środa, 29 kwietnia 2015

”Konkurs Wiedzy o Mieście i Rzemiośle”

W dniu 28.04.2015 w Zasadniczej Szkole Zawodowej CRR i MP w Bielawie odbył się konkurs pt.: ”Konkurs Wiedzy o Mieście i Rzemiośle”. Konkurs skierowany został do szkół gimnazjalnych z miasta Bielawa i Dzierżoniowa. Celem konkursu było propagowanie walorów historyczno-turystycznych miasta oraz rozpowszechnienie wiedzy o rzemiośle i szkole.

W konkursie wzięły udział trzy osobowe drużyny z pięciu gimnazjów. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, odpowiadali na pytania dotyczące fotografii regionu i miasta, a także w formie kalambur odgadywali zawody pokazywane przez uczniów. Honorowym patronatem konkurs objął Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu, który ufundował puchar za zajęcie III miejsca w konkursie.

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO (3dni, 18 h lekcyjnych)

 W dniach 23, 24, 25 czerwcu br Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje 18 godzinny kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO. Kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza część rozpocznie się od omówienia zagadnień dotyczących przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Opracowany zostanie również jeden przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

W drugiej części szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 3
Ilość godzin lekcyjnych: 18
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (wtorek, środa, czwartek)
Cena: 900,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Dopuszczamy skorzystanie tylko z części pierwszej (6 h, koszt 300 zł) lub drugiej (12 h, koszt 600 zł).

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. info@izbarzem.opole.pl

poniedziałek, 27 kwietnia 2015

W Sejmie o zmianach w Kodeksie pracy  

Nowelizacja Kodeksu pracy zakłada, że kontrakty czasowe będą mogły być zawierane z pracownikiem na okres do trzech lat. Po tym czasie umowa będzie mogła być zawarta jedynie na czas nieokreślony. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu.
- Propozycja zmian w Kodeksie pracy, zmierza do ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Obecnie są one często zawierane na długie okresy bez obiektywnego uzasadnienia. Pozbawia to pracowników poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. Podstawą zatrudnienia powinny być umowy o pracę na czas nieokreślony – powiedział podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

piątek, 24 kwietnia 2015

Rekrutacja do projektu " Staże w opolskich przedsiębiorstwach na miarę XXI wieku " przedłużona

Informujemy, że nadal poszukujemy osób spełniających wymagania rekrutacyjne (zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie) do odbycia stażu 3 miesięcznego z gwarancją dalszego zatrudnienia na okres min. 3 miesięcy na umowę o pracę/cywilnoprawną. Stażyście  przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc  stażu w kwocie 1300 zł. Staże organizowane w ramach projektu " Staże w opolskich przedsiębiorstwach na miarę XXI weku", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Poszukujemy mężczyzn do 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP ( w tym jeden długotrwale bezrobotny) lub nieaktywnych zawodowo.

Poszukujemy osób z powiatów:
- powiat strzelecki 
piekarz

- m. Opole
- serwisant sprzętu gastronomicznego - 1 osoba
- monter mebli
- cukiernik

- powiat brzeski lub opolski
stolarz lub kierowca

Szczegółowe informacje rekrutacyjne na stronie Internetowej projektu: www.stazewopolskim.pl ,  w zakładce " Rekrutacja"- Regulamin rekrutacyjny  lub Biurze Projektu, tel. 77 454 31 73 w. 21, 31

czwartek, 23 kwietnia 2015

Salon “BHP w przemyśle”

Salon „BHP w przemyśle” odbędzie się w ramach największych w Polsce targów nowoczesnych technologii dla przemysłu ITM Polska, organizowanych w dniach 9-12 czerwca br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Salon będzie okazją do zapoznania się z najnowszymi środkami ochrony osobistej, zabezpieczeniami przed upadkiem z wysokości oraz środkami ochrony zbiorowej, aparaturą pomiarową i kontrolną oraz urządzeniami ochronnymi instalowanymi na maszynach, środkami i sprzętem do udzielania pierwszej pomocy, sprzętem i środkami do utrzymywania czystości, wyposażeniem miejsc pracy służących ergonomii, a także ze szkoleniami i środkami dydaktycznymi oraz znakami bezpieczeństwa.
Salon “Bezpieczeństwo pracy w przemyśle” powinni odwiedzić zarówno pracownicy służb bhp, dystrybutorzy i przedstawiciele hurtowni, jak i końcowi odbiorcy, czyli pracodawcy i pracownicy z różnych dziedzin przemysłu. ITM Polska to targi wysoko cenione przez fachowców i środowiska biznesowe. W 2014 r. liczba zwiedzających osiągnęła ponad 16 tysięcy osób z Polski i zagranicy, a liczba wystawców - 1000 firm z 30 państw.

środa, 22 kwietnia 2015

Animatorzy edukacji ekologicznej

W ramach projektu LIFE12 INF/000009/3xŚrodowisko/PL Związek Rzemiosła Polskiego organizuje Ogólnopolski Konkurs plakatowy  „UCZNIOWIE RZEMIOSŁA DLA ŚRODOWISKA”.
Do udziału zapraszani są uczniowie – rzemieślniczej nauki zawodu, przede wszystkim ze szkół dla których organem prowadzącym są organizacje rzemiosła oraz innych szkół zawodowych.
Celem konkursu jest :
-popularyzacja wiedzy o możliwościach ograniczania zużycia zasobów takich jak: woda, energia elektryczna, drzewo, papier, paliwo oraz inne;
-zachęcenie nauczycieli i uczniów do zainteresowania się problematyką ochrony środowiska - ze szczególnym uwzględnieniem działalności zakładów rzemieślniczych,
-kierowanie uwagi młodych na problematykę ochrony środowiska w bezpośrednim otoczeniu miejsca pracy, a także
-promocja programów Unii Europejskiej LIFE+ oraz działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tej dziedzinie.

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Dnia 21 kwietnia 2015 r. odbyło się w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Członkiem tej komisji jest również przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Opolu, który uczestniczył w tym spotkaniu.
Pan Arkadiusz Kapuścik – Okręgowy Inspektor Pracy przedstawił informacje na temat wypadkowości w budownictwie w województwie opolskim w 2014 roku, omówił także plany w zakresie promocji i prewencji dotyczące sektora budowlanego w naszym województwie. Jednym z punktów spotkania było także omówienie wzmożonych działań PIP z zakresu wnioskowania o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. W spotkaniu tym wzięli również przedstawiciele ZUS-u, którzy zaprezentowali program pozyskiwania środków z Funduszy Celowych ZUS dla pracodawców modernizujących stanowiska pracy. Szczegóły dotyczące programu, zasad udziału, kwalifikowalności wydatków oraz formularze znajdują się na stronie www.zus.pl/prewencja. Ostatnim i zarazem bardzo ciekawym punktem programu posiedzenia Komisji był wykład Pani dr inż. Anny Rawskiej-Skotniczy pt. Rozbiórki budynków i obiektów budowlanych.

XX Jubileuszowy Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu

Dnia 17 kwietnia tradycyjnie Święto Rzemiosła a w tym roku jubileuszowy XX Zjazd Delegatów, który odbył się w centrum wystawienniczym DOMEXPO w Opolu przy ul. Kępskiej. Podczas Zjazdu można było podziwiać prace konkursowe wykonane przez przedszkolaków oraz uczniów szkół Opolszczyzny. Organizatorem wojewódzkiego konkursu „Jakie znasz zawody” była Izba Rzemieślnicza w Opolu. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody.
Wszystkim rzemieślnikom i przedsiębiorcom jeszcze raz życzymy pomyślności i wytrwałości w dążeniu do założonych celów.

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

KURS W ZAWODZIE: MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH – rekrutacja

od czego zacząć?
…..brakuje Ci doświadczenia, ale masz chęci do pracy – nie zwlekaj zgłoś się. W każdym miesiącu CSZ w Krapkowicach organizuje szkolenia dla monterów izolacji przemysłowych – przyszłych czeladników i mistrzów.
Termin najbliższego kursu: 11-22.05.2015

Więcej informacji:
biuro@czs.com.pl
77 4481 091

piątek, 17 kwietnia 2015

17 kwietnia 2015 r. - Dzień Rzemiosła

Z okazji Dnia Rzemiosła Cechom oraz wszystkim Rzemieślnikom życzymy zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz rozwoju inicjatyw rzemieślniczych dla dobra rzemiosła i całego społeczeństwa.


Prezydium Zarządu
Dyrektor oraz Pracownicy
Izby Rzemieślniczej w Opolu

KONKURS „JAKIE ZNASZ ZAWODY?”

Izba Rzemieślnicza w Opolu organizowała etap regionalny konkursu „Jakie znasz zawody?” Konkurs skierowany został do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i wspieranie założeń dydaktyczno-wychowawczych programu wychowania przedszkolnego. Poznając różne zawody dzieci, zdobywają wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją oraz uczą się szacunku dla pracy innych. Uzyskują informację o świecie techniki, w którym działają i którego są najmłodszymi twórcami. Rozwijanie zainteresowań i wykonanie pracy plastycznej czy fotograficznej wpływa na kreatywność, zdolności manualne oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

czwartek, 16 kwietnia 2015

Wizyta Wiceministra Gospodarki w Izbie Rzemieślniczej w Opolu

W dniu 10 kwietnia 2015 r. gościł na Opolszczyźnie na zaproszenie Izby Rzemieślniczej w Opolu Pan Mariusz Haładyj Wiceminister Gospodarki. Opolscy przedsiębiorcy rozmawiali w siedzibie Izby z Panem Ministrem na temat redukcji obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców oraz możliwości ograniczenia barier prawnych w wykonywaniu działalności gospodarczej. Pan Minister przedstawił też informację na temat bieżących działań Ministerstwa Gospodarki w zakresie regulacji gospodarczych.

środa, 15 kwietnia 2015

Dokumentacja pracownicza krócej przechowywana

Do międzyresortowych uzgodnień trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zakłada on zmniejszenie zakresu dokumentacji pracowniczej, która podlegałaby długookresowemu przechowywaniu.
Projekt określa nowe okresy przechowywania dokumentacji, zróżnicowane zależnie od rodzaju dokumentu i jego przydatności: 1) do celów bieżących, 2) do dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy oraz 3) dla celów emerytalno-rentowych. Proponuje się trzy okresy przechowywania: (1) okres zatrudnienia (tj. zniesienie obowiązku przechowywania dokumentu po zakończeniu zatrudnienia u danego pracodawcy), (2) pięcioletni okres po ustaniu zatrudnienia (dla dokumentacji, która może być pomocna przy dochodzeniu roszczeń ze stosunku pracy) oraz (3) pięćdziesięcioletni okres po ustaniu zatrudnienia (co do zasady, dotyczący dokumentów gromadzonych dla celów emerytalno-rentowych).

wtorek, 14 kwietnia 2015

Zapraszamy do udziału w konkursie „Kreator miejsc pracy“

Zatrudniłaś/eś nowych pracowników? Weź udział w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Kreator miejsc pracy".  Termin zgłoszeń do 29 maja.
Celem konkursu jest wyróżnienie tych pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody, m.in. tytuł „Kreatora miejsc pracy 2015“,  przyznane będą w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Zapraszamy na szkolenia z zakresu BHP

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu kwietniu br. organizuje szkolenia z zakresu BHP dla:
-pracodawców
Celem szkolenia okresowego jest przygotowanie pracodawcy do wykonywania ciążących na nim obowiązków w zakresie bhp oraz rozszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych przez osoby kierujące pracownikami.
Czas trwania szkolenia to 16 godzin, tj. 2 spotkania po 8 godzin (2 dni)

-pracowników robotniczych i pracowników młodocianych
Instruktaż ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą; metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin.

-pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin, tj. 1 dzień.

Miejsce szkolenia: Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55
Przy zorganizowanej grupie możliwy dojazd do klienta.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb klienta.

W sprawach szkoleń z zakresu bhp:

tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22 

Wynajem pomieszczeń w budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania do wynajęcia pomieszczenia biurowe zlokalizowane na parterze przy wejściu głównym, II piętrze oraz w Rzemieślniczym Inkubatorze Przedsiębiorczości.
parter
II piętro

inkubator


Więcej informacji uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Finansowo-Administracyjnego tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.


Do zaoferowania mamy także sale wykładowe i szkoleniowe. Szczegóły znajdziecie państwo tutaj.