wtorek, 22 grudnia 2015

Branża rzeźniczo-wędliniarska spotka się w Związku Rzemiosła Polskiego

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego zaprasza rzemieślników branży rzeźniczo-wędliniarskiej z regionów wszystkich Izb Rzemieślniczych na spotkanie konsultacyjne, dotyczące aktualnych problemów branży.
Zmiany, dokonane w październiku 2015 r., w ustawie o rzemiośle spowodowały, że
działalność gastronomiczna została zakwalifikowana do rzemiosła i zawód
„kucharz” powrócił do rzemiosła. Włączenie działalności gastronomicznej do rzemiosła otwiera drzwi do członkostwa w jego organizacjach, m.in. restauracjom, punktom gastronomicznym, kawiarniom i innym przedsiębiorstwom świadczącym usługi w obszarze gastronomii.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016 r. w siedzibie ZRP w Warszawie.

źródło: www.zrp.pl