poniedziałek, 18 maja 2015

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w czerwcu.

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuję, że w miesiącu czerwcu 2015 planuje przeprowadzić szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności realizacji zadań  z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu zdarzenia.  Ponadto szkolenie ma na celu również utrwalenie podstawowej wiedzy  zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy oraz kształtowania właściwej postawy etycznej w podejmowanych czynnościach ratunkowych. Szkolenie skierowane jest dla pracodawców i pracowników firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Koszt szkolenia w zależności od grupy uczestników od 70 zł.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej:
Damian Ozorkiewicz
tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22 
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl