środa, 29 kwietnia 2015

”Konkurs Wiedzy o Mieście i Rzemiośle”

W dniu 28.04.2015 w Zasadniczej Szkole Zawodowej CRR i MP w Bielawie odbył się konkurs pt.: ”Konkurs Wiedzy o Mieście i Rzemiośle”. Konkurs skierowany został do szkół gimnazjalnych z miasta Bielawa i Dzierżoniowa. Celem konkursu było propagowanie walorów historyczno-turystycznych miasta oraz rozpowszechnienie wiedzy o rzemiośle i szkole.

W konkursie wzięły udział trzy osobowe drużyny z pięciu gimnazjów. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, odpowiadali na pytania dotyczące fotografii regionu i miasta, a także w formie kalambur odgadywali zawody pokazywane przez uczniów. Honorowym patronatem konkurs objął Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu, który ufundował puchar za zajęcie III miejsca w konkursie.