wtorek, 1 września 2015

Kurs obsługi programu AutoCAD III - specyfikacja

AutoCAD to program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk. Wykorzystywany jest do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. W ramach oferty kursów płatnych Izby Rzemieślniczej w Opolu oferujemy państwo 12 godzinny intensywny kurs obsługi programu AutoCAD. "AutoCAD podstawy" to kurs dla osób, które chcą od podstaw nauczyć się rysować, wymiarować, opisywać, a także drukować rysunki.Specyfikacja kursu.
Kurs składa się z 12 godzin lekcyjnych. Spotkania odbywają się po godzinach pracy, tj. w godzinach 15:30 - 20:00.

Dzień pierwszy szkolenia
- Omówienie interfejsu programu
- Polecenie linia
- Rysowanie linii - orto oraz linie pod określonym kątem
- Lokalizacja względem obiektu
- Zaznaczanie i odznaczanie elementów
- Mierzenie odległości, pola, obwodu
- Kasowanie elementów
- Cofnij i przywróć
- Zapisywanie i eksport plików
- Powiększanie i pomniejszanie oraz przesuwanie rysunku
- Warstwy i Menedżer warstw
- Właściwości elementów
- Śledzenie i odmierzanie odległości od punktów charakterystycznych
- Odsuwanie elementów
- Przesuwanie elementów
- Ucinanie elementów – polecenie utnij
- Wydłużanie elementów – polecenie wydłuż
- Linie konstrukcyjne (pomocnicze)
- Ćwiczenie praktyczne

Dzień drugi szkolenia
- Polecenie Polilinia
- Polecenie Okrąg
- Polecenie Wielobok
- Polecenie Łuk
- Polecenie Prostokąt
- Polecenie Rozbij
- Polecenie Obrót
- Polecenie Lustro
- Polecenie Szyk
- Kopiowanie elementów
- Polecenie Zaokrąglaj
- Polecenie Fazuj
- Ćwiczenie praktyczne
- Wymiarowanie
- Tworzenie stylów wymiarowania
- Wprowadzanie tekstu na rysunek
- Style tekstu
- Kreskowanie zamkniętych obiektów
- Drukowanie
- Ćwiczenie praktyczne

Kurs "AutoCAD podstawy" jest kursem płatnym, opłata za kurs wynosi 800 zł brutto. Zajęcia prowadzone są w grupach pięcioosobowych na programie AutoCAD 2010. Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe.

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu obsługi programu AutoCAD na poziomie podstawowym.