czwartek, 16 kwietnia 2015

Wizyta Wiceministra Gospodarki w Izbie Rzemieślniczej w Opolu

W dniu 10 kwietnia 2015 r. gościł na Opolszczyźnie na zaproszenie Izby Rzemieślniczej w Opolu Pan Mariusz Haładyj Wiceminister Gospodarki. Opolscy przedsiębiorcy rozmawiali w siedzibie Izby z Panem Ministrem na temat redukcji obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców oraz możliwości ograniczenia barier prawnych w wykonywaniu działalności gospodarczej. Pan Minister przedstawił też informację na temat bieżących działań Ministerstwa Gospodarki w zakresie regulacji gospodarczych.