czwartek, 29 października 2015

O dofinansowaniu kształcenia ustawicznego. Spotkanie w Związku Rzemiosła Polskiego

W ramach kampanii informacyjnej pt. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla rzemiosła” 27 października  w Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami izb rzemieślniczych. Celem konferencji, organizowanej na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, było promowanie nowego instrumentu, jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o rzemiośle

Informujemy, że 26 października, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o rzemiośle. Wprowadzone w  dokumencie zmiany dostosowują rozwiązania prawne do dzisiejszych realiów i uwzględniają  potrzeby środowiska.

poniedziałek, 26 października 2015

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie na indiańskim spotkaniu integracyjnym dla NGO

2 października br. w sali widowiskowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie 72 organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Honorowy patronat nad spotkaniem, w którym udział wziął również bielawski Cech, reprezentowany przez Starszego Cechu Kazimierza Rachowieckiego, Członka Zarządu Cechu – Wiesława Bełza i Dyrektora Biura Cechu Katarzynę Wierzbicką,  objął wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz zastępcy wójta Gminy Dzierżoniów. Do organizacji przedsięwzięcia włączyły się pozostałe gminy oraz przedstawiciele NGO: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”, Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” w Owieśnie, Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w Pieszycach oraz Fundacja Merkury. Spotkanie pod hasłem: „3majmy się razem i… zmieniajmy lokalną rzeczywistość” było impulsem do podjęcia wspólnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności i jej mieszkańców. Integracja organizacji pozarządowych odbyła się w konwencji indiańskiej – z wykorzystaniem indiańskich zwyczajów i obrzędów, ponieważ Indianie, podobnie jak działające w powiecie fundacje i stowarzyszenia są zróżnicowane, ale działając wspólnie, mogą przynieść wiele korzyści dla środowiska lokalnego. Przynależność do grupy została podkreślona poprzez wręczenie każdemu uczestnikowi spotkania „bransoletki przyjaźni” oraz „łapacza snów”. Wicestarosta powiatu Marek Piorun podkreślił, że idea spotkania zrodziła się w ramach partnerstwa powiatu dzierżoniowskiego oraz wszystkich gmin powiatu dotyczącego współpracy na rzecz trzeciego sektora. Na koniec spotkania przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych złożyli podpis na tzw. „kamieniu węgielnym” – statuetce, która stała się symbolem spotkania, a jednocześnie fundamentem wspólnego działania na rzecz Ziemi Dzierżoniowskiej i jej mieszkańców.czwartek, 15 października 2015

Uroczystość 70-lecia powstania głubczyckiego Cechu

W dniu 19 września 2015 roku miała miejsce uroczystość 70-lecia powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Głubczycach. Na uroczystości wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym Rzemieślnikom jak również najwyższe odznaczenie rzemieślnicze, tj. Szabla Kilińskiego. Odznaczenie to wręczone zostało Starszemu Cechu Józefowi Kamińskiemu. Poniżej znajdziecie Państwo kilka zdjęć z uroczystości. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem Pocztów Sztandarowych i uczestników do Klasztoru o. Franciszkanów w Głubczycach, gdzie odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Rzemieślników.czwartek, 8 października 2015

"Ekologia nie musi być kosztowna - oszczędna branża motroryzacyjna".

W ramach działań przewidzianych projektem LIFE+ 3xŚrodowisko/PL serdecznie zapraszamy do wysłuchania prezentacji pt. "Ekologia nie musi być kosztowna - oszczędna branża motroryzacyjna".
Prezentacja zostanie przedstawiona online przez Pana Tadeusza Gargasa, eksperta z branży motoryzacyjnej w projekcie LIFE 3xŚrodowisko/PL we wtorek 13 października 2015 r. - początek o godz. 19.00.

wtorek, 6 października 2015

Zaproszenie na warsztaty: Występuj i prezentuj - warsztat praktyczny - 18.10.2015 w Opolu przy ulicy Koraszewskiego.

Występuj i prezentuj - warsztat praktyczny DOFINANSOWANE szkolenie! Zaprezentuj się dobrze:
- na rozmowie kwalifikacyjnej
- na wystąpieniu publicznym
- na egzaminie
- na prezentacji firmowej Komunikuj się dobrze:
- z pracodawcą
- ze współpracownikami
- ... lub z ludźmi, z którymi obcujesz Czekamy na Ciebie 18 października 2015. Gwarantujemy PRAKTYCZNĄ naukę nowych umiejętności, materiały szkoleniowe, świetnych trenerów i dobrą zabawę w trakcie szkolenia. Aha, kawa i ciastka też będą ;-) Cena: 149 zł za 8 godzinne warsztaty