poniedziałek, 16 lutego 2015

Niższa składka na ubezpieczenie wypadkowe

Małe firmy zapłacą 1,8 proc. składki na ubezpieczenie wypadkowe za zatrudnionych pracowników. Będzie ona niższa o 0,13 proc. niż dotychczas.Zmiana wynika z projektu zmiany rozporządzenia sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Obecnie składka wypadkowa wynosi 1,93 proc. Z wyliczeń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało projekt zmian, wynika, że tylko w 2015 r. na zmianie składki pracodawcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą zaoszczędzą ponad 200 mln zł. Korzystna zmiana dotknie przede wszystkim przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 osób i wielkie firmy.
Projekt rozporządzenia określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki. W porównaniu do obecnych regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowało 28 grup działalności. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 8 grup m.in. rybactwa i poligrafii. W 28 grupach po zmianie kategorii ryzyka składka będzie niższa. Najniższa stopa procentowa składki wynosi 0,40 proc. (dotychczas 0,67 proc.), natomiast najwyższa - 3,60 proc. (dotychczas 3,86 proc.) i dotyczy górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego.
Ponieważ stopa procentowa składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, to oznacza to, że w nowym roku składkowym będzie ona niższa i wyniesie 1,80 proc. (obecnie 1,93 proc.). O ostatecznej wysokości stopy procentowej składki dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 zatrudnionych decydująca będzie stopa określona dla grup działalności, jak i indywidualny wskaźnik korygujący ustalany przez ZUS.
Natomiast ci płatnicy składek, którzy nie musieli składać informacji ZUS IWA, opłacają składkę na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej właściwej dla ich grupy działalności.
Projektowane zmiany bardziej odczują duże firmy i wielkie firmy. Największe oszczędności będą np. w kopalniach węgla kamiennego. Składka zmaleje z 3,86 proc. do 3,33 proc.
Przypomnijmy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na podstawie danych GUS za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne 31 stycznia danego roku. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe. Oznacza to, że począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2015 r. dla poszczególnych grup działalności powinny być ogłoszone nowe kategorie ryzyka.