piątek, 24 kwietnia 2015

Rekrutacja do projektu " Staże w opolskich przedsiębiorstwach na miarę XXI wieku " przedłużona

Informujemy, że nadal poszukujemy osób spełniających wymagania rekrutacyjne (zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie) do odbycia stażu 3 miesięcznego z gwarancją dalszego zatrudnienia na okres min. 3 miesięcy na umowę o pracę/cywilnoprawną. Stażyście  przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc  stażu w kwocie 1300 zł. Staże organizowane w ramach projektu " Staże w opolskich przedsiębiorstwach na miarę XXI weku", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Poszukujemy mężczyzn do 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP ( w tym jeden długotrwale bezrobotny) lub nieaktywnych zawodowo.

Poszukujemy osób z powiatów:
- powiat strzelecki 
piekarz

- m. Opole
- serwisant sprzętu gastronomicznego - 1 osoba
- monter mebli
- cukiernik

- powiat brzeski lub opolski
stolarz lub kierowca

Szczegółowe informacje rekrutacyjne na stronie Internetowej projektu: www.stazewopolskim.pl ,  w zakładce " Rekrutacja"- Regulamin rekrutacyjny  lub Biurze Projektu, tel. 77 454 31 73 w. 21, 31