poniedziałek, 30 listopada 2015

WIZYTA STAROSTKI CZESKICH KŘINIC W BIELAWSKIM CECHU

 W miesiącu październiku br. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie gościł wyjątkową osobę – Starostkę Křinic Libuse Rosovę. Na spotkaniu poruszane były kwestie przyszłościowej współpracy pomiędzy Cechem, a stroną czeską w zakresie szkolnictwa zawodowego, a także współorganizacji już 27 polsko-czeskich dni kultury chrześcijańskiej.

piątek, 20 listopada 2015

szkolenie z zakresu: Kontrola z ZUS, Interaktywny Płatnik Plus, E-zwolnienia na Platformie Usług Elektronicznych w praktyce

Począwszy od 01.01.2016r. wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw umożliwiające wystawianie lekarzom zwolnień lekarskich za pomocą systemu e-zwolnienia . Zwolnienie wystawione w formie elektronicznej, dotyczące ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń przez danego płatnika składek, będzie przekazywane temu płatnikowi bezpośrednio na jego profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W związku z tym płatnicy składek mają obowiązek do 31 grudnia 2015 roku utworzyć na PUE swój bezpłatny profil.

W związku z powyższym Izba Rzemieślnicza w Opolu w dniu 3 grudnia 2015 roku organizować będzie szkolenie obejmujące następujące tematy:
1) Interaktywny Płatnik Plus (IPP) 10.01.001:

- Aktywacja funkcjonalności (IPP) pobierania danych z ZUS dla płatnika składek
- Omówienie zakresu weryfikacji dokumentów oraz krytyczności błędów wykrywanych w dokumentach ubezpieczeniowych po aktywacji funkcji IPP
- Interpretacja informacji o stanie weryfikacji dokumentów przetworzonych przez system ZUS
- Możliwości wyliczania raportu imiennego według wskazanego schematu finansowania
- Wykorzystywanie słowników adresowych w programie Płatnik
- Wykorzystanie funkcji pracy oddziałowej w PP 10.01.001
- Korygowanie dokumentów z wykorzystaniem kompletu logicznego z ZUS

środa, 18 listopada 2015

Program MKiDN "Mistrz tradycji"

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – pragnie poinformować o uruchomionym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego trzecim priorytecie programu pt. „Kultura ludowa i tradycyjna”. W tym roku ważną nowością jest rodzaj „podpriorytetu” adresowanego do „Mistrzów tradycji”.

Jest on bezpośrednim efektem współpracy Związku Rzemiosła Polskiego ze wspomnianym Ministerstwem, związanej z wdrażaniem postulatów Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Chodzi m.in. o tworzenie warunków do podtrzymania zanikających zawodów unikatowych, np. pozłotnictwo, zegarmistrzostwo, lutnictwo, płatnerstwo, złotnictwo, introligatorstwo, brązownictwo, kowalstwo, sztukatorstwo, rusznikarstwo.

Z uwagi na atrakcyjność i możliwości programu (budżet w wysokości 5 500 000 zł), prosimy o zachęcanie Mistrzów do ubiegania się o ten rodzaj dofinansowania poprzez upowszechnienie tej informacji na stronach internetowych izb i zrzeszonych cechów.

Szczegóły programu znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/dziedzictwo-kulturowe/kultura-ludowa-i-tradycyjna.php

Informacja dotycząca egzaminów sprawdzających, czeladniczych i mistrzwoskich

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 4 listopada 2015 roku, pod pozycją 1782 została ogłoszona ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle.
Jedną z przyjętych zmian jest ujednolicenie opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające. Ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia – w związku z powyższym od 5 grudnia br. będą obowiązywały nowe stawki opłat za przedmiotowe egzaminy.

Zapraszamy do zapoznania się pełną treścią dokumentu: kliknij tutaj aby pobrać

wtorek, 17 listopada 2015

Kierowca mechanik i Jeździec. Nowe zawody

Kierowca mechanik i Jeździec to dwa nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów. W piątek (6 listopada) minister edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w obu wprowadzonych zawodach prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Konkurs dla firm z sektora MŚP ”Oszczędzając, chronisz środowisko”

Projekt „3xśrodowisko” ogłasza konkurs dla firm, które chcą być przyjazne środowisku,  z następujących branż: drzewnej, motoryzacyjnej (serwis), poligraficznej, budowlanej, spożywczej (piekarnie oraz cukiernie) i usług osobistych (salony fryzjerskie i kosmetyczne).
Do konkursu są zapraszane przedsiębiorstwa, które wdrażają rozwiązania pozwalające na oszczędzanie zasobów takich, jak: woda, energia elektryczna, paliwo, drewno itp. Zainteresowani proszeni są o  wypełnienie formularza zgłoszeniowego, opisując wdrożone zmiany i przedstawiając jakie oszczędności zostały osiągnięte w firmie.
Na autorów najlepszych i najciekawszych rozwiązań czeka 30 nagród pieniężnych – pomyślanych jako zwrot kosztów poniesionych inwestycji!
Z przykładowymi rozwiązaniami oszczędnościowymi w poszczególnych branżach można zapoznać się tutaj: www.3xsrodowisko.pl/dobre_praktyki.html
Pytania dotyczące konkursu prosimy  kierować: biuro@refa.pl

Więcej szczegółów na temat konkursu oraz druk zgłoszeniowy i regulamin na stronie www: www.3xsrodowisko.pl/konkurs_dla_firm.html 


źródło: zrp

poniedziałek, 16 listopada 2015

VIII Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych w Opolu

Zapraszamy na VIII Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych, który odbędzie się w dn. 26 – 29 listopada 2015 r. w Opolu. Warunkiem koniecznym udziału w Zjeździe jest rejestracja najpóźniej do dn. 17.11.2015 r. na stronie internetowej: http://u-rodziny.pl/ lub http://firmyrodzinne.pl/ . W razie problemów z rejestracją  zgłoszenia można przesyłać na  na adres e-mail: invest@ocrg.opolskie.pl Uczestnictwo w dorocznym Zjeździe u-Rodziny to możliwość zaistnienia w swego rodzaju misterium: uczucie, że jest się w gronie kilkuset członków stowarzyszenia przedsiębiorców mikro, małych, średnich, ale też dużych, którzy swym dorobkiem, osiągnięciami, załatwianiem często spraw „niemożliwych”, wiedzą, przeżyciami, pokonanymi barierami świadczą, wspierają, a nie konkurują i walczą.
Chcą pomagać, wspierać, doradzać, przekazywać pałeczki młodym, ambitnym, gniewnym polskim przedsiębiorcom.
Zjazd to także duże możliwości networkingowe, nawiązanie bezcennych kontaktów z przedsiębiorcami rodzinnymi z całej Polski.

Dodatkowych informacji udziela : Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, tel. 77 403 36 46

żródło: OCRG

wtorek, 10 listopada 2015

Można zgłaszać uwagi dotyczące funkcjonowania rynku wewnętrznego UE

Ministerstwo Gospodarki uruchomiło skrzynkę rynekUE-bariery@mg.gov.pl gdzie przedsiębiorcy mogą zgłaszać informacje o barierach prawnych lub administracyjnych na rynkach innych państw członkowskich Unii.

Zebrane opinie i uwagi będą podstawą do analizy obowiązującego prawa unijnego i wsparcia firm poprzez kontakt z krajami i instytucjami UE.
Więcej informacji na stronie www: http://www.mg.gov.pl/node/25348

źródło: www.zrp.pl

czwartek, 5 listopada 2015

Nieodpłatne porady prawne

Państwowa Inspekcja Pracy udziela nieodpłatnych porad z zakresu prawa pracy. We wszystkich województwach wytypowane są inspektoraty pracy, do których mogą się zgłaszać przedsiębiorcy.

Województwo opolskie: Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, ul. Oleska 121 C, 45-231 Opole, parter, pokój 1, 2
telefonicznie: 77 54 58 000
Dodatkowe informacje na stronie www OIP Opole:  http://www.opole.pip.gov.pl/

źródło: www.zrp.pl

Nowe gwarancje kredytowe dla MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał 29 października. umowę z 11 bankami w sprawie uruchomienia gwarancji kredytowych w wysokości do 800 mln zł dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP.