wtorek, 14 lipca 2015

Dofinansowania ZUS do działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Zapraszamy do skorzystania z programu dofinansowania. ZUS daje możliwość poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej firmie.
ZUS finansuje działalność związaną z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, z uwzględnieniem zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, w aspekcie jej wpływu na powstawanie tych zdarzeń.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:
- projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
- projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
- projekty inwestycyjno - doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi dla:
- Mikro przedsiębiorstwa: 140 000 PLN (wkład własny 10%);
- Małego przedsiębiorstwa: 210 000 PLN (wkład własny 20%);
- Średniego przedsiębiorstwa: 340 000 PLN (wkład własny 40%);


źródło: ZUS