wtorek, 17 lutego 2015

ZUS: waloryzacja od 1 marca 2015 r.

Z dniem 1 marca 2015 r. ZUS dokona waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.
Waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,68%, przy czym podwyżka nie może być niższa niż:
- 36 zł - w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz rent,
- 27 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- 18 zł - w przypadku emerytury częściowej.
Waloryzacji od dnia 1 marca 2015 r. podlega także podstawa wymiaru świadczeń.
Od 1 marca 2015 r. obowiązują również nowe wysokości najniższych emerytur i rent, nowe kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo wypłacanych samoistnie, a także maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.
Nowa kwota bazowa
Od 1 marca 2015 r. kwota bazowa wynosi 3308,33 zł.


Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 16 lutego 2015 r.