poniedziałek, 16 lutego 2015

Od marca wzrośnie wynagrodzenie pracownika młodocianego

Od 1 marca nieznacznie wzrośnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 10 lutego 2015 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 3942,67 zł. Jest ono wyższe o 161,53 zł od przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r., które wynosiło 3781,14 zł.

Ustalane na jego podstawie wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie więc od 1 marca 2015 r. wyższe i będzie wynosiło:

1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 157,71 zł,
2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 197,13 zł,
3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 236,56 zł.
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 marca do 31 maja 2015 r. będzie wynosiła:
1) w pierwszym roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 15,39 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 10,25 zł (płatnik), 2,37 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 3,86 (ubezpieczony),
2) w drugim roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 19,24 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 12,81 zł (płatnik), 2,96 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 4,83 (ubezpieczony),
3) w trzecim roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 23,09 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe – 15,38 zł (płatnik), 3,55 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 5,80 (ubezpieczony).


Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 16 lutego 2015 r.