poniedziałek, 27 lipca 2015

Oferta pracy - Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy i Grantów

Izba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy i Grantów. Szczegóły znaleźć można klikając tutaj.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 7 sierpnia 2015 na adres: info@izbarzem.opole.pl

piątek, 17 lipca 2015

Nowe dotacje unijne dla przedsiębiorców już w III kwartale 2015 r.

Już w III kwartale tego roku odbędzie się pierwszy nabór ze środków unijnych na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców w ramach RPO WO, Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja.
Główne typy przedsięwzięć, które będą mogły zostać sfinansowane ze środków unijnych:
-wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
-wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
-promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.
Maksymalna kwota dofinansowania dla 1 przedsiębiorczy wynosi: 350 tyś PLN.
Maksymalny % poziom dofinansowania wynosi 70 %.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z  Wydziałem Promocji Izby Rzemieślniczej w Opolu, tel 077 454 31 73 w. 24

wtorek, 14 lipca 2015

Puls Biznesu: Sejm pogorszył sytuację podatnika

Po wielu miesiącach dyskusji i wskazywania różnych rozwiązań sejm przyjął prezydencką propozycję tzw. zapisu o rozstrzyganiu wątpliwości prawnych na korzyść podatnika (in dubio pro tributario). Jednak zdaniem ekspertów nie jest to zapis tak korzystny, jak by mogło się wydawać – informuje „Puls Biznesu”.

Dofinansowania ZUS do działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Zapraszamy do skorzystania z programu dofinansowania. ZUS daje możliwość poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej firmie.
ZUS finansuje działalność związaną z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, z uwzględnieniem zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, w aspekcie jej wpływu na powstawanie tych zdarzeń.

czwartek, 9 lipca 2015

Zespół ds. strategii Europa 2020 o kształceniu zawodowym

Zalecenia Rady UE dla Polski, kształcenie zawodowe i współpraca szkół zawodowych z pracodawcami były omawiane podczas posiedzenia Zespołu ds. Strategii Europa 2020. Spotkanie pod przewodnictwem wiceminister gospodarki Grażyny Henclewskiej odbyło się 3 lipca.