wtorek, 29 grudnia 2015

Konkurs „Oszczędzaj – chroniąc środowisko”

Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „3xśrodowisko”, w ramach którego upowszechnia działania pro-ekologiczne pomagające ograniczyć zużycie zasobów w zakładach rzemieślniczych z sześciu branż (budowlana, drzewna, usługi osobiste, motoryzacyjna, poligraficzna i spożywcza). Jednym z celów projektu jest znalezienie 100 firm, które uzyskały min. 10% ograniczenie zużycia zasobów
- dla firm spożywczych oraz sektora usług osobistych jest to energia elektryczna i woda,
- dla branży motoryzacyjnej energia elektryczna oraz płyn hamulcowy
- dla branży budowlanej energia elektryczna i paliwo
- dla branży drzewnej energia elektryczna oraz drzewo
- dla branży poligraficznej alkohol izopropylowy oraz materiały ropo pochodne (zmywacze).

wtorek, 22 grudnia 2015

Branża rzeźniczo-wędliniarska spotka się w Związku Rzemiosła Polskiego

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego zaprasza rzemieślników branży rzeźniczo-wędliniarskiej z regionów wszystkich Izb Rzemieślniczych na spotkanie konsultacyjne, dotyczące aktualnych problemów branży.
Zmiany, dokonane w październiku 2015 r., w ustawie o rzemiośle spowodowały, że
działalność gastronomiczna została zakwalifikowana do rzemiosła i zawód
„kucharz” powrócił do rzemiosła. Włączenie działalności gastronomicznej do rzemiosła otwiera drzwi do członkostwa w jego organizacjach, m.in. restauracjom, punktom gastronomicznym, kawiarniom i innym przedsiębiorstwom świadczącym usługi w obszarze gastronomii.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016 r. w siedzibie ZRP w Warszawie.

źródło: www.zrp.pl

czwartek, 17 grudnia 2015

Ogólnopolskie Turnieje dla uczniów w zawodach piekarz, cukiernik, przetwórstwa mięsa

Informujemy, że Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu organizuje XVIII Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki, XVIII Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego oraz XVII Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej dla uczniów w zawodach piekarz, cukiernik, przetwórstwa mięsa.
Głównym organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego.

środa, 16 grudnia 2015

Wsparcie rodzin w budżecie na 2016 rok

Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafił  projekt budżetu państwa na rok 2016, skierowany przez ministerstwo finansów. Budżet realizuje priorytetowy program rządu wspierania rodzin „500 plus", a zarazem zachowuje stabilność makroekonomiczną finansów kraju. Podstawowe dane projektu: dochody budżetu państwa: 313 mld 788 mln zł; wydatki budżetu państwa: 368 mld 528 mln zł; deficyt: 54,7 mld zł.

Związek Rzemiosła Polskiego mówi Stop dla działań ubezpieczycieli

Związek Rzemiosła Polskiego, jako krajowa organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła i reprezentatywna organizacja pracodawców mając na uwadze postulaty rzemieślników branży motoryzacyjnej dotyczące problemów występujących na rynku likwidacji szkód komunikacyjnych – wystosował pismo do Premier Beaty Szydło z prośbą o zapoznanie się z trudną sytuacją tej grupy przedsiębiorców oraz podjęcie działań ograniczających poszerzanie szarej strefy w usługach branży motoryzacyjnej.

piątek, 4 grudnia 2015

Zaproszenie na PromoFood 2016 w Poczdamie

Izba Przemysłowo-Handlowa Poczdam zaprasza przedsiębiorstwa z województwa opolskiego do
udziału w międzynarodowym spotkaniu gospodarczym „PromoFood 2016” połączonym z giełdą
kooperacyjną (możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami firm z Niemiec, Skandynawii,
Egiptu, Turcji, Tunezji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Islandii, Nigerii, Portugalii), które
odbędzie się w dniach 28-29.01.2016 w Poczdamie.
Biuro Województwa Opolskiego w Niemczech chętnie zajmie się wszystkimi formalnościami
związanymi ze zgłoszeniem Państwa firmy do udziału w PromoFood 2016, zorganizowaniem
przejazdu jak i noclegów oraz będzie Państwu towarzyszyć podczas wszystkich dni Państwa pobytu w
Niemczech. Przedsiębiorcy opolscy ponoszą jedynie koszty noclegów.
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w PromoFood 2016 prosimy o bezpośredni kontakt z:
Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji / Niemcy
dr Przemysław Łebzuch
Tel.: (+49) (06131) 329 5737
Fax: (+49) (06131) 329 5911
E-Mail: p.lebzuch@opolskie.de
www.opolskie.de

WERNISAŻ FOTOGRAFII ORAZ WYSTAWA STARYCH APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH POD GŁÓWNYTM PATRONATEM CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I MAŁEJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W BIELAWIE

W ramach XXVI polsko-czeskich dni kultury chrześcijańskiej w drugiej połowie listopada br. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, wraz z Zespołem Szkół Cechu Rzemiosł Różnych przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Bielawy zorganizował w siedzibie szkoły rzemieślniczej w Bielawie wernisaż Věry Kopeckiej oraz wystawę Tadeusza Łazowskiego.

środa, 2 grudnia 2015

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA - 2016

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.
Planowany termin rozpoczęcia kursu styczeń - luty 2016.

kontakt:
Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.
Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

wtorek, 1 grudnia 2015

Wraz z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia oraz zbliżającym się Nowym Rokiem 2016, pragniemy złożyć Państwu najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wielu radosnych chwil spędzonych w gronie rodziny i bliskich.
Niech ten szczególny czas upłynie w atmosferze miłości, pokoju, wzajemnej życzliwości, a kolejny rok niech będzie pełen Łask i Błogosławieństwa Bożego oraz pomyślności i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

Prezydium Zarządu, Pani Dyrektor ,
                     Pracownicy Izby Rzemieślniczej w Opolu
Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2016, pragniemy złożyć Państwu najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz pomyślności i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym
                                                                                         

Prezydium Zarządu, Pani Dyrektor ,
Pracownicy Izby Rzemieślniczej w Opolu

Dostępne dotacje dla inwestycji w odnawialne źródła energii

W ramach działań pozalegislacyjnych na rzecz OZE i efektywności energetycznej Ministerstwo Gospodarki podjęło inicjatywę budowy Platformy Zrównoważona Energia, która ma sprzyjać współpracy biznesu oraz administracji publicznej w ramach wdrożenia na rynku polskim systemowego podejścia do zagadnienia efektywnego wykorzystania energii, w tym pochodzącej również ze źródeł odnawialnych.
Zamiarem Ministerstwa Gospodarki jest, aby poprzez Platformę realizowany był m.in. obowiązek udostępniania informacji o kosztach i korzyściach wynikających ze stosowania urządzeń i systemów grzewczych, chłodniczych i elektrycznych, wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, wynikający z art. 132 ustawy o OZE oraz zapewnienie dostępu do informacji i wytycznych o sposobach optymalnego połączenia instalacji odnawialnych źródeł energii, wysoko efektywnych technologii oraz systemów grzewczych i chłodniczych (art. 134 ustawy o OZE).
Szczegółowe informacje na  :ww.mg.gov.pl/node/25614

źródło: www.zrp.pl

ZUS da firmom drugą szansę

Jak podaje  Puls Biznesu, już od dziś (1 grudnia) firmom będzie łatwiej spłacać dług wobec ZUS.
Stanie się tak za sprawą zlikwidowania barier, które utrudniały przedsiębiorcom wyjścia z długu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ulgowych zasadach. Obecnie możliwe jest odroczenie terminu płatności bieżących lub przyszłych składek na ubezpieczenia społeczne lub rozłożenie na raty całej zaległości powstałej z racji ich nieopłacania, także części finansowanej przez ubezpieczonego.

Niższy wpływ z VAT, większe z innych podatków

Ministerstwo finansów poinformowało, że dochody z podatku VAT za rok 2015 w dniu 26 listopada były niższe od przyjętych w ustawie budżetowej o 13,3 mld zł. Natomiast pozostałe podatki przyniosły nieco więcej wpływów niż zakładane, niemniej ogólny ubytek wynosi ok. 12 mld zł.