środa, 16 grudnia 2015

Wsparcie rodzin w budżecie na 2016 rok

Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafił  projekt budżetu państwa na rok 2016, skierowany przez ministerstwo finansów. Budżet realizuje priorytetowy program rządu wspierania rodzin „500 plus", a zarazem zachowuje stabilność makroekonomiczną finansów kraju. Podstawowe dane projektu: dochody budżetu państwa: 313 mld 788 mln zł; wydatki budżetu państwa: 368 mld 528 mln zł; deficyt: 54,7 mld zł.
Zgodnie z założeniami produkt krajowy brutto wzrośnie w przyszłym roku o 3,8 proc. Niewykluczone, że silny bodziec popytowy, jakim jest program prorodzinny i związany z nim optymizm obywateli, może spowodować lekki wzrost dynamiki PKB.

 „Budżet da nadzieję milionom polskich rodzin. Został przygotowany w oparciu o przekonanie, że dzieci to inwestycja, nie koszt, to inwestycja w przyszłość kraju. Osiągamy ten cel, a jednocześnie konsekwentnie utrzymujemy deficyt na bezpiecznym poziomie"– powiedział minister finansów Paweł Szałamacha.
Rząd projektu nie przyjął i skierował do poprawki.
Więcej informacji : http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dla-mediow/informacje-prasowe/-/asset_publisher/6PxF/content/projekt-budzetu-na-rok-2016?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdla-mediow%2Finformacje-prasowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6PxF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6PxF_

źródło: www.zrp.pl