piątek, 2 stycznia 2015

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO (2 dni, 12 godzin lekcyjnych)

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO jest połączeniem podstaw teoretycznych oraz praktyką podczas pracy z programem NORMA PRO.

Kurs ma formę wykładu z warsztatami. Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Na zajęciach teoretycznych opracowany zostanie jeden przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

Na kolejnych dwóch dniach szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiarów i kosztorysów. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 2
Ilość godzin lekcyjnych (45min): 12
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00
Cena: 900,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.