej i gazu ziemnego informujemy, że nasza Izba rozpoczęła współpracę z firmą, która specjalizuje się w doradztwie energetycznym. Najważniejsze, że oprócz promocyjnej ceny na energię elektryczną dla Członków Izby Rzemieślniczej w Opolu, oferta zawiera darmową usługę optymalizacji kosztów dystrybucji.

Z pozoru niewielu odbiorców energii zdaje sobie sprawę z możliwości dostosowania parametrów dystrybucji i wygenerowania znaczących oszczędności. Dlatego właśnie bardzo zachęcamy do uczestnictwa w promocji.

Aby przyśpieszyć proces doboru optymalnej oferty sprzedaży i wstępnej analizy warunków dystrybucji prosimy przygotować:
- cztery faktury dystrybucyjne z ostatniego półrocza
- jedną fakturę sprzedażową

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty Akademii Przedsiębiorcy - 8 października, Hotel Mercure, Krakowska 57/59 Opole

Zmiany w nowej perspektywie unijnej, proces przygotowania firmy do konkursów unijnych, a także przykłady firm, które rozwinęły się dzięki dotacjom  to tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone podczas bezpłatnych warsztatów Akademii Przedsiębiorcy. Uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę, która pomoże w przejściu przez unijne procedury i pozyskaniu dodatkowego finansowania. Warsztaty w Opolu odbędą się już 8 października, a poprowadzą je renomowane firmy doradcze.
Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 daje wiele możliwości przedsiębiorcom. Jednak różni się w wielu elementach od poprzedniego rozdania. Zmienia się nie tylko ilość pieniędzy przeznaczanych na konkretne sektory, ale i sposób ich wydatkowania. Jesienią poznamy więcej szczegółów dotyczących zasad dystrybucji dotacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Ruszyły już pierwsze konkursy, więc podczas spotkań uczestnicy Akademii Przedsiębiorcy otrzymają wiele konkretnych wskazówek, jak pozyskiwać, wdrażać i rozliczać dotacje.


poniedziałek, 28 września 2015

Zaproszenie na konferencję: Szanse i możliwości ekspansji Twojej firmy w Internecie na 2015 / 2016

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców z Opolszczyzny. Głównym celem konferencji jest uświadomienie słuchaczom możliwości skutecznej, nowoczesnej promocji biznesu internetowego zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. Przekażemy także podstawową wiedzę na temat marketingu w Internecie i przybliżymy funkcje pomocnych narzędzi.

Konferencja odbędzie się 8 października w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w Opolu.

czwartek, 24 września 2015

KONKURS CHLEBA PRZYGOTOWANY PRZEZ BIELAWSKI CECH

Podczas Święta Piernika  zorganizowanego we wrześniu w Parku Miejskim, w ramach XXVI polsko – czeskich dni kultury chrześcijańskiej, z inicjatywy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie zorganizowano konkurs chleba, który rok rocznie nazywany jest Misterium Chleba. Podczas tegorocznego Misterium Chleba, zgłoszone przez okolicznych rzemieślników do konkursu chlebki można było nie tylko podziwiać, a po zakończonym konkursie wziąć ze sobą do domu. Tegoroczne Misterium Chleba zorganizowane zostało pod patronatem Starszego Cechu p. Kazimierza Rachowieckiego, Burmistrza Miasta Bielawy p. Piotra Łyżwę oraz Przewodniczącego Rady Miasta Bielawy p. Zbigniewa Dragana.

czwartek, 10 września 2015

Konferencja Biznesowa I Opolskie Forum Przemysłu Rolno-Spożywczego Polska – Białoruś, Kazachstan, Rosja, Armenia, 6 październik 2015, Opole

W imieniu organizatora, zapraszamy  do udziału w Forum Przemysłu Rolno-Spożywczego Polska-Unia Celna, które odbędzie się w dniu 6 października 2015 roku , w ramach V Kongresu Branży Spożywczej w Opolu.
Miejscem spotkania jest:  Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu,  ul. Wrocławska 158.
Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszone są  o dwuetapowe zgłoszenie:
1.  poprzez rejestrację na Kongres przez stronę https://food.cwkopole.pl/visitor/register
oraz
2. poprzez zgłoszenie mailowe na adres invest@ocrg.opolskie.pl
Rejestracja i szczegóły na stronie: www. cwkopole.pl

źródło: ocrg.opolskie.pl

czwartek, 3 września 2015

Zaproszenie na spotkanie informacyjne - Nowa perspektywa – nowe możliwości. Dostępne źródła finansowania rozwoju opolskich przedsiębiorstw w perspektywie unijnej 2014 - 2020

W imieniu dyrekcji Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz firmy UpHotel S.C. zapraszam na spotkanie informacyjne w dniu 15 września 2015 roku do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu pod tytułem: „Nowa perspektywa – nowe możliwości. Dostępne źródła finansowania rozwoju opolskich przedsiębiorstw w perspektywie unijnej 2014 - 2020”.

Podczas spotkania eksperci przedstawią informacje dotyczące założeń Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), czyli jak przejść od pomysłu do rynku, wsparcia przedsiębiorstw w obszarze zasobów ludzkich oraz przedstawią inne dostępne źródła finansowania rozwoju firm.

Spotkanie informacyjne Środki UE 2014-2020.pdf
Zaproszenie.pdf

Konkurs "Lider Przedsiębiorczości Roku"

     Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie  serdecznie zapraszają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym samorząd terytorialny do wzięcia udziału w prestiżowym konkursie „Lider Przedsiębiorczości Roku”.
   Konkurs organizowany jest już od 1994 roku w ramach promocji małej i średniej przedsiębiorczości. Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku” nadawany w ramach konkursu promuje szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne  i dynamiczne firmy handlowe, produkcyjne i usługowe oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Wyróżnienie otrzymuje corocznie jedynie kilkanaście najlepszych firm.

Sprytny sposób na to aby przedsiębiorca tankował taniej

Zapewne każdy chciałby tankować paliwo taniej. BIZNESTANK to oferta PKN ORLEN przy współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Opolu specjalnie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zrzeszonych w cechach rzemieślniczych, oparta na wykorzystaniu karty magnetycznej.  Karta BIZNESTANK umożliwia automatycznie naliczanie rabatów na prawie 1300 stacjach ORLEN i BLISKA w całej Polsce jak również skraca czas obsługi oraz fakturowania na stacjach paliw. Umowę rabatową można zawrzeć od ręki, bezpośrednio na wybranej stacji płockiego koncernu, oznaczonej znakiem BIZNESTANK. Wystarczy przedstawić kopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej oraz wypełnić na miejscu formularz.

Rabaty otrzymuje się niezależnie od ilości zakupionego paliwa. Program BIZNESTANK umożliwia odbieranie faktur zbiorczych raz w miesiącu na stacji, na której została podpisana umowa.

Co zrobić aby otrzymać kartę BIZNESTANK wraz ze zniżką dla przedsiębiorców zrzeszonych w cechach rzemieślniczych?
1. Udaj się na najbliższą stację ORLEN lub BLISKA.
2. Podpisz umowę i odbierz kartę rabatową BIZNESTANK.
3. Wyślij informację do Izby Rzemieślniczej w Opolu o podpisaniu umowy - w treści wystarczy podać numer NIP firmy.
4. Ciesz się rabatami i tankuj taniej.

Bez zgłoszenia chęci uczestnictwa do Izby Rzemieślniczej w Opolu rabat wynosić znacznie będzie mniej, nie wspominając już o limicie kilometrów. Dlatego też serdecznie zachęcamy do współpracy.

Więcej informacji uzyskać można kontaktując się z Izbą Rzemieślniczą w Opolu:
telefonicznie pod numerem 77 454 31 73 w 28, 21 lub mailowo info@izbarzem.opole.pl.

wtorek, 1 września 2015

Kurs obsługi programu AutoCAD III - specyfikacja

AutoCAD to program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk. Wykorzystywany jest do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. W ramach oferty kursów płatnych Izby Rzemieślniczej w Opolu oferujemy państwo 12 godzinny intensywny kurs obsługi programu AutoCAD. "AutoCAD podstawy" to kurs dla osób, które chcą od podstaw nauczyć się rysować, wymiarować, opisywać, a także drukować rysunki.

piątek, 28 sierpnia 2015

Zaproszenie na wydarzenie - II Edycja Festiwalu Przedmiotów Pięknych Kolorowe Jarmarki - Lublin

W ramach współpracy Związku Rzemiosła Polskiego z organizatorem Jarmarków:

Zapraszamy do udziału w II Edycji Festiwalu Przedmiotów Pięknych Kolorowe Jarmarki do hali Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11.

Wydarzenie potrwa dwa dni (28-29 listopada). Kolorowe Jarmarki to wydarzenie skierowane do wszystkich zainteresowanych pięknymi, oryginalnymi przedmiotami tworzonymi z pasją i precyzją przez artystów i rzemieślników. Więcej informacji w załącznikach:
- formularz.pdf
- informacja.pdf
- warunki uczestnictwa.pdf

Ogólnopolski Kiermasz Rzemiosła Artystycznego - 12-13 grudnia - Kielce

W kiermaszu mogą wziąć udział wszyscy autorzy rękodzieła artystycznego, zarówno profesjonaliści, jak również amatorzy, którzy pragną  zaprezentować  swoje wyroby rzemieślnicze.  W związku ze zbliżającymi się świętami, mile widziane będą wyroby bożonarodzeniowe. WDK zaprasza do współpracy jubilerów, twórców małych form rzeźbiarskich, bibelotów, cukierników, florecistów, itp. twórców  rękodzieła artystycznego. Zamierzeniem organizatora jest promowanie twórczości rzemieślniczej zrzeszonych w  ośrodkach kultury oraz indywidualnych autorów,  którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje. Kiermasz stanie się  w przyszłości doskonałym sposobem do prezentacji  branż rzemieślniczych, jak też samych twórców. Będzie mógł również propagować twórczość ludową i promować jej twórców z zakątków całego kraju, a przede wszystkim regionu świętokrzyskiego.

Kiermasz odbędzie się w dniach 12-13 grudnia w godzinach od 10.00 do 18.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. 
Informacji na temat kiermaszu udziela Tomasz Irski, tel. 41 3655140, tomasz.irski@wdk-kielce.pl.

Do pobrania: karta zgłoszenia.doc
Kliknij tutaj aby przejść do strony organizatora.

Zaproszenie na spotkanie „Środa z Funduszami dla przedsiębiorców na projekty B+R oraz innowacje”

Zapraszamy na spotkanie „Środa z Funduszami dla przedsiębiorców na projekty B+R oraz innowacje”, które odbędzie się 2 września 2015 r. w Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Spotkanie organizowane jest przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Pobierz: ogłoszenie.doc
Link do ogłoszenia: http://rpo.opolskie.pl/?p=4619

poniedziałek, 27 lipca 2015

Oferta pracy - Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy i Grantów

Izba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy i Grantów. Szczegóły znaleźć można klikając tutaj.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 7 sierpnia 2015 na adres: info@izbarzem.opole.pl

piątek, 17 lipca 2015

Nowe dotacje unijne dla przedsiębiorców już w III kwartale 2015 r.

Już w III kwartale tego roku odbędzie się pierwszy nabór ze środków unijnych na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców w ramach RPO WO, Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja.
Główne typy przedsięwzięć, które będą mogły zostać sfinansowane ze środków unijnych:
-wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
-wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
-promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.
Maksymalna kwota dofinansowania dla 1 przedsiębiorczy wynosi: 350 tyś PLN.
Maksymalny % poziom dofinansowania wynosi 70 %.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z  Wydziałem Promocji Izby Rzemieślniczej w Opolu, tel 077 454 31 73 w. 24

wtorek, 14 lipca 2015

Puls Biznesu: Sejm pogorszył sytuację podatnika

Po wielu miesiącach dyskusji i wskazywania różnych rozwiązań sejm przyjął prezydencką propozycję tzw. zapisu o rozstrzyganiu wątpliwości prawnych na korzyść podatnika (in dubio pro tributario). Jednak zdaniem ekspertów nie jest to zapis tak korzystny, jak by mogło się wydawać – informuje „Puls Biznesu”.

Dofinansowania ZUS do działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Zapraszamy do skorzystania z programu dofinansowania. ZUS daje możliwość poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej firmie.
ZUS finansuje działalność związaną z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, z uwzględnieniem zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, w aspekcie jej wpływu na powstawanie tych zdarzeń.

czwartek, 9 lipca 2015

Zespół ds. strategii Europa 2020 o kształceniu zawodowym

Zalecenia Rady UE dla Polski, kształcenie zawodowe i współpraca szkół zawodowych z pracodawcami były omawiane podczas posiedzenia Zespołu ds. Strategii Europa 2020. Spotkanie pod przewodnictwem wiceminister gospodarki Grażyny Henclewskiej odbyło się 3 lipca.

poniedziałek, 29 czerwca 2015

Ekoodpowiedzialni w biznesie

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do udziału w konkursie dla firm i instytucji, które w sposób wyjątkowy minimalizują swój negatywny wpływ na środowisko. Uczestnicy tegorocznej edycji mogą zaprezentować się w dwóch kategoriach: „Przedsiębiorstwo” oraz „Innowacje środowiskowe”. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 lipca 2015.

czwartek, 25 czerwca 2015

Kierownik powinien mieć większą świadomość skutków ignorowania bhp

Kierownik powinien mieć większą świadomość skutków nieprzestrzegania przepisów bhp niż pracownik. Jego obowiązkiem jest nie tylko wydanie zakazu stosowania określonych, niebezpiecznych metod pracy, lecz również dopilnowanie, aby pracownicy podporządkowali się takiemu zakazowi.

wtorek, 23 czerwca 2015

Bezpłatne 2-dniowe szkolenia realizowane przez Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

Informujemy, że  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska organizuje bezpłatne 2-dniowe szkolenia  w ramach projektu indywidualnego „Natura i Gospodarka - podstawy dialogu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013”, temat szkoleń: „Oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000”.

środa, 17 czerwca 2015

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę można oddać wcześniej

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, pracownicy mogą dwukrotnie odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Pierwszą okazją będzie 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej. Niektórzy pracodawcy dzień wolny mogą oddać pracownikowi wcześniej np. w czerwcu lub lipcu.

poniedziałek, 15 czerwca 2015

Porównując stanowiska pracy, nie należy kierować się ich nazwami

Decyzję o tym, czy wysłać osobę przyjmowaną do pracy na wstępne badania lekarskie musi podjąć nowy pracodawca samodzielnie.
Zgodnie z art. 229 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
a) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
b) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Spotkanie informacyjne dotyczące inwestowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Opole 23 czerwiec 2015 r.

W imieniu dyrekcji Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki zapraszamy  na spotkanie informacyjne w dniu 23 czerwca 2015 roku do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu dotyczące inwestowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.
Podczas spotkania eksperci z firmy Deloitte Doradztwo Podatkowe przedstawią informacje, czym jest Strefa i jakie firma może uzyskać profity z działania w Strefie. Przedstawiony zostanie także proces przebiegu inwestowania w Strefie oraz jakie są szanse na objęcie działającego już zakładu Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Zgłoszenia uczestnictwa nalezy wysyłać na adres: p.regenczuk@ocrg.opolskie.pl.

piątek, 12 czerwca 2015

Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Trwa 43. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Celem konkursu jest wyróżnianie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

czwartek, 11 czerwca 2015

Zaproszenie na XXI Spotkanie Biznesu, Ostrawa, 17 czerwca 2015 r.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach realizowanych projektów: Opolska Platforma Innowacji oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole służącym min. rozwijaniu międzynarodowych platform i sieci współpracy oraz szeroko rozumianej europejskiej kooperacji biznesowej, zaprasza przedsiębiorców oraz wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje otoczenia biznesu oraz placówki badawczo – rozwojowe z terenu województwa opolskiego do wzięcia udziału w XXI  Spotkaniu Biznesu w Ostrawie połączonym z czesko- polsko - słowacką giełdą kooperacyjną która odbędzie się podczas pikniku biznesowego w ogrodach konsulatu RP w Ostrawie. Zapisy oraz bliższe informacje: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), Dział Przedsiębiorczości. Liczba miejsc ograniczona – obowiązuje kolejność zgłoszeń.

wtorek, 9 czerwca 2015

SZKOLENIE DLA UCZNIÓW KLAS III ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuję, że w dniu 23 czerwca 2015 o godzinie 9.00 w siedzibie Izby organizuje szkolenie przygotowujące uczniów III klas do zdania egzaminu czeladniczego. Szkolenie ma na celu zapoznanie zdających z przebiegiem egzaminu, zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach oraz istnieje możliwość konsultacji z wykładowcami.
Szkolenie jest jednodniowe i obejmuje tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu. Udział w szkoleniu jest dobrowolny. Koszt szkolenia: 40 zł.
Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z wydziałem oświaty tel. 077 454-31-73 wew. 20 lub 22.

wtorek, 2 czerwca 2015

ATRAKCYJNA CENA - SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu czerwiec br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu lub seminarium odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

Młodociani dostaną podwyżki wynagrodzeń

Od 1 czerwca wzrasta wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2015 r.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 12 maja 2015 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4054,89 zł. Jest ono wyższe o 112,22 zł od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r., które wynosiło 3942,67 zł.

wtorek, 26 maja 2015

Adepci rzemiosła o bezpieczeństwie pracy

Już po raz piętnasty uczniowie z zakładów rzemieślniczych wzięli udział w konkursie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu”. W finale, który odbył się 19 maja 2015 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, najlepiej poradziła sobie Klaudia Liwosz, reprezentująca Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie.

czwartek, 21 maja 2015

Sejm uchwalił ustawę „Złotówka za złotówkę"

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych, ale będą je nadal otrzymywać - pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium - zakłada nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, którą posłowie przyjęli jednogłośnie 15 maja 2015 r.
Od 2016 r. przekroczenie kryterium dochodowego będzie powodować pomniejszenie otrzymywanych świadczeń rodzinnych zamiast ich całkowitego wycofania.

poniedziałek, 18 maja 2015

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w czerwcu.

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuję, że w miesiącu czerwcu 2015 planuje przeprowadzić szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności realizacji zadań  z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu zdarzenia.  Ponadto szkolenie ma na celu również utrwalenie podstawowej wiedzy  zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy oraz kształtowania właściwej postawy etycznej w podejmowanych czynnościach ratunkowych. Szkolenie skierowane jest dla pracodawców i pracowników firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Koszt szkolenia w zależności od grupy uczestników od 70 zł.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej:
Damian Ozorkiewicz
tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22 
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl 

CHINA HOMELIFE SHOW 2015 - 27.05.2015 r.

Informujemy, że istnieje możliwość wyjazdu na  CHINA HOMELIFE SHOW 2015, które odbywać się będzie na  Międzynarodowych Targach  Poznańskich, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.
WARUNKI UDZIAŁU: nieodpłatnie, zapewniony transport autokarem do Poznania i powrót do Opola, catering
DODATKOWE INFORMACJE: podstawowym językiem jest j. angielski. Organizator zapewnia   tłumaczy z języków: angielskiego, polskiego i rosyjskiego na j. chiński.
To czwarta edycja wydarzenia organizowanego przez grupę Meorient oraz władze miasta Hangzhou na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, będącego szansą dla importerów i przedsiębiorców, którzy chcą czerpać korzyści z potencjału, jaki kryje w sobie Daleki Wschód. Do udziału w tegorocznych targach spośród chińskich firm wyselekcjonowano ok. 500 wystawców gwarantujących najwyższą jakość produkcji. Chińscy uczestnicy China Homelife Show 2015 związani są z branżami takimi jak tekstylna i odzieżową, producenci elektronicznego sprzętu domowego, kuchennego i łazienkowego, a także mebli, oświetlenia i akcesoriów wyposażenia wnętrz.

piątek, 15 maja 2015

Bezrobotna otrzyma 1000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka

Świadczenie rodzicielskie w tej wysokości przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt będzie przedmiotem prac posłów podczas 92. posiedzenia Sejmu, które rozpoczęło się 13 maja.

czwartek, 14 maja 2015

SZKOLENIA DLA UCZNIÓW KLAS III ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO - ZAPISY

Mając na uwadze dobro uczniów przystępujących do egzaminów, ich odpowiednie przygotowanie teoretyczne, zarówno do części pisemnej jak  i ustnej egzaminu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, wzorem lat ubiegłych proponuje organizację szkoleń dla uczniów  klas III Zasadniczych Szkół Zawodowych.
Informujemy, że organizujemy jedno i dwudniowe szkolenia mające na celu:
zapoznanie z przebiegiem egzaminu,
zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach,
konsultacje z wykładowcami.
Do udziału w szkoleniu zachęcamy tych, którzy chcą sprawdzić swoje przygotowanie do egzaminu, jak i uzupełnić swoją wiedzę na konsultacjach
z wykładowcami. Organizujemy:
szkolenia 2 dniowe dla grup jednozawodowych, obejmujące  tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu,
szkolenia jednodniowe dla grup wielozawodowych, obejmujące  tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu

Udział uczniów w szkoleniu jest dobrowolny.

Koszt szkolenia:
dwudniowe –   55,00 PLN
jednodniowe – 40,00 PLN

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 17.06.2015 roku pisemnie lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, tel. 077 454-31-73 wew. 20 lub 22.

KURS W ZAWODZIE: MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH – rekrutacja

od czego zacząć?
…..brakuje Ci doświadczenia, ale masz chęci do pracy – nie zwlekaj zgłoś się. W każdym miesiącu CSZ w Krapkowicach organizuje szkolenia dla monterów izolacji przemysłowych – przyszłych czeladników i mistrzów.

Termin najbliższego kursu: 08-19 czerwca 2015

Więcej informacji:
biuro@czs.com.pl
77 4481 091

piątek, 8 maja 2015

Polsko – Algierskie Forum Gospodarcze wraz z giełdą kooperacyjną - Opole, 21 maj 2015 r.

Informujemy, że w dniach 21 – 22 maja 2015 r. województwo opolskie w ramach misji przyjazdowej będzie miało zaszczyt gościć przedstawicieli przedsiębiorstw z Algierii.
Polsko – Algierskie Forum Gospodarcze wraz z giełdą kooperacyjną,  odbędzie się 21 maja 2015 r. w Hotelu Mercure ( Opole, ul. Krakowska 57/59).

środa, 29 kwietnia 2015

”Konkurs Wiedzy o Mieście i Rzemiośle”

W dniu 28.04.2015 w Zasadniczej Szkole Zawodowej CRR i MP w Bielawie odbył się konkurs pt.: ”Konkurs Wiedzy o Mieście i Rzemiośle”. Konkurs skierowany został do szkół gimnazjalnych z miasta Bielawa i Dzierżoniowa. Celem konkursu było propagowanie walorów historyczno-turystycznych miasta oraz rozpowszechnienie wiedzy o rzemiośle i szkole.

W konkursie wzięły udział trzy osobowe drużyny z pięciu gimnazjów. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, odpowiadali na pytania dotyczące fotografii regionu i miasta, a także w formie kalambur odgadywali zawody pokazywane przez uczniów. Honorowym patronatem konkurs objął Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu, który ufundował puchar za zajęcie III miejsca w konkursie.

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO (3dni, 18 h lekcyjnych)

 W dniach 23, 24, 25 czerwcu br Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje 18 godzinny kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO. Kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza część rozpocznie się od omówienia zagadnień dotyczących przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Opracowany zostanie również jeden przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

W drugiej części szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 3
Ilość godzin lekcyjnych: 18
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (wtorek, środa, czwartek)
Cena: 900,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Dopuszczamy skorzystanie tylko z części pierwszej (6 h, koszt 300 zł) lub drugiej (12 h, koszt 600 zł).

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. info@izbarzem.opole.pl

poniedziałek, 27 kwietnia 2015

W Sejmie o zmianach w Kodeksie pracy  

Nowelizacja Kodeksu pracy zakłada, że kontrakty czasowe będą mogły być zawierane z pracownikiem na okres do trzech lat. Po tym czasie umowa będzie mogła być zawarta jedynie na czas nieokreślony. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu.
- Propozycja zmian w Kodeksie pracy, zmierza do ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Obecnie są one często zawierane na długie okresy bez obiektywnego uzasadnienia. Pozbawia to pracowników poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. Podstawą zatrudnienia powinny być umowy o pracę na czas nieokreślony – powiedział podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

piątek, 24 kwietnia 2015

Rekrutacja do projektu " Staże w opolskich przedsiębiorstwach na miarę XXI wieku " przedłużona

Informujemy, że nadal poszukujemy osób spełniających wymagania rekrutacyjne (zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie) do odbycia stażu 3 miesięcznego z gwarancją dalszego zatrudnienia na okres min. 3 miesięcy na umowę o pracę/cywilnoprawną. Stażyście  przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc  stażu w kwocie 1300 zł. Staże organizowane w ramach projektu " Staże w opolskich przedsiębiorstwach na miarę XXI weku", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Poszukujemy mężczyzn do 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP ( w tym jeden długotrwale bezrobotny) lub nieaktywnych zawodowo.

Poszukujemy osób z powiatów:
- powiat strzelecki 
piekarz

- m. Opole
- serwisant sprzętu gastronomicznego - 1 osoba
- monter mebli
- cukiernik

- powiat brzeski lub opolski
stolarz lub kierowca

Szczegółowe informacje rekrutacyjne na stronie Internetowej projektu: www.stazewopolskim.pl ,  w zakładce " Rekrutacja"- Regulamin rekrutacyjny  lub Biurze Projektu, tel. 77 454 31 73 w. 21, 31

czwartek, 23 kwietnia 2015

Salon “BHP w przemyśle”

Salon „BHP w przemyśle” odbędzie się w ramach największych w Polsce targów nowoczesnych technologii dla przemysłu ITM Polska, organizowanych w dniach 9-12 czerwca br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Salon będzie okazją do zapoznania się z najnowszymi środkami ochrony osobistej, zabezpieczeniami przed upadkiem z wysokości oraz środkami ochrony zbiorowej, aparaturą pomiarową i kontrolną oraz urządzeniami ochronnymi instalowanymi na maszynach, środkami i sprzętem do udzielania pierwszej pomocy, sprzętem i środkami do utrzymywania czystości, wyposażeniem miejsc pracy służących ergonomii, a także ze szkoleniami i środkami dydaktycznymi oraz znakami bezpieczeństwa.
Salon “Bezpieczeństwo pracy w przemyśle” powinni odwiedzić zarówno pracownicy służb bhp, dystrybutorzy i przedstawiciele hurtowni, jak i końcowi odbiorcy, czyli pracodawcy i pracownicy z różnych dziedzin przemysłu. ITM Polska to targi wysoko cenione przez fachowców i środowiska biznesowe. W 2014 r. liczba zwiedzających osiągnęła ponad 16 tysięcy osób z Polski i zagranicy, a liczba wystawców - 1000 firm z 30 państw.

środa, 22 kwietnia 2015

Animatorzy edukacji ekologicznej

W ramach projektu LIFE12 INF/000009/3xŚrodowisko/PL Związek Rzemiosła Polskiego organizuje Ogólnopolski Konkurs plakatowy  „UCZNIOWIE RZEMIOSŁA DLA ŚRODOWISKA”.
Do udziału zapraszani są uczniowie – rzemieślniczej nauki zawodu, przede wszystkim ze szkół dla których organem prowadzącym są organizacje rzemiosła oraz innych szkół zawodowych.
Celem konkursu jest :
-popularyzacja wiedzy o możliwościach ograniczania zużycia zasobów takich jak: woda, energia elektryczna, drzewo, papier, paliwo oraz inne;
-zachęcenie nauczycieli i uczniów do zainteresowania się problematyką ochrony środowiska - ze szczególnym uwzględnieniem działalności zakładów rzemieślniczych,
-kierowanie uwagi młodych na problematykę ochrony środowiska w bezpośrednim otoczeniu miejsca pracy, a także
-promocja programów Unii Europejskiej LIFE+ oraz działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tej dziedzinie.

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Dnia 21 kwietnia 2015 r. odbyło się w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Członkiem tej komisji jest również przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Opolu, który uczestniczył w tym spotkaniu.
Pan Arkadiusz Kapuścik – Okręgowy Inspektor Pracy przedstawił informacje na temat wypadkowości w budownictwie w województwie opolskim w 2014 roku, omówił także plany w zakresie promocji i prewencji dotyczące sektora budowlanego w naszym województwie. Jednym z punktów spotkania było także omówienie wzmożonych działań PIP z zakresu wnioskowania o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. W spotkaniu tym wzięli również przedstawiciele ZUS-u, którzy zaprezentowali program pozyskiwania środków z Funduszy Celowych ZUS dla pracodawców modernizujących stanowiska pracy. Szczegóły dotyczące programu, zasad udziału, kwalifikowalności wydatków oraz formularze znajdują się na stronie www.zus.pl/prewencja. Ostatnim i zarazem bardzo ciekawym punktem programu posiedzenia Komisji był wykład Pani dr inż. Anny Rawskiej-Skotniczy pt. Rozbiórki budynków i obiektów budowlanych.

XX Jubileuszowy Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu

Dnia 17 kwietnia tradycyjnie Święto Rzemiosła a w tym roku jubileuszowy XX Zjazd Delegatów, który odbył się w centrum wystawienniczym DOMEXPO w Opolu przy ul. Kępskiej. Podczas Zjazdu można było podziwiać prace konkursowe wykonane przez przedszkolaków oraz uczniów szkół Opolszczyzny. Organizatorem wojewódzkiego konkursu „Jakie znasz zawody” była Izba Rzemieślnicza w Opolu. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody.
Wszystkim rzemieślnikom i przedsiębiorcom jeszcze raz życzymy pomyślności i wytrwałości w dążeniu do założonych celów.

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

KURS W ZAWODZIE: MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH – rekrutacja

od czego zacząć?
…..brakuje Ci doświadczenia, ale masz chęci do pracy – nie zwlekaj zgłoś się. W każdym miesiącu CSZ w Krapkowicach organizuje szkolenia dla monterów izolacji przemysłowych – przyszłych czeladników i mistrzów.
Termin najbliższego kursu: 11-22.05.2015

Więcej informacji:
biuro@czs.com.pl
77 4481 091

piątek, 17 kwietnia 2015

17 kwietnia 2015 r. - Dzień Rzemiosła

Z okazji Dnia Rzemiosła Cechom oraz wszystkim Rzemieślnikom życzymy zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz rozwoju inicjatyw rzemieślniczych dla dobra rzemiosła i całego społeczeństwa.


Prezydium Zarządu
Dyrektor oraz Pracownicy
Izby Rzemieślniczej w Opolu

KONKURS „JAKIE ZNASZ ZAWODY?”

Izba Rzemieślnicza w Opolu organizowała etap regionalny konkursu „Jakie znasz zawody?” Konkurs skierowany został do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i wspieranie założeń dydaktyczno-wychowawczych programu wychowania przedszkolnego. Poznając różne zawody dzieci, zdobywają wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją oraz uczą się szacunku dla pracy innych. Uzyskują informację o świecie techniki, w którym działają i którego są najmłodszymi twórcami. Rozwijanie zainteresowań i wykonanie pracy plastycznej czy fotograficznej wpływa na kreatywność, zdolności manualne oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

czwartek, 16 kwietnia 2015

Wizyta Wiceministra Gospodarki w Izbie Rzemieślniczej w Opolu

W dniu 10 kwietnia 2015 r. gościł na Opolszczyźnie na zaproszenie Izby Rzemieślniczej w Opolu Pan Mariusz Haładyj Wiceminister Gospodarki. Opolscy przedsiębiorcy rozmawiali w siedzibie Izby z Panem Ministrem na temat redukcji obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców oraz możliwości ograniczenia barier prawnych w wykonywaniu działalności gospodarczej. Pan Minister przedstawił też informację na temat bieżących działań Ministerstwa Gospodarki w zakresie regulacji gospodarczych.

środa, 15 kwietnia 2015

Dokumentacja pracownicza krócej przechowywana

Do międzyresortowych uzgodnień trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zakłada on zmniejszenie zakresu dokumentacji pracowniczej, która podlegałaby długookresowemu przechowywaniu.
Projekt określa nowe okresy przechowywania dokumentacji, zróżnicowane zależnie od rodzaju dokumentu i jego przydatności: 1) do celów bieżących, 2) do dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy oraz 3) dla celów emerytalno-rentowych. Proponuje się trzy okresy przechowywania: (1) okres zatrudnienia (tj. zniesienie obowiązku przechowywania dokumentu po zakończeniu zatrudnienia u danego pracodawcy), (2) pięcioletni okres po ustaniu zatrudnienia (dla dokumentacji, która może być pomocna przy dochodzeniu roszczeń ze stosunku pracy) oraz (3) pięćdziesięcioletni okres po ustaniu zatrudnienia (co do zasady, dotyczący dokumentów gromadzonych dla celów emerytalno-rentowych).

wtorek, 14 kwietnia 2015

Zapraszamy do udziału w konkursie „Kreator miejsc pracy“

Zatrudniłaś/eś nowych pracowników? Weź udział w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Kreator miejsc pracy".  Termin zgłoszeń do 29 maja.
Celem konkursu jest wyróżnienie tych pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody, m.in. tytuł „Kreatora miejsc pracy 2015“,  przyznane będą w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Zapraszamy na szkolenia z zakresu BHP

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu kwietniu br. organizuje szkolenia z zakresu BHP dla:
-pracodawców
Celem szkolenia okresowego jest przygotowanie pracodawcy do wykonywania ciążących na nim obowiązków w zakresie bhp oraz rozszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych przez osoby kierujące pracownikami.
Czas trwania szkolenia to 16 godzin, tj. 2 spotkania po 8 godzin (2 dni)

-pracowników robotniczych i pracowników młodocianych
Instruktaż ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą; metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin.

-pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin, tj. 1 dzień.

Miejsce szkolenia: Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55
Przy zorganizowanej grupie możliwy dojazd do klienta.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb klienta.

W sprawach szkoleń z zakresu bhp:

tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22 

Wynajem pomieszczeń w budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania do wynajęcia pomieszczenia biurowe zlokalizowane na parterze przy wejściu głównym, II piętrze oraz w Rzemieślniczym Inkubatorze Przedsiębiorczości.
parter
II piętro

inkubator


Więcej informacji uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Finansowo-Administracyjnego tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.


Do zaoferowania mamy także sale wykładowe i szkoleniowe. Szczegóły znajdziecie państwo tutaj.

poniedziałek, 23 marca 2015

Wyniki XV edycji konkursu nt. wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”

23 marca 2015 r. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbyła się XV edycja konkursu nt. wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. Współorganizatorem konkursu na etapie wojewódzkim był Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.
Do konkursu zgłosiło się 38 uczniów, a przystąpiło 33 uczniów.

Nagrodzono 6 najlepszych uczestników. Zwycięzcą został Roland Jonek uczeń Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym.

Kolejne miejsca zajęli:
II miejsce – Alan Beresztan
III miejsce – Łukasz Świtała
IV miejsce – Schwierz Marcin
V miejsce – Kubis Beniamin
VI miejsce – Marciniak Patryk

Sześciu laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Roland Jonek oraz Alan Beresztan będą reprezentować województwo opolskie na etapie ogólnopolskim 19 maja 2015 roku w Warszawie.

piątek, 20 marca 2015

Stoisko Izby Rzemieślniczej na II Śląskich Targach Budowlanych

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia stoiska i zapoznania się z ofertą  Izby Rzemieślniczej w Opolu na II Śląskich  Targach Budowlanych w Opolu.
Targi odbywają się w domuEXPO, ul. Kępska 8 w dniach 20 -22 marzec 2015 roku.

Wstęp wolny. Zapraszamy. 


Niższa składka wypadkowa od 1 kwietnia 2015 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło w lutym konsultacje mające na celu zmianę rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
Od 1 kwietnia 2015 r. płatnicy będą płacić niższą stawkę, w zależności od liczy osób, które ubezpieczają, a także zagrożeń zawodowych i ich skutków. Jeśli płatnik zgłasza nie więcej niż 9 ubezpieczonych, składka wypadkowa odprowadzana do ZUS wyniesie 1,80%, a nie jak obecnie 1,93%. Jeżeli płatnik zgłasza co najmniej 10 ubezpieczonych, dla 28 grup działalności składka wypadkowa odprowadzana do ZUS zostanie obniżona. Dla 8 grup działalności składka wzrośnie. Dla pozostałej grupy płatników wyniesie ona tyle, ile stopa procentowa wskazana dla konkretnej grupy działalności, do której płatnik należy.

Źródło: www.kadry.infor.pl

środa, 18 marca 2015

ZUS wskaże ci archiwum.

Osoby, które kompletują wniosek o emeryturę a nie posiadają wszystkich zaświadczeń o zarobkach od pracodawców powinny sprawdzić, czy zakłady pracy w których świadczyło się pracę przed 1999 r. nadal istnieją. Jeżeli tak to trzeba odwiedzić byłych pracodawców i prosić o wydanie dokumentacji poświadczającej wynagrodzenie w przebytych okresach zatrudnienia. 

piątek, 13 marca 2015

Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w programie Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r. Nabór wniosków trwa od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00. Termin może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania budżetu.
O wsparcie w ramach Programu mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną oraz posiadający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie w ramach Programu może być udzielone przedsiębiorcy, który złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków – edycja 2015 r.

czwartek, 12 marca 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju- przestrzega przed oszustwem

Ministerstwo informuje,  że wszelkie dokumenty, poradniki, informatory itp., wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich, są bezpłatne. Dodatkowo bezpłatnych porad w całym kraju udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Informacje na temat nowej perspektywy 2014-2020, planowanych konkursach i niezbędnych dokumentach można również znaleźć na portalu: http://www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/

Rekrutacja do projektu "Staże w opolskich przedsiębiorstwach na miarę XXI wieku"

Informujemy, że ruszyła rekrutacja do nowego projektu realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu pn.  " Staże w opolskich przedsiębiorstwach na miarę XXI wieku", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania i statusie na rynku pracy  oraz dostarczyć dokumenty do Biura Projektu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole. Formularze dostępne na stronie projektu: www.stazewoposlkim.pl 


Poszukujemy osób chętnych do odbycia stażu i pracy  w jednej z pięciu branż: budowlanej, spożywczej, meblarskiej, drzewnej, usługowej z powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, niskiego, kluczborskiego, oleskiego, opolskiego, m. Opola, strzeleckiego.
Rekrutacja trwa do 03.04.2015 roku. 


XV edycja konkursu wiedzy nt. BHP w zakładach pracy

Izba Rzemieślnicza w Opolu przy współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy serdecznie zaprasza uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych uczących się zawodów rzemieślniczych oraz odbywających naukę praktyczną w zakładzie rzemieślniczym do wzięcia udziału w XV edycji konkursu wiedzy nt. BHP w zakładach pracy, który odbędzie się 23 marca 2015 roku w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, znajdującej się przy ulicy Katowickiej 55. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00 (sala Kantora). Patronat nad konkursem sprawuje Kuratorium Oświaty w Opolu.
Biorąc pod uwagę możliwości powierzchniowe i warunki techniczne prosi się o zgłaszanie maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły. Zachęca się do przeprowadzenia wewnętrznych wstępnych eliminacji w szkołach celem wytypowania 10 najlepiej przygotowanych uczniów.
Uczniów prosimy zgłaszać do dnia 18 marca 2015 roku telefonicznie pod numerem telefonu 77 454 31 73 wew. 20 lub 22, faxem 77 454 31 73 w. 32 lub drogą mailowa damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl  W zgłoszeniu proszę podać:
imię i nazwisko uczestnika konkursu
data i miejsce urodzenia
adres zamieszkania
zawód (rzemieślniczy), w którym uczestnik konkursu się uczy oraz rok nauki
imię i nazwisko mistrza szkolącego oraz nazwę zakładu rzemieślniczego, w którym uczestnik konkursu uczy się zawodu
nazwę szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu.
Na 6 finalistów czekają atrakcyjne nagrody.

wtorek, 10 marca 2015

Karta zgłoszeniowa na II edycję Śląskich Targów Budowlanych! Już 20, 21 i 22 marca 2015 r. w domEXPO!

Nadchodząca II edycja Śląskich targów Budowlanych to świetna okazja do zaprezentowania się zwłaszcza firm nowych, dopiero wchodzących na rynek lub mniejszych, które jakością oferowanych towarów i usług nie ustępują czołowym liderom branży. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty zwłaszcza przedstawicieli firm z branży budowlanej, meblarskiej, wyposażenia wnętrz i designu, oświetlenia, automatyki budynkowej, sztukaterii gipsowej, kostki brukowej, stolarskiej, systemów bezpieczeństwa, producentów okien, podłóg.
Izba Rzemieślnicza w Opolu wspierając przedsięwzięcie wynegocjowała bardzo dobre warunki dla firm rzemieślniczych, które chciałyby uczestniczyć w przedsięwzięciu. Poniżej znajduje się karta zgłoszeniowa. Wszelkie informacje uzyskać możecie Państwo dzwoniąc pod numer: 791 262 001, 697 900 190 lub 793 924 500.

Pobierz: zgłoszenie.pdf

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe na temat zasad funkcjonowania na rynku saudyjskim 27-28.03.2015 r.

Informujemy również, że w dniach: 27-28 marca 2015 roku (piątek/sobota) w Kudowie Zdroju odbędzie się spotkanie informacyjno - szkoleniowe na temat zasad funkcjonowania na rynku saudyjskim, misji do Arabii Saudyjskiej, jak również szczegółów dotyczących udziału w Polish Expo House w Jeddah.
Szczegóły udziału w szkoleniu informacyjnym w Kudowie Zdroju wysyłane będą  wszystkim zainteresowanym po kontakcie z organizatorem pod adresem: biuro@scc.org.pl

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO ARABII SAUDYJSKIEJ JEDDAH - ARABIA SAUDYJSKA: 10 - 15 MAJA 2015.

W imieniu organizatora, zapraszamy do udziału w wielobranżowej misji gospodarczej do Arabii Saudyjskiej. Misja odbędzie się w dniach: 10-15 maja 2015 a w trakcie jej realizacji odwiedzą Państwo najważniejszy ośrodek w Królestwie Arabii Saudyjskiej: Jeddah, leżący niedaleko Mekki i Mediny na Morzem Czerwonym, gdzie odbędziemy spotkania B2B z firmami saudyjskimi.

Praca a wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Co pięć sekund zdarza się wypadek w pracy, co dwie godziny umiera pracownik w wyniku wypadku w pracy - tak wynika z Europejskiej Statystyki Wypadków przy Pracy (ESAW). Co roku w Unii Europejskiej wskutek wypadków przy pracy umiera prawie 9000 osób.
Grupą bardziej narażoną na wypadki są mężczyźni. Zdarzają się im one trzykrotnie częściej niż kobietom. Taka różnica jest łatwo wytłumaczalna faktem, iż mężczyźni znacznie częściej pracują w sektorach o wysokim ryzyku i jest im powierzana praca fizyczna o większym stopniu niebezpieczeństwa urazów.

Zapraszamy do udziału w II edycji Śląskich Targów Budowlanych! Już 20, 21 i 22 marca 2015 r. w domEXPO! Wstęp wolny!Ogromny sukces nowej odsłony Śląskich Targów Budowlanych, które odbyły się w październiku w domEXPO w Opolu, jest przesłanką do kontynuacji tego wydarzenia. W tym czasie domEXPO było miejscem, w którym zebrały się wiodące firmy branży budowlanej, wyposażenia wnętrz, wystroju i designu. Uczestniczący w targach eksperci, specjaliści i fachowcy z danych branż oraz prowadzony dialog pomiędzy firmami, ekspertami, mediami i odwiedzającymi, zbudował świadomość, że Opole jest miejscem, które oferuje takie same lub większe możliwości rozwoju, nie ustępując pola pozostałym miastom wojewódzkim.
   
Dodatkowym atutem II Śląskich Targów Budowlanych jest prezentacja oferty rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych dla budownictwa jedno i wielorodzinnego oraz użyteczności publicznej.

Udział w II Śląskich Targach Budowlanych to możliwość nawiązania trwałych relacji biznesowych, bezpośredniego poznania swoich klientów – ich oczekiwań i potrzeb. Dzięki współpracy z partnerami oferujemy niepowtarzalną możliwość wzięcia udziału w warsztatach, seminariach branżowych, w tym warsztatach z projektowania i designu.

Państwa udział w Śląskich Targach Budowlanych otworzy drogę na inwestycje, partnerstwa, rynki zbytu.
Oferujemy atrakcyjne ceny dla wystawców.

II edycja Śląskich Targów Budowlanych to m.in.:
 • nowa odsłona targów budowlanych, wyposażenia wnętrz i designu;
 • największa na Śląsku prezentacja oferty rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych dla budownictwa jedno i wielorodzinnego oraz użyteczności publicznej;
 • ogromny wybór produktów producentów lokalnych i krajowych;
 • prezentacja najnowszych rozwiązań wizualnych i technologicznych;
 • bezpłatne szkolenia i seminaria branżowe;
 • porady architektów i projektantów;
 • warsztaty z projektowania i aranżacji wnętrz;
 • spotkania z ekspertami, specjalistami i fachowcami;
 • specjalne rabaty dla klientów;
oraz
 • wyjątkowe menu w Kawiarni i Restauracji INSPIRACJE;
 • bezpłatny parking dla wystawców i klientów.
Zapraszamy do udziału od 10:00 do 18:00!

WSTĘP WOLNY!


Zapraszamy do Biura Targów: domEXPO Opole, ul. Kępska 8
e-mail: stb@domexpo.com
tel. kom.: +48 791 262 001
tel. kom.: +48 697 900 190
tel. kom.: +48 793 924 500

Po więcej szczegółów zapraszamy na strony www.domexpo.pl i www.slaskietargibudowlane.pl oraz na Facebooka www.facebook.com/slaskietargibudowlane

wtorek, 3 marca 2015

Opieka nad dzieckiem będzie udzielana na godziny

Prezydent Bronisław Komorowski wystąpił z inicjatywą legislacyjną i przygotował projekt zmian w Kodeksie pracy oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on, że zamiast obecnie przysługujących rodzicom dwóch dni opieki nad dzieckiem do wykorzystania będzie 16 godzin.

poniedziałek, 2 marca 2015

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.
Planowany termin rozpoczęcia kursu kwiecień 2015.

kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.

Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.