środa, 28 grudnia 2016

onet.pl: Nie będzie Jednolitego podatku

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zdecydował, że nie zostanie wprowadzony tzw. podatek jednolity – przekazał w komunikacie resort finansów.
– Po rzeczowych konsultacjach i wszechstronnych analizach „za” i „przeciw”, zdecydowaliśmy, że nie wprowadzimy tego rozwiązania do polskiego systemu podatkowego – oświadczył wicepremier Mateusz Morawiecki, przewodniczący KERM. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję o zakończeniu prac studyjno-analitycznych związanych z tzw. jednolitym podatkiem.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10855

Problem podatkowy w działaniu 2.2 PO WER. Stanowisko ZRP

Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do Ministra Rozwoju i Finansów, Mateusza Morawieckiego, o rozstrzygnięcie problemu podatkowego, który powstał dla beneficjentów (w tym organizacji rzemiosła) Działania 2.2 PO WER „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej rynku”.

piątek, 23 grudnia 2016

Nabór kandydatów do projektu "Moja przyszłość - moja firma"Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy informujemy, że nabór zgłoszeń kandydatów do projektu pn. „Moja przyszłość-moja firma” odbędzie się od dnia 09 stycznia 2017 r. do dnia 13 stycznia 2017 r. 

Zapraszamy.

środa, 21 grudnia 2016

Wraz z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia oraz zbliżającym się Nowym Rokiem 2017, pragniemy złożyć Państwu najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wielu radosnych chwil spędzonych w gronie rodziny i bliskich.
Niech ten szczególny czas upłynie w atmosferze miłości, pokoju, wzajemnej życzliwości, a kolejny rok niech będzie pełen Łask i Błogosławieństwa Bożego oraz pomyślności i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

                                                                               Zarząd,  Dyrekcja oraz
                                                                          pracownicy Izby Rzemieślniczej w Opolu 

wtorek, 20 grudnia 2016

Regulaminy dla projektu „Moja przyszłość – moja firma”


Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016 r. zostają upublicznione Regulaminy – „Regulamin rekrutacji” i „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” wraz z załącznikami, które dotyczą projektu pn. „Moja przyszłość – moja firma”.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentami, jednocześnie informując, że nabór zgłoszeń kandydatów
do projektu pn. „Moja przyszłość-moja firma” odbędzie się od dnia 09 stycznia 2017 r. do dnia 13 stycznia 2017 r.

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Projektu
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
Pokój 2.4 (II piętro)
i/lub Sekretariat pokój 1.2 (I piętro)

DO POBRANIA:
Regulamin rekrutacji.pdf
Załączniki do Regulaminu rekrutacji.rar
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.pdf
Załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych, w tym Biznes Plan.rar

„Młodzi na czasie – czas na pracę”

Izba Rzemieślnicza w Opolu od 01.01.2017 r. realizuje projekt pn.: „Młodzi na czasie - czas na pracę”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:
Kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 osób młodych tzw. młodzieży NEET z województwa opolskiego.

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych na VI Jarmarku Bożonarodzeniowym w Bielawie

18 grudnia br. po raz szósty w historii miasta zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy. W tym wprowadzającym w świąteczny nastrój dniu, na mieszkańców Bielawy i okolic czekały występy artystów, mikołajkowe niespodzianki oraz świąteczne stoiska. 

piątek, 16 grudnia 2016

Rada Dialogu Społecznego zatwierdziła plan działania na 2017 rok

Znamy już najważniejsze działania, nad którymi w 2017 roku pochyli się Rada Dialogu Społecznego. Początek roku zapowiada się pracowicie, bo od przeglądu funkcjonowania i wypracowania projektu nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Uczestnicy dialogu pracować będą nad wzmocnieniem roli partnerów społecznych w zarządzaniu Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy. Nie mniej uwagi poświęci działaniom na rzecz dostosowania kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy. Polegać one będą na wypracowaniu rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego oraz popytowego systemu wsparcia uczenia się przez całe życie.

 Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10822

Jerzy Bartnik o kondycji rzemiosła polskiego dla Radia Niemieckiego ARD

O kondycji rzemiosła w Polsce z prezesem Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzym Bartnikiem rozmawiała Joanna Diduszko z radia niemieckiego ARD

- Rzemiosło w transformację gospodarczą 89 roku weszło z zachowaniem pełnej struktury organizacyjnej i z obligatoryjną przynależnością do związku 500 tys. zakładów. W nowym czasie zafundowaliśmy sobie, zaraz na początku ustawę, która znosiła obligatoryjność, co w zdecydowany sposób wstrząsnęło kondycją rzemiosła. Od tego momentu działalność rzemieślniczą mógł prowadzić każdy, bez znaczenia z uprawnieniami czy bez – powiedział prezes.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10816

Związek Rzemiosła Polskiego o „Konstytucji biznesu”

Związek Rzemiosła Polskiego, w piśmie do Mariusza Haładyja, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, odniósł się do propozycji powołania Wspólnej Komisji Rządu i Przedsiębiorców oraz do nowej ustawy „Prawo dla przedsiębiorców”.

Moja przyszłość- moja firma

Izba Rzemieślnicza w Opolu w styczniu 2017 r. rozpoczyna nabór chętnych na uzyskanie dotacji na założenie własnego biznesu. To już trzeci realizowany przez nas projekt wspierający przedsiębiorczość mieszkańców woj.opolskiego i jedna z ostatnich okazji na uzyskanie unijnych środków na swoją działalność gospodarczą.

Dlaczego warto skorzystać z tej okazji - mówiliśmy w Radiu Opole.
http://radio.opole.pl/103,181079,izba-rzemieslnicza-promuje-przedsiebiorczosc-dot

wtorek, 13 grudnia 2016

O przeglądzie systemu emerytalnego rozmawiano w TVP Info

- Ruch związany z oskladkowaniem wszystkich umów cywilno-prawnych będzie rodził obciążenia po dwóch stronach, pracodawców i pracowników. Pracownik będzie mniej zarabiał, a pracodawcy zwiększą się koszty prowadzenia firmy – powiedziała podczas Debaty Trójstronnej w TVP Info Bogusława Nowak-Turowiecka ze Związku Rzemiosła Polskiego.

Organizacje pracodawców mówią nie dla projektu ustawy o związkach zawodowych

Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, BCC i Związek Rzemiosła Polskiego negatywnie oceniają projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane rozwiązania są niejasne i niespójne, a w konsekwencji nie przyczyniają się do rozwoju dialogu społecznego, co w ocenie Trybunału Konstytucyjnego miało być celem rozszerzenia wolności koalicji związkowej.

Przedsiębiorcy mówią dosyć dodatkowej papierologii i nadmiernym obciążeniom finansowym

W opinii wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego Janusza Kowalskiego uzusowienie wszelkiego rodzaju prac dodatkowych, umów podejmowanych przez ludzi, typu umowy zlecenia, teraz jeszcze umowy o dzieło, są fatalnym posunięciem rządu. Z jednej strony tworzą dodatkową niepotrzebną „papierologię”, z drugiej obligują pracodawców do pilnowania wyliczeń, aby składki były odprowadzane do wysokości płacy minimalnej.

ZRP o projektach ramowych planów nauczania m.in. dla Branżowej Szkoły I stopnia

Związek Rzemiosła Polskiego w stanowisku skierowanym do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, odniósł się do projektów ramowego planu nauczania dla Branżowej szkoły I stopnia.

G.Prawna: E-archiwa muszą być bezpieczne

– Żeby kopie były faktycznie bezpieczne, powinny być przechowywane w innym miejscu niż podstawowa baza danych. To jednak wiąże się z kosztami. Jeśli firmy będą mieć obowiązek przekazywania nośników z kopiami do wyspecjalizowanych firm, to pojawią się koszty. I zamiast e-dokumentacji w małych firmach nadal będzie królować papier – powiedziała Dziennikowi Gazecie Prawnej, Bogusława Nowak-Turowiecka, ekspert ubezpieczeniowy w Związku Rzemiosła Polskiego.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10798

„Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2017 r.” Komentarz ZRP

Związek Rzemiosła Polskiego odniósł się do Komunikatu Komisji Europejskiej COM(2016)725 z 16.11.2016 r. „Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2017 r.”

poniedziałek, 5 grudnia 2016

ZRP o opracowaniu BCC dot Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

Związek Rzemiosła Polskiego na prośbę przewodniczącego Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego zajął stanowisko dot. opinii BCC w sprawie opracowania „Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego”. Według ZRP w przedstawionym dokumencie brakuje propozycji rozwiązań usprawniających funkcjonowanie tych rad.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10777

Stanowisko ZRP do proj. ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców i Rzecznika

Związek Rzemiosła Polskiego odniósł się do projektu ustawy o powołaniu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców. Zdaniem prezesa ZRP Jerzego Bartnika powielanie już istniejących instytucji o tym samym zakresie działania jest potrzebne, tym bardziej, że narażą budżet Państwa na dodatkowe koszty.

czwartek, 1 grudnia 2016

TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACAZ powodu choroby pracowników biuro projektu Twój biznes-Twoja praca będzie nieczynne od 26 października do 2 listopada 2018 r. Za niedogodności przepraszamy.
Szanowni Państwo,
uprzejmie  informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu, od stycznia 2017 r. będzie realizował projekt konkursowy pn. „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA” w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest:
- zapewnienie 100 uczestnikom projektu udziału w szkoleniu umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- udzielenie 80 uczestnikom projektu wsparcia finansowego w postaci dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 000,- zł ,
- udzielenie 80 uczestnikom projektu wsparcia pomostowego obejmującego szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż 1000,- zł miesięcznie oraz przez okres kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż 800,- zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje - kliknij tutaj.

Aktualności projektowe - kliknij tutaj.

UWAGA - Termin naboru zgłoszeń, Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami i Regulamin przyznawania środków finansowych dostępne są na stronie: http://pup.opole.pl/strona/twoj-biznes-twoja-praca/294

Moja przyszłość-moja firmaIzba Rzemieślnicza w Opolu w partnerstwie z Euro Support W.Rurynkiewicz sp.j. realizuje projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Moja przyszłość-moja firma"
nr projektu RPOP.07.03.00-16-0001/16
Działanie 7.3 „Zakładanie działalności gospodarczej” RPO WO 2014-2020

Cel projektu:
Projekt ma na celu powstanie 46 nowych przedsiębiorstw w woj. opolskim. W jego ramach 70 osób (w tym min. 35 kobiet) zostanie objętych kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym i uzyska szeroką wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzi przy pomocy doradców wnioski o otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. W wyniku oceny złożonych wniosków 46 najlepszych osób otrzyma środki (dotacje) na jej utworzenie. Wszystkie 46 podmiotów uzyska także wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze i finansowe. Do projektu zrekrutowane zostaną wyłącznie osoby powyżej 29r.ż. (po dniu 30-tych urodzin) pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6r.ż.lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż., migranci powrotni i imigranci.

Wsparcie w projekcie:
Projekt zakłada ścieżkę składającą się ze szkoleń i doradztwa dających wiedzę o prowadzeniu działalności gospodarczej, dotacji w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gosp. narodowej, wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego związanego z prowadzeniem działalności oraz wsparcia pomostowego finansowego na 6/12 m-cy w kwocie do 1000 zł/m-c.

Regulamin rekrutacji:
Regulamin rekrutacji i formularz rekrutacyjny dla kandydatów zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu www.dotacje.izbarzem.opole.pl  po ich zaakceptowaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Więcej informacji: www.dotacje.izbarzem.opole.pl
Biuro projektu:
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55, 45-061 Opole
tel.: 77 454 31 73 wew. 27
kom. 508 129 940
e-mail: dotacje@izbarzem.opole.pl

środa, 30 listopada 2016

6600zł kwoty wolnej już od 2017 roku

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przygotowało propozycję wprowadzenia już od 2017 roku podwyższonej kwoty wolnej dla płatników podatku PIT. Na zmianie przepisów zyska około 3 mln najmniej zamożnych podatników. Około 21 mln podatników nie odczuje zmiany. Dochody na poziomie minimum egzystencji nie będą opodatkowane.

Dziennik Polski:„Rząd przywróci kwalifikacje do wykonywania zawodu?”

Zachęcamy do zapoznania się z rozmową wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego, prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusza Kowalskiego z dziennikarzem zajmującym się problematyką gospodarczą Zbigniewem Bartusiem w artykule pt. „Rząd przywróci kwalifikacje do wykonywania zawodu?”, który ukazał się w Dzienniku Polskim w dniu 24 listopada.

piątek, 25 listopada 2016

Rzemiosło chce rozmawiać z wicepremierem Morawieckim

Związek Rzemiosła Polskiego wyraża zaniepokojenie wystąpieniem wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego w dniu 18 listopada 2016 roku w Rzeszowie, podczas którego zostały przedstawione propozycje zmian w funkcjonowaniu mikro, małych i średnich firm w projekcie rządowym „Konstytucja dla biznesu”. - Dziwi nas, że organizacja reprezentująca interesy ponad miliona polskich przedsiębiorców nie została zaproszona do udziału w takim wydarzeniu, i jeszcze bardziej zaskakuje komunikat o tworzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców w skład, której wejdą przedsiębiorcy, którzy nie stanowią Rady Dialogu Społecznego.
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10692

Związek Rzemiosła Polskiego w trosce o poprawę jakości kształcenia zawodowego

- W ocenie mistrzów prowadzących naukę praktyczną dla uczniów szkół zawodowych czas przeznaczony na naukę w szkole i zajęcia praktyczne u pracodawcy powinien być  rozłożony w co najmniej w równych częściach w całym okresie nauczania w szkole zawodowej (…) W ocenie środowiska  nieuzasadnione jest marginalizowanie roli rzemiosła i jego organizacji, jaką obecnie odgrywają i jaką mogą odegrać w realizacji zadań systemu edukacji zawodowej – czytamy w piśmie ZRP skierowanym do minister edukacji Anny Zalewskiej.
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10699

Krajowy Dialog i Przyszłości Pracy. Konferencja w Warszawie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w ramach przygotowań do obchodów setnej rocznicy powstania Międzynarodowej Organizacji Pracy przygotowują konferencję - Krajowy Dialog i Przyszłości Pracy, która odbędzie się 7 grudnia w siedzibie resortu pracy w Warszawie.

Obniżony wiek emerytalny tematem Debaty trójstronnej w TVP Info

3 grudnia (sobota) o godzinie 13.30 rozpocznie się debata z udziałem przedstawicieli rządu i partnerów społecznych. Tematem dyskusji będzie uchwalona przez Sejm ustawa obniżająca wiek emerytalny w powiązaniu z przeglądem systemu emerytalnego, który organizacje pracodawców i pracowników otrzymały do zaopiniowania. Dokument będzie też przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 29 listopada 2016 r.
 Związek Rzemiosła Polskiego reprezentować będzie B. Nowak-Turowiecka, ekspert ds. zagadnień emerytalnych.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10709

Rzeczpospolita: Czas na powrót do rzemiosła. Na pomoc rzemieślnikom

Jak poinformował Zbigniew Ładziński, prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, w regionie działa 5 tys. różnych zakładów rzemieślniczych. – „Niewątpliwie dobrze rozwijającą się branżą jest motoryzacja i wszystkie zawody z nią związane jak elektromechanik samochodowy, blacharz, lakiernik, mechanik. Na brak zainteresowania nie narzeka także branża fryzjerska, cukiernicza, piekarska i wędliniarska” – i dodał, że – „sporo jest także zawodów wymierających jak np. zdun, zegarmistrz, szewc, rymarz czy kaletnik”.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10708

Propozycje Związku Rzemiosła Polskiego do ustawy Prawo o ruchu drogowym

W związku z przekazanym do konsultacji projektem ustawy o zmianie ustawy -  Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw , Związek Rzemiosła Polskiego zgłosił propozycje wprowadzenia  rozwiązań legislacyjnych w art. 81 ust.11 pkt 5) nowelizowanej ustawy.

czwartek, 24 listopada 2016

Rzeczpospolita: Firma bez składek na ZUS – zachęta na początek

– Moim zdaniem to zbyt szerokie otwarcie furtki dla tych, którzy nie są do końca uczciwi – zauważa Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego w wypowiedzi dla dziennika Rzeczpospolita. – Jeśli działalność gospodarczą będzie można legalnie prowadzić bez żadnej rejestracji i składek na ZUS, to znajdą się tacy, którzy zaczną to wykorzystywać, oczywiście oszukując i ukrywając swoje dochody. Skala zjawiska może być bardzo duża, co zagroziłoby konkurencji na rynku – ostrzega.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10690

środa, 16 listopada 2016

Puls Biznesu: Badania i rozwój wspierane działaniami państwa

„Inne spojrzenie na warunki sprzyjające inwestycjom małego biznesu ma Związek Rzemiosła Polskiego. Niska aktywność inwestycyjna wynika przede wszystkim z bariery popytowej na produkty krajowe, które nie są w stanie skutecznie konkurować z tanim importem z rynków wschodnich” – powiedziała Pulsowi Biznesu Elżbieta Lutow ze Związku Rzemiosła Polskiego.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10658

Konferencja dla środowiska rzemieślników, kupców i przedsiębiorców nt. planowanych zmian systemowych

- Doceniając wkład środowiska rzemieślniczego, jego organizacji, tj. Cechów i Izb Rzemieślniczych w rozwój gospodarczy kraju, a także w kształcenie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, poprzez organizowaną konferencję pragnę umożliwić rzemieślnikom, kupcom i przedsiębiorcom działającym na terenie Mazowsza, Kurpi i Podlasia przedstawienia stronie rządowej swojego środowiska w najbardziej istotnych kwestiach- czytamy w zaproszeniu na spotkanie, skierowane do Związku Rzemiosła Polskiego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministra Henryka Kowalczyka.

Więcej
Aktualności:- http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10641

Trzecie posiedzenie zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

9 listopada odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, działającego w ramach RDS. W pierwszej części spotkania skoncentrowano się na omówieniu propozycji stanowiska strony pracowników.

czwartek, 10 listopada 2016

Rzemiosło w EFS. Warsztaty w Poznaniu dla przedstawicieli izb rzemieślniczych

W imieniu Organizatorów zapraszamy na 2-dniowe warsztaty informacyjno-szkoleniowe, które odbędą się 8-9 grudnia w Poznaniu, w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.
Są to drugie z cyklu warsztatów organizowanych w ramach projektu „Rzemiosło w EFS”, współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Więcej
Organizacje i firmy rzemieślnicze: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=10625

W Debacie Trójstronnej o reformie oświaty

Związek Rzemiosła Polskiego chce uczestniczyć w zreformowaniu kształcenia zawodowego. - Przyglądamy się rozwiązaniom w różnych krajach, gdzie kształcenie zawodowe stoi na dobrym poziomie i jest bardzo wyraziste. Dziś czeka nas kolejna strukturalna zmiana. Ponownie wracamy do rozmów o reformie, ale zbyt mało jest planowanych zmian w kształceniu zawodowym, które naszym zdaniem są konieczne - powiedziała Jolanta Kosakowska, dyrektor zespołu oświaty zawodowej i polityki społecznej ZRP.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10622

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Stanowisko ZRP

- Działając w imieniu ponad 23 tysięcy rzemieślników szkolących uczniów, Związek Rzemiosła Polskiego odwołuje się do deklaracji, składanych przez przedstawicieli Kierownictwa resortu (…), o konieczności odbudowania kształcenia zawodowego. Przyjęcie przedmiotowego rozporządzenia bez likwidacji wagi P12, na rzecz zastosowania jednej wagi, tak jak miało to miejsce do 2015 r. będzie ciosem, a nie wsparciem kształcenia zawodowego, na co środowisko rzemiosła nie wyraża zgody – czytamy w przesłanej do minister edukacji  opinii ZRP.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10630

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo oświatowe

Projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe zostały przyjęte 8 listopada przez Radę Ministrów. Przewiduje ona wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikację organizacji szkół i placówek oświatowych: wygaszone zostaną gimnazja, a funkcjonować zacznie 8-lenia szkoła podstawowa i 4 letnie liceum ogólnokształcące. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10636

piątek, 4 listopada 2016

Bezpłatna aplikacja JPK

Ministerstwo finansów informuje, że od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. Obecnie obowiązek przesyłania JPK dotyczy dużych firm, które przekazały  już łącznie ponad 23 tys. plików.
Więcej Gospodarka: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10602

Polskie Radio 24: powstanie powszechny samorząd gospodarczy?

O idei utworzenia powszechnego samorządu gospodarczego mówił w Polskim Radiu 24: Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego. ZRP jest za utworzeniem powszechnego samorządu gospodarczego. Takie rozwiązanie zapowiedział kilka miesięcy temu rząd.
Utworzeniem jednego wspólnego samorządu powinny być także zainteresowane osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. - Obowiązkowy samorząd gospodarczy miałby być jedną, silną reprezentacją środowiska biznesu w rozmowach z rządem. W przeciwieństwie do obecnie istniejących organizacji pracodawców, miałby zrzeszać wszystkie firmy – powiedział Jerzy Bartnik.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10599

Rzemiosło w Sejmie

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania przez posłankę Małgorzatę Wypych przesłania Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, skierowanego do uczestników II Zjazdu Cechów Rzemiosła Polskiego, który wydarzenie objął Honorowym Patronatem. W przesłaniu jest mowa o ważnej roli rzemiosła w życiu społeczno-gospodarczym kraju, o przekazywaniu pięknych tradycji nowym pokoleniom, o profesjonaliźmie polskich rzemieślników, których wyroby są synonimem najwyższej jakości. Pogratulował aktywnego działania na rzecz rozwoju rzemiosła w kraju i poza granicami Polski.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10600

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju tematem Debaty w TVP Info

W październikowej (29.10) Debacie Trójstronnej w TVP Info partnerzy społeczni rozmawiali o Planie Morawieckiego. O założeniach, w których proponuje się uproszczenia dla biznesu, w którym stawia się na innowacyjność. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest kluczowym programem premier Beaty Szydło.
- Liczymy, że skoro w pierwszym spotkaniu zespołu uczestniczył wiceminister Jerzy Kwieciński jest nadzieja, że będziemy traktowani jako rzetelny partner do konsultacji  i dialog z rządem zacznie funkcjonować poprawnie – powiedziała Izabela Opęchowska, dyrektor zespołu dialogu społecznego ze Związku Rzemiosła Polskiego.
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10598

Reforma edukacji tematem Debaty Trójstronnej w TVP Info

5 listopada w studiu TVP przy Powstańców Warszawy spotkają się uczestnicy Debaty Trójstronnej. Tym razem tematem rozmów pomiędzy partnerami społecznymi a przedstawicielami rządu będzie reforma edukacji z uwzględnieniem najnowszych zmian, zaproponowanych przez stronę rządową.
Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego udział w programie weźmie Jolanta Kosakowska, dyrektor zespołu oświaty zawodowej i problematyki społecznej.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10611

czwartek, 3 listopada 2016

„POLSKO – CZESKA PRZYGODA Z NITKĄ”, CZYLI MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO


 W ramach XXVII polsko-czeskich dni kultury chrześcijańskiej w drugiej połowie października br. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych oraz Towarzystwo Przyjaciół Bielawy zorganizowali w siedzibie szkoły rzemieślniczej w Bielawie międzynarodową wystawę rękodzieła artystycznego – Polek i Czeszek.

środa, 2 listopada 2016

Rzeczpospolita: Rzemieślnicy apelują o samorząd gospodarczy

„W Polsce niezbędne jest wprowadzenie powszechnego samorządu gospodarczego, którego integralną, odrębnie zorganizowaną częścią musi być samorząd rzemieślniczy” – to jeden z głównych  postulatów,  jaki wnieśli uczestnicy II Zjazdu Cechów, który odbył się w Sejmie 26 października.

Rzeczpospolita: Jerzy Bartnik: Chcemy być partnerem w debacie gospodarczej

- Przed wszystkim chcemy być liczącym się partnerem w debacie gospodarczej. Jesteśmy w tej chwili uwzględnieni w tzw. planie Morawieckiego gdzie jest silny nacisk na sektor małych i średnich firm, zgodnie zresztą z europejską i światową tendencją odchodzenia od wielkich fabryk. Według badań naukowców z Harvardu za 30 lat automatyzacja sprawi, że roboty przejmą większość zawodów poza rzemieślniczymi, gdzie liczy się indywidualne podejście do potrzeb klienta. Gwarantowaną pracę będą mieli tylko ci, którzy będą potrafili połączyć umiejętności rąk i umysłu-powiedział Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego w wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10595

piątek, 28 października 2016

Zapytanie ofertowe nr 2/2016/2.2.POWEROpole, dn. 28.10.2016 r.

Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
   
Zapytanie ofertowe nr 2/2016/2.2.POWER
W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wsparcie partnerów społecznych i strategie rozwoju dla opolskich przedsiębiorstw MMSP”, nr projektu POWR.02.02.00-00-0004/16, Działanie 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ 1, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Izba Rzemieślnicza w Opolu zaprasza do składania ofert na opracowanie w ramach ww. projektu analizy potrzeb rozwojowych, a na tej podstawie strategii rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa opolskiego. W skład jednej, kompletnej strategii wchodzi: Plan Rozwoju opracowany na podstawie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, raport z dostępności usług rozwojowych dla MMSP w regionie oraz raport upowszechniający wiedzę o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych. Doradca zobowiązany jest też do udzielania pomocy MMSP we wdrożeniu założeń Planu Rozwoju oraz podejmowania działań interwencyjnych w przypadków trudności we wdrażaniu jego założeń. Partnerem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z siedzibą w Warszawie.

I. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartość przekracza 50 tys. PLN netto zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W dniu 31.10.2016 r. (poniedziałek) Izba Rzemieślnicza będzie nieczynna. Za niedogodności przepraszamy

czwartek, 27 października 2016

Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 1/2016/2.2.POWER z dn. 30.09.2016 r

Szanowni Państwo,
BR> Izba Rzemieślnicza w Opolu z przykrością informuje, iż zgodnie z pkt XII., ppkt 2) Zapytania ofertowego nr 1/2016/2.2.POWER z dn. 30.09.2016 r., w dn. 27.10.2016 r. po konsultacjach z IP-PARP, unieważnia jego wyniki. Powtórne zapytanie ofertowe dot. wyłonienia 10 doradców, którzy zostaną zaangażowani do projektu pn.: "Wsparcie partnerów społecznych i strategie rozwoju dla opolskich przedsiębiorstw MMSP" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu POWR.02.02.00-00-0004/16, POWER, wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia i zmianami w opisie kryteriów wyboru zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.izbarzem.opole.pl w późniejszym terminie.
BR> Zapraszamy do wzięcia udziału w powtórnym zapytaniu, przy czym na polecenie IP prosimy zwrócić szczególną uwagę na poprawność załączników do zapytania w postaci referencji, które winny być zgodne z wymaganiami zapytania, gdyż IP zastrzega sobie prawo do kontaktu z wskazanymi w nich osobami, w celu potwierdzenia prawdziwości ich treści.

wtorek, 25 października 2016

W Pałacu Prezydenckim podsumowano roczną pracę Rady Dialogu Społecznego

19 października w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, podsumowujące roczne działanie. Spotkanie prowadził ustępujący z funkcji przewodniczącego Rady Piotr Duda. Rolę gospodarza pełnił Andrzej Duda, Prezydent RP. Uczestnikami debaty byli partnerzy społeczni, strona rządowa i zaproszeni goście.

Drugi Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego

26 października w Warszawie, w Sali Kolumnowej Parlamentu odbędzie się II Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marek Kuchciński oraz Rada Dialogu Społecznego.

Wpływ dialogu na rozwój rzemiosła. Konferencja w Gdańsku-Jelitkowie

W Gdańsku-Jelitkowie odbyła się konferencja „Wpływ dialogu społecznego na rozwój rzemiosła polskiego”, z udziałem Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, przedstawicieli środowiska rzemieślniczego z całej Polski, szefów zespołów ZRP. Gościem spotkania była Dominika Tadla dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, która przedstawiła założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, istotne z punktu widzenia sektora MSP.

Związek Rzemiosła Polskiego uczestnikiem Debaty w TVP Info

W najbliższą sobotę (29 października) odbędzie się Debata Trójstronna poświęcona Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument budzi sporo emocji. Zawarte w nim zapisy wymagają uszczegółowienia.

poniedziałek, 24 października 2016

Polsko-Czeska przygoda z nitką w Bielawie

27.10.2016 r. o godz. 12.00 w budynku szkoły rzemieślniczej przy Ulicy Polnej 2 w Bielawie odbędzie się wystawa rękodzieła artystycznego "Polsko-Czeska przygoda z nitką."

wtorek, 18 października 2016

Wpływ dialogu społecznego na rozwój rzemiosła polskiego

W dniach 19-21 października odbędzie się w Jelitkowie konferencja „Wpływ dialogu społecznego na rozwój rzemiosła polskiego”. Wśród zaproszonych panelistów jest m.in. przedstawiciel ministerstwa rozwoju, który zaprezentuje założenia strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W trakcie konferencji przewidziana jest również moderowana dyskusja uczestników spotkania na ten temat oraz przekazanie ogólnych uwag do Strategii przez przedstawiciela Związku Rzemiosła Polskiego.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10565

Święto Szkoły w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

„Bez entuzjazmu nie można zrobić nic wielkiego ani nowego. Jest on tym co pcha do przodu. Chyba we wszelkiej wielkości odrobina przesady jest elementem niezbędnym”       (A.L. McGinnis - specjalista od sztuki motywacji)
Taka myśl przewodnia towarzyszyła obchodom Święta Szkoły w Zasadniczej Szkole  Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Święto to już na dobre wpisało się w kalendarz szkolnych wydarzeń i stało się trwałym elementem tradycji placówki.
14 października, jak co roku, odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była to niepowtarzalna okazja do wspólnego świętowania – zarówno uczniów, jak i pracowników oświaty, w tym nauczycieli zawodu. Bardzo ważnym punktem uroczystości był ceremoniał ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej - wyraz symbolicznego przyjęcia ich do grona szkolnej społeczności.
Tę szczególną uroczystość poprowadzili: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jacek Taraszkiewicz i członkini Zarządu Samorządu Izabela Trykoszko. 

piątek, 14 października 2016

Wiadomoscihandlowe.pl:Nowy podatek handlowy: jednolity i bez kwoty wolnej?

W nowym projekcie ustawy o podatku handlowym - nad którym trwają obecnie prace w Ministerstwie Finansów pracuje nad nowym projektem podatku handlowego i niepokojące jest to, że może w nim zabraknąć zapisów o kwocie wolnej – czytamy na portalu.

Nowe przepisy w płatnościach w formie gotówkowej

Ministerstwo finansów informuje, że obniżenie z 15 tys. euro do 15 tys. zł - limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w ramach których płatności muszą być dokonywane (przyjmowane) za pośrednictwem rachunku płatniczego, to jedna z zasadniczych zmian przewidzianych ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Powstał zespół problemowy ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Rada Dialogu Społecznego, w odpowiedzi na Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju powołała specjalny zespół problemowy pod przewodnictwem Rafała Baniaka., który będzie pracował nad strategią. Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego w zespole uczestniczyć będą: Izabela Opęchowska oraz Halina Matejek – Caban.

Rzeczpospolita: Rada Dialogu Społecznego lepsza od Komisji Trójstronnej

-„ Nasze wspólne postanowienia nie są uwzględniane w projektach ustaw – zauważyła Izabela Opęchowska ze Związku Rzemiosła Polskiego, sekretarz Rady Dialogu Społecznego. I dodała, że jeśli tak będzie, pracodawcy, tak jak niegdyś związkowcy w ramach Komisji Trójstronnej mogą odmówić współpracy” – podaje Rzeczpospolita.

Komunikat ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że 22 października. wygasa obecny certyfikat ZUS "PE-2-ZUS-EWD". W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o konieczności jego aktualizacji w programie Płatnik lub innych programach służących do przesyłania dokumentów do ZUS.

 Więcej
Organizacje i firmy rzemieślnicze: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=10534

czwartek, 13 października 2016

Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych - bezpłatne szkolenie

Firma MGG Conferences sp. z o. o. realizując projekt współfinansowany ze środków unijnych „Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych" zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu, kończącym się egzaminem zewnętrznym UDT na certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych. Ilość miejsc jest ograniczona.
Kontakt: 602 350 127, michal.gmitrasiuk@gmail.com

Szkolenia odbywać się będą najprawdopodobniej w Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Strona projektu: www.mgg-conferences.pl/projekty-unijne/i/opole

Informacje o projekcie.pdf

wtorek, 11 października 2016

Rzeczpospolita: Polscy przedsiębiorcy to długodystansowcy

 „Tyle, ile jest firm, tyle w zasadzie można przytoczyć mechanizmów, dlaczego w danej branży ktoś nieprzerwanie działa w biznesie od wielu lat. Choć co roku w grupie małych firm upada średnio 30 proc. nowych projektów, to jednak silna grupa istnieje nieprzerwanie od dekad i nie ma zamiaru z działalności rezygnować” – powiedział gazecie „Rzeczpospolita” – prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik.

Związek Rzemiosła Polskiego przeciwny kolejnym obciążeniom FUS

Związek Rzemiosła Polskiego zajął stanowisko dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

"Polski dialog społeczny - zmiana - praktyka - prognoza". Debata

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zaprasza do udziału w debacie pt.: „Polski dialog społeczny - zmiana - praktyka - prognoza”, która odbędzie się 12 października w Warszawie.

piątek, 7 października 2016

Ustawa o innowacyjności uchwalona przez Sejm

Wczoraj (7października) Sejm uchwalił tzw. małą ustawę o innowacyjności. Znowelizowana ustawa wprowadza spójny system instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej. Są to przede wszystkim: regulacje podatkowe (ulgi), stabilny sposób finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz pakiet ułatwień proceduralnych.

ZRP o waloryzacji rent i emerytur

Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do Piotra Dudy, przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego odniósł się do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

czwartek, 6 października 2016

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Zajęcia rozpoczynamy 11.10. 2016 r. (wtorek) godz. 15.30

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
-25 godzin psychologii
-25 godzin pedagogiki
-20 godzin metodyki
-10 godzin praktyk metodycznych
-6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 454 31 73 w. 22 lub 20

piątek, 30 września 2016

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/2.2.POWER
Opole, dn. 30.09.2016 r.

Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole

   
Zapytanie ofertowe nr 1/2016/2.2.POWER
W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wsparcie partnerów społecznych i strategie rozwoju dla opolskich przedsiębiorstw MMSP”, nr projektu POWR.02.02.00-00-0004/16, Działanie 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ 1, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Izba Rzemieślnicza w Opolu zaprasza do składania ofert na opracowanie w ramach ww. projektu analizy potrzeb rozwojowych, a na tej podstawie strategii rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa opolskiego. W skład jednej, kompletnej strategii wchodzi: Plan Rozwoju opracowany na podstawie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, raport z dostępności usług rozwojowych dla MMSP w regionie oraz raport upowszechniający wiedzę o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych. Doradca zobowiązany jest też do udzielania pomocy MMSP we wdrożeniu założeń Planu Rozwoju oraz podejmowania działań interwencyjnych w przypadków trudności we wdrażaniu jego założeń. Partnerem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z siedzibą w Warszawie.

Rzemiosło na Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD

Zakończyła się właśnie kolejna edycja targów - największych i najważniejszych dla branży spożywczej. Jak zawsze POLAGRA FOOD gromadzi wystawców z Polski i zagranicy. To nie tylko producenci ale także handlowcy poszukujący najlepszych produktów dla sieci handlowych , hurtowni i sprzedawców detalicznych. Targi to także okazja do  prezentacji nowatorskich rozwiązań, produktów wysokiej jakości, a przede wszystkim otwarcie na  nowe kierunki dla rozwoju biznesu.


Więcej Organizacje i firmy rzemieślnicze: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=10492

Jednolity Plik Kontrolny. Średni i mali od 2017 roku

Ministerstwo finansów przypomina, że od 1 lipca tego roku najwięksi przedsiębiorcy działający w Polsce mają obowiązek comiesięcznego przekazywania administracji podatkowej danych dotyczących podatku VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W pierwszym okresie sprawozdawczym kończącym się 25 sierpnia, zostało prawidłowo złożonych (tzn. zakończonych wystawieniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru), 5770 plików JPK VAT o niepowtarzalnych numerach NIP. Analiza danych zawartych w JPK przyspieszy identyfikacje nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków podatkowych.

 Więcej
Gospodarka: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10470

czwartek, 29 września 2016

Utrudnienia w pracy Izby w dniu 30.09.2016

W związku z czyszczeniem przemysłowym podłóg na terenie Izby Rzemieślniczej w Opolu informujemy iż w dniu 30.09.2016 dostęp do Wydziału Oświaty oraz Wydziału Finansowo - Administracyjnego będzie niemożliwy. Wszelkie sprawy związane z odbieraniem dyplomów i świadectw realizowane będą od poniedziałku 03.10.2016. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

zapytanie ofertowe - drzwi

Izba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje firmy, która byłaby w stanie:
- zdemontować dwoje drzwi na parterze Izby (zdjęcie nr 3 i 4)
- wyprodukować i zamontować drzwi wraz z ościeżnicą do wewnętrznej części Izby (zdjęcie 3) wraz z klamką oraz samozamykaczem. Otwór wynosi ok 2,32 m (wys) x 2,06 m (szer). Materiał: drewno (preferowany), plastik lub aluminium. Drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone (szyby zespolone ok 24mm).

Wstępna propozycja - zdjęcie 2.  Kolor jak na zdjęciu 1.
Termin realizacji - listopad 2016
Termin składania ofert: 21.10.2016

Kontakt: 602 350 127, info@izbarzem.opole.pl

zdjęcie 1

środa, 28 września 2016

Giełda kooperacyjna dla firm z branży drzewnej, meblarskiej i papierniczej

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości i Powiat Kluczborski zapraszają przedsiębiorców z branży drzewnej, meblarskiej i papierniczej do wzięcia udziału w giełdzie kooperacyjnej w dniu  19 października 2016 r. o godz. 10.00 w Dobrotece, w Dobrodzieniu.

czwartek, 22 września 2016

Budżet Państwa na 2017 rok i strategia rozwoju tematem posiedzenia plenarnego RDS

15 września w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, pod przewodnictwem Piotra Dudy.
Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego z niepokojem odniósł się do pomysłu zmniejszenia w budżecie środków na Fundusz Pracy. Zwrócił też uwagę na zagrożenie wynikające ze zmniejszenia refundacji dla mistrzów rzemiosła za kształcenie zawodowe pracowników młodocianych.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10432

Mamy nową Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy

15 września  powołano 14 członków nowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, która ma za zadanie wypracowanie projektów kodeksów: indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. W skład Komisji wchodzi 14 osób. Przewodniczącym został Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego w Komisji zasiada prof. Anna Maria Musiała z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10421

Stanowisko pracodawców Rady Dialogu Społecznego do projektu ustawy budżetowej 2017

„W ocenie strony pracodawców możliwa jest realizacja prognozy wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych, w oparciu o którą został skonstruowany projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Należy jednak podkreślić, iż narasta niepewność odnośnie  dalszego kształtowania się stanu koniunktury gospodarczej w Polsce oraz na świecie, co jest równoznaczne zwiększeniu  prawdopodobieństwa realizacji scenariuszy bardziej pesymistycznych  niż ten, który został przyjęty przez rząd” – czytamy w stanowisku pracodawców Rady Dialogu Społecznego.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10435

Stanowisko ZRP do wniosku dot. dyrektywy zmieniającej dyrektywę o delegowaniu pracowników

Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił swoje stanowisko w związku z Komunikatem COM(2016) 505 Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady i parlamentów narodowych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę o delegowaniu pracowników, w odniesieniu do zasady pomocniczości.

poniedziałek, 19 września 2016

zapytanie ofertowe - remont dachu

Izba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje wykonawcy, który dokona sprawdzenia i napraw dachu, naprawy / wymiany blacharki na dachu, na lukarnach oraz izolacji, naprawy / wymiany rynien, naprawy / wymiany piorunochronów na obiekcie Izby. Wykonanie prawidłowo komina wentylacyjnego w pomieszczeniu kotłowni na poddaszu, jednocześnie udzielając gwarancji na wykonaną robotę oraz że dach nie będzie przeciekał. Wykonanie wylotów przestrzałowych lub górnych dla istniejących przewodów kominowych (ponad dachem). Mogą wystąpić dodatkowe prace, które nie zostały ujęte w powyższym zakresie. Z wykonawcą podpisana zostanie umowa ryczałtowa. Zakres prac obejrzeć można od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 - 15:00. Oferty prosimy zgłaszać do 10.10.2016 r.

Termin realizacji: październik - listopad (opcjonalnie grudzień) 2016

W załączeniu rzuty z wymiarami oraz zdjęcia. W razie pytań prosimy kontaktować się z Michałem Gmitrasiuk, tel. 602 350 127, info@izbarzem.opole.pl.
- zapytanie rzut.pdf
- zapytanie elewacje.pdf
- zapytanie dach.pdfczwartek, 15 września 2016

Minimum 2 tys. zł od pierwszego stycznia

Ministerstwo rodziny i pracy informuje na swojej stronie, że płaca minimalna od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosić 2 tys. zł. Premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie w tej sprawie. Oznacza to wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 r. (obecnie pensja minimalna to 1 850 zł brutto). Kwota ta stanowiłaby 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r.

 Więcej
Gospodarka:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10412

„Wsparcie na starcie”- pożyczki na własne firmy

Ministerstwo rodziny i pracy poinformowało, że blisko 154 mln zł od grudnia 2013 r. przeznaczono na pożyczki w ramach programu „Wsparcie w starcie”. Udzielono ponad 2,5 tys. pożyczek w tym ponad 2,4 tys. na podjęcie działalności gospodarczej oraz 63 na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Tylko w tym roku udzielono 522 pożyczek na kwotę ponad 33,2 mln zł.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10420

Warsztaty szkoleniowo-informacyjne w Gdańsku

8-9 września w Gdańsku odbyły się pierwsze z czterech zaplanowanych w projekcie „Rzemiosło w EFS”, warsztaty szkoleniowo-informacyjne dla przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego i izb rzemieślniczych.

G .Prawna: Bez porozumienia w sprawie związkowej reformy

Organizacje pracodawców, w tym Związek Rzemiosła Polskiego, nie popierają propozycji rządu w kwestii przyznawania działaczom niepracownikom uprawnień, jakie mają związkowcy zatrudnieni na umowie o pracę. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Łukasza Guzy, w którym mowa o tym, że pracodawcy zastanawiają się nad złożeniem skargi do Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

G. Prawna Będą zmiany w finansowaniu szkół zawodowych

„Ogólnie propozycje MEN dotyczące szkół zawodowych są dobrze oceniane przez ekspertów. – Zastąpienie zawodówek szkołami branżowymi prowadzi do eksponowania tego rodzaju szkolnictwa” – powiedziała Dziennikowi Gazecie Prawnej Jolanta Kosakowska ze Związku Rzemiosła Polskiego.

wtorek, 13 września 2016

Tajwańska Misja Handlowa Branży Elementów Złącznych

W poniedziałek 26 września odbędą się  w Warszawie bezpłatne spotkania w ramach Tajwańskiej Misji Handlowej Branży Elementów Złącznych.
Podczas spotkań z polskimi partnerami firmy zaprezentują elementy złączne wszelkich typów i zastosowań, w tym m. in. dla branż: budowlanej, motoryzacyjnej, meblarskiej, przemysłu i innych. Ponadto firmy oferują narzędzia, maszyny oraz produkcję na zamówienie.

lista firm.pdf

środa, 7 września 2016

15 proc. CIT dla małych firm trafi do podpisu prezydenta

Sejm przyjął w ostatecznym kształcie nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obniżającą CIT dla małych firm z 19 na 15 proc. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2017 r. zmniejszoną stawkę podatkową płacić będą firmy, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro.

Rzeczpospolita: Nowa praca tymczasowa: rok zlecenia lub dwa lata etatu

Związek Rzemiosła Polskiego i inne organizacje pracodawców przyjęły wspólne stanowisko, w którym apelują do rządu o trzy zmiany w projekcie o pracownikach tymczasowych. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej” o koniecznych zmianach w zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Według przedsiębiorców zmiany są bardzo potrzebne i mają dotyczyć ponad 800 tys. pracowników tymczasowych i 7 tys. podmiotów gospodarczych.


Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10396

Powstanie nowy kodeks pracy

1 września weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Komisja będzie miała za zadanie opracowanie projektu ustawy – Kodeks pracy oraz projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w kontekście kształcenia ustawicznego rzemieślników

„Efektywność i perspektywy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kontekście kształcenia ustawicznego rzemieślników i ich pracowników oraz planowanego powszechnego samorządu gospodarczego” – to temat konferencji, która odbyła się 6 września w Warszawie, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.

poniedziałek, 5 września 2016

MISTERIUM POLSKIEGO CHLEBA W CZESKICH KŘINICACH


W ramach współpracy polsko-czeskiej przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki wraz z żoną, Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, pracownik ds. administracyjno-oświatowych Paulina Pawlak oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Ewa Glura w sierpniu br. na zaproszenie Starościny Libuše Rosová wzięli udział w Dożynkach Gminnych w czeskich Křinicach.

czwartek, 1 września 2016

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w dniach 10 – 12 października 2016 odbędzie się VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Trzy dni inspiracji dla innowacji”.

Baza Usług Rozwojowych ma pomóc przedsiębiorcom

11 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju stanowiące podstawę do prowadzenia rejestracji podmiotów, które za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych chcą świadczyć usługi podlegające współfinansowaniu w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Tworzenie miejsc pracy na poziomie lokalnym i rozwój szkolnictwa zawodowego

Ministerstwo Rozwoju w lipcu podsumowano realizację projektu badawczego pn.: Wsparcie dla tworzenia miejsc pracy na poziomie lokalnym, zrealizowanego wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach programu LEED.

MSP w Ocenie Skutków Regulacji aktu prawnego. Opinia ZRP

Według Związku Rzemiosła Polskiego wprowadzenie obowiązku dokonywania oceny przewidywanego wpływu projektowanego prawa na działalność MSP w formie przedstawienia rezultatu tych badań w uzasadnieniu do projektowanego przepisu (w ramach Oceny Skutków Regulacji) w nieznacznym stopniu przyczyni się do ukierunkowania legislacji na wypracowanie instrumentów służących rozwojowi MSP.

Najpierw umowa potem praca już od 1 września

Syndrom pierwszej dniówki odchodzi do lamusa. 1 września br. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, zgodnie z którą pracodawca i każdy pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie albo pisemne potwierdzenie jej warunków - jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP. Zgłaszanie kandydatur do 30 września

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda ogłosił nową edycję Nagrody Gospodarczej. Podobnie jak w latach ubiegłych, Związek Rzemiosła Polskiego został zaproszony do grona Instytucji zgłaszających kandydatów w ramach tej nagrody.

"Wiarygodni w Rzemiośle". Konkurs adresowany do rzemieślników

Creditreform Wywiadownia Gospodarcza zaprasza do udziału w organizowanym przy patronacie Związku Rzemiosła Polskiego konkursie "Wiarygodni w Rzemiośle".
Celem Konkursu jest ocena wiarygodności płatniczej firm funkcjonujących w polskiej przestrzeni gospodarczej oraz wyróżnienie tych, które odznaczają się największą wiarygodnością płatniczą.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10364

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

We wrześniu / październiku przeprowadzać będziemy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.
Ukończenie kursu pedagogicznego jest wymogiem koniecznym w przypadku podpisania z uczniem umowy o praktyczną naukę zawodu. Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
-25 godzin psychologii
-25 godzin pedagogiki
-20 godzin metodyki
-10 godzin praktyk metodycznych 
-6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto. Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

W celu zapisu na kurs prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty pod nr telefonu 77 454 31 73 w. 22 lub 20.
Mamy jeszcze wolne miejsca!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

czwartek, 25 sierpnia 2016

Oferta pracy - sprzątaczkaIzba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje pracownika na stanowisko: sprzątaczka. Umowa na czas określony, z możliwością stałego zatrudnienia (umowa o pracę, pełen etat). Miesięczny system wynagradzania.

Ogólny zakres obowiązków
- utrzymanie porządku i czystości w rejonie wewnętrznym budynku Izby
- właściwe gospodarowanie przekazywanymi środkami czystości
- wykonywanie czynności porządkowych w rejonie zew. Izby oraz wysyłka korespondencji, w razie nieobecności osoby za to odpowiedzialnej
- wykonywanie poleceń zgodnie z dyspozycjami przełożonego

Rozkład czasu pracy:
I.   poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od godz. 12:00 do godz 20:00
II.  środa - od godz. 13:00 do godz. 21:00

Adres miejsca wykonywania pracy: Izba Rzemieślnicza w Opolu, Katowicka 55, 45-061 Opole

Oczekiwania pracodawcy:
- Wykształcenie - bez znaczenia
- Uczciwość, rzetelność, sumienność

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Więcej informacji udzieli Naczelnik Wydziału Finansowo-administracyjnego: Michał Gmitrasiuk, telefon 602 350 127.

czwartek, 18 sierpnia 2016

MIĘSNA ARENA - 26-27 sierpnia 2016 roku w Opolu na Starym Rynku w ramach Opolskich Smaków

Izba Rzemieślnicza w Opolu wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy Rp i Ogólnopolskim Cechem Rzeźników - Wędliniarzy - Kucharzy maja zaszczyt zaprosić na Akcję Promującą Polską Wieprzowinę i Wołowinę pod nazwą MIĘSNA ARENA która odbędzie się 26-27 sierpnia 2016 roku w Opolu na Starym Rynku w ramach Opolskich Smaków. Impreza objęta jest Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Opola Pana Arkadiusza Wiśniewskiego, oraz Patronatem Medialnym TVP3 Opole, Radio Opole oraz NTO Nowa Trybuna Opolska. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

środa, 17 sierpnia 2016

Zdobądź z nami uprawnienia pedagogiczne !

Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY WE WRZEŚNIU
MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
-25 godzin psychologii
-25 godzin pedagogiki
-20 godzin metodyki
-10 godzin praktyk metodycznych
-6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 454 31 73 w. 22 lub 20

środa, 10 sierpnia 2016

Ministerstwo pracy o umowach o refundacje zawartych do końca grudnia 2013 r.

Związek Rzemiosła Polskiego przekazuje  wyjaśnienie i zdanie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie problemów związanych z umowami o refundacje, zawartymi z OHP do końca grudnia 2013 r. Informujemy też, że list o  podobnej treści został skierowanych także do KG OHP (wg. inf. uzyskanych w resorcie).

Puls Biznesu: Kształcenie zawodowe wymaga reform

„Czas na naukę w szkole i zajęcia praktyczne u pracodawcy powinien być rozłożony, w co najmniej równych częściach — postuluje ZRP" - czytamy w Pulsie Biznesu. Artykuł poświęcony jest reformie oświaty, a ściślej szkolnictwu zawodowemu i zawiera sugestie oraz propozycje Związku Rzemiosła Polskiego, który w kształceniu dualnym ma ogromne doświadczenie.

O kształceniu zawodowym w Debacie Trójstronnej w TVP Info

Rzemiosło bardzo interesuje się tym, co dzieje się w kształceniu zawodowym,ponieważ, jako organizacja reprezentująca przedsiębiorców mikro, małych i średnich, zawsze w tym kształceniu zawodowym uczestniczyliśmy – powiedziała Jolanta Kosakowska, dyrektor zespołu oświaty zawodowej i polityki społecznej w ZRP – podczas „Debaty Trójstronnej” w TVP Info. I na dzień dzisiejszy wykonujemy konkretne zadania – rzemieślnicy szkolą a izby rzemieślnicze stanowią organizacyjne wsparcie- dodała.

czwartek, 4 sierpnia 2016

Uwaga na fałszywe e-maile na temat kontroli podatkowej

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o „ukrywaniu dochodów" lub „wyznaczonej kontroli dochodów". Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika. Załącznik zawiera kod złośliwy.

Rzeczpospolita: Warsztaty domagają się walki z szarą strefą likwidacji szkód

„Branża motoryzacyjna chce ukrócenia ryczałtowego rozliczenia napraw powypadkowych (…). Zmian w prawie domagają się Związek Rzemiosła Polskiego oraz organizacje motoryzacyjne. Mechanicy przedstawiają konkretne wyliczenia” – czytamy w Rzeczpospolitej z dnia 28 lipca.

Koniec z przechowywaniem akt przez 50 lat

Do 10 lat z 50  ma się skrócić okres przechowywania akt przez pracodawców. Zapowiada to wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Dziś przedsiębiorstwa w Polsce są zawalone papierami, muszą trzymać akta pracownicze przez 50 lat i według ściśle określonych przepisami wymogów.

Faktury zakupu nie w JPK

Ministerstwo finansów poinformowało, że podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie będą miały obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK.

Dialog społeczny w regionie pod skrzydłami wojewodów

Ministerstwo pracy ogłosiło, że tworzenie i zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS) zostanie przeniesione z urzędów marszałkowskich do wojewodów. Zmiany te zapowiada projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, przygotowany przez resort.
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego działają w miejsce wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10242

Nowe Komisje Egzaminacyjne w zawodzie kosmetyczka i wizażystka/stylistka

Od 24 maja 2016 r. decyzją Prezydium Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu działają dwie nowe komisje egzaminacyjne w zawodzie kosmetyczka i wizażystka/ stylistka. Daje to możliwość uzyskania tytułu czeladnika oraz mistrza w tych zawodach.

Egzaminy w zawodzie kucharz znów w Izbie Rzemieślniczej w Opolu

Egzaminy mistrzowskie i czeladnicze w zawodzie kucharz powróciły do rzemiosła z dniem 5 grudnia 2015 r., kiedy weszła w życie Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmiana ustawy o rzemiośle (Dz. U. z 2015 r., poz. 1782).
Wprowadzone zmiany przywróciły organizacji nadzór nad szkoleniem młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w zakładach rzemieślniczych oraz umożliwiły powoływanie komisji egzaminacyjnych w tym zawodzie i nadawanie tytułów czeladnika oraz mistrza.
Gorąco zachęcamy do zgłaszania się na egzaminy w tym zawodzie i potwierdzenia kwalifikacji zawodowych!

Zdobądź z nami uprawnienia pedagogiczne!

Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY WE WRZEŚNIU
MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
-25 godzin psychologii
-25 godzin pedagogiki
-20 godzin metodyki
-10 godzin praktyk metodycznych
-6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 454 31 73 w. 22 lub 20

czwartek, 28 lipca 2016

Porozumienie pomiędzy Polską a Białorusią w obszarze edukacji podpisane

Odbyły się dwustronne konsultacje polityczne z udziałem przedstawicieli Polski i Białorusi, poświęcone przede wszystkim uporządkowaniu bazy traktatowej, relacjom dwustronnym, w tym stosunkom gospodarczym oraz kwestiom mniejszości narodowych w obu krajach.
Spotkanie zakończyło podpisanie przez wiceministrów spraw zagranicznych Polski i Białorusi „Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji”.
Więcej Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10207

Różne zawody, te same cele. Wymiana doświadczeń w dziedzinie kształcenia zawodowego

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zakończyła projekt w ramach Programu Erasmus+ "Różne zawody, te same cele. Wymiana doświadczeń w dziedzinie kształcenia zawodowego sposobem na podniesienie jakości nauczania, dotyczący kształcenia zawodowego.

Projekt przewidywał m.in. tygodniowe praktyki dla 20 osób związanych ze szkolnictwem zawodowym, które były organizowane przez Izbę Rzemieślniczą w Erfurcie w Niemczech.

Więcej
Organizacje i firmy rzemieślnicze:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=10219

Spotkanie Rady Dialogu Społecznego z przedstawicielami Izby Reprezentantów Japońskiego Parlamentu

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie członków Rady Dialogu Społecznego z delegacją Komisji Pracy i Opieki Społecznej Izby Reprezentantów Japońskiego Parlamentu.
Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie związane z nowoczesną formułą działalności RDS ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych zadań Rady.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10234

"Wiarygodni w Rzemiośle. Konkurs

Creditreform Wywiadownia Gospodarcza zaprasza do udziału w organizowanym przy patronacie Związku Rzemiosła Polskiego konkursie "Wiarygodni w Rzemiośle". Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej: www.creditreform.pl/wiarygodni-w-rzemiosle. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Celem Konkursu jest ocena wiarygodności płatniczej firm funkcjonujących w polskiej przestrzeni gospodarczej oraz wyróżnienie tych, które odznaczają się największą wiarygodnością płatniczą.


Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10223

wtorek, 26 lipca 2016

XXVI Mistrzostwa Polski Weteranów Lekkiej Atletyki

W dniach 2-3 lipca 2016 roku na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków odbyły się XXVI Mistrzostwa Polski Weteranów Lekkiej Atletyki.
Wśród uczestników nie zabrakło również przedstawicieli rzemiosła.
Pan Stanisław Libera z Wołczyna - instruktor praktycznej nauki zawodu mechanik pojazdów samochodowych zdobył złoty medal w biegu na 1500 metrów oraz dwa srebrne medale na dystansie 800 i 400 metrów.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zarówno na niwie zawodowej jak i sportowej!

piątek, 22 lipca 2016

Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi możliwości uzyskania dotacji:
Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
-Wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B  - nazwa relacji występujących pomiędzy firmami, określana często mianem „klasycznego” e-biznesu. Na światowym rynku business-to-business największą gałąź stanowią informacje biznesowe );

środa, 20 lipca 2016

Polska bardziej innowacyjna

Polska odnotowała wzrost wskaźnika innowacyjności, według najnowszego raportu European Innovation Scoreboard 2016.
- Cieszy nas awans w rankingu Komisji Europejskiej. Liczymy, że dzięki realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wskaźniki innowacyjności w naszym kraju będą znacząco rosły. Chcemy zmienić podejście do inwestycji w sektorze B+R. Planowane zmiany w prawie, ułatwią firmom zwiększanie nakładów na działalność innowacyjną. - powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Więcej
Gospodarka:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10193

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący RDS.

Stanowisko Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych ZRP do szacunków ubytków podatkowych

„Jako praktycy,  działający na  rynku likwidacji szkód i naprawy pojazdów wyrażamy wątpliwości,  co do szacunków ubytków budżetowych  przedstawionych  w piśmie Ministra Finansów, a opartych na danych przekazanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który przeznaczony jest dla osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem swoich kwalifikacji.
Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10192

środa, 13 lipca 2016

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty podpisana

Likwidacja sprawdzianu szóstoklasistów, zmiany w procedurze odwoławczej od matur – to kluczowe zmiany, w podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rola praktycznej nauki zawodu w rzemiośle, a proponowane zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego

- Wzmacnianie praktycznej nauki zawodu  powinno dotyczyć  przechodzenia z kształcenia ogólnego w kierunku  zawodowego szczególnie w części praktycznej realizowanej w naturalnych warunkach u pracodawców, a nie koniecznie w centrach kształcenia praktycznego – to wnioski uczestników posiedzenia Zespołu Parlamentarnego do spraw Rzemiosła i Kształcenia Zawodowego, jakie odbyło się w dniu 5 lipca 2016 w siedzibie Sejmu RP.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10150

czwartek, 7 lipca 2016

Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie projektu nowelizacji kodeksu karnego

Związek Rzemiosła Polskiego popiera kierunek nowelizacji prawa karnego nastawiony na uszczelnienie systemu represji karnej przy ściganiu i karaniu przestępstw szczególnie groźnych dla porządku prawnego, w tym popełnianych z wykorzystaniem struktury organizacyjnej podmiotów gospodarczych, należących zarówno do osób fizycznych jak i do osób prawnych.Waga nowelizacji wymaga szczególnej jasności proponowanych zapisów, w tym pojęć i terminów opisujących warunki ponoszenia odpowiedzialności majątkiem podmiotu gospodarczego.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10137

Waloryzacja rent i emerytur. Debata Trójstronna


2 lipca w  TVP Info odbyła się kolejna Debata Trójstronna, w której uczestniczyli partnerzy społeczni i strona rządowa. Tematem spotkania była waloryzacja rent i emerytur oraz usprawnienie systemu emerytalnego.

Jak kształcić ludzi, żeby mieli dobrą pracę?

W Sejmie RP odbyła się konferencja poświęcona przedsiębiorczości w kontekście kształcenia zawodowego.
Wiceminister edukacji Teresa Wargocka wyraźnie podkreśliła, że kształcenie zawodowe w Polsce wymaga pilnych zmian. – Nasza gospodarka potrzebuje fachowców. Musimy zadbać o to, aby uczniowie mieli świadomość, że każdy zawód jest dobry do tego, aby spełniać się zawodowo i godnie żyć – powiedziała.

 Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10126

środa, 6 lipca 2016

Wsparcie w starcie

Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie"

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego.


Wczoraj w Sejmie odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego.  Przedmiotem spotkania była rola praktycznej nauki zawodu w rzemiośle w kontekście proponowanej reformy systemu szkolnictwa zawodowego.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Pan Jacek Tomczak - Przewodniczący Zespołu do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego, Pan Tomasz Kostuś – zastępca Przewodniczącego Zespołu,  Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu w MEN, Jadwiga Parada – Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.  Ze strony Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczyli w spotkaniu: Prezes ZRP Jerzy Bartnik,  Z-ca Prezesa Włodzimierz Biniek , Członek Zarządu ZRP - Zbigniew Marchwiak,  Dyrektor Zespołu Oświaty w ZRP - Jolanta Kosakowska a także Dyrektor Izby w Poznaniu -Tomasz Wika i Dyrektor Izby w Opolu – Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz.

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych „Go to Brand” – spotkanie informacyjne

W piątek 15 lipca 2016 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości zapewnienia środków na realizację projektów dotyczących uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji.

Konkurs na nowe idee dla rzemiosła polskiego rozstrzygnięty

Cech Rzemiosł Budowlanych przy współpracy z Fundacją Centrum Edukacyjno-Gospodarcze objął po raz III Honorowym patronatem kolejną edycję konkursu na nowe idee dla rzemiosła polskiego. Tematy konkursowe tegorocznej edycji obejmowały m.in. zagadnienia dotyczące prowadzenia małej rodzinnej firmy oraz roli marketingu w działalności  małych i mikro przedsiębiorstw.

 Więcej:
Organizacje i firmy rzemieślnicze:

http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=10109

Fotorelacja z XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rzemiosła na Jasną Górę

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tegorocznej pielgrzymki rzemiosła do Częstochowy, która odbyła się 26 czerwca, w rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski i 65-tą rocznicę powstania Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze.

Program ramowy na rzecz konkurencyjności MŚP na lata 2014-2020 COSME

Przed 3 laty Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises).

Dotacje na innowacje w Polsce Wschodniej

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się nawet o 7 mln zł na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Ruszył właśnie kolejny nabór wniosków w Programie Polska Wschodnia (POPW). Do rozdysponowania jest 135 mln zł. Firmy mogą składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do 31 lipca br.
 Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10116

Ogólnopolska Komisja Branżowa Rzemiosł Spożywczych przy ZRP rozpoczyna działalność

Ogólnopolska Komisja Branżowa Rzemiosł Spożywczych stała się faktem. W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji Branżowej Rzemiosł Spożywczych, powołanej przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego, Uchwałą Nr 4 z dnia 21 marca 2016 roku. To już 9 Ogólnokrajowa Komisja Branżowa powołana w ZRP.
Działania Komisji koncentrować się będą na integracji środowiska branży spożywczej, współpracy z ekspertami przy opracowywaniu opinii i wystąpień do organów rządowych i Parlamentu. Zgromadzeni przy komisji eksperci będą stanowić siłę wspierającą prace Prezydium.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10111

piątek, 1 lipca 2016

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W BIELAWSKIEJ SZKOLE RZEMIEŚLNICZEJ

24 czerwca 2016r. zakończyliśmy w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości kolejny rok szkolny.
Podczas apelu podsumowującego całoroczną pracę uczniów gościliśmy: Radnego Rady Miejskiej w Bielawie – Pana Stanisława Janczaka, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz Radnego Rady Miejskiej w Bielawie – Pana Kazimierza Rachowieckiego, Podstarszego bielawskiego Cechu – Pana Marka Strzeleckiego, Członków Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie - Panią Barbarę Buczek i Pana Wiesława Bełza, a także Dyrektora Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie i opiekuna praktycznej nauki zawodu – Panią Katarzynę Wierzbicką,  Komendanta Hufca Pracy w Dzierżoniowie – Panią Małgorzatę Bieżanowską, Młodszego Specjalistę Straży Miejskiej w Bielawie – Panią Agnieszkę Osiewałę. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również - Wieloletni Przyjaciele Szkoły – Pan Mirosław Przychodniak i Pan Tadeusz Łazowski oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy – Pani Ewa Glura.

środa, 22 czerwca 2016

JPK a podmioty niebędące przedsiębiorcami. Interpretacja ogólna Ministra Finansów


20 czerwca Minister Finansów wydał interpretację ogólną, z której wynika, że kryteria (obrotu, zatrudnienia) określone dla przedsiębiorców umożliwiające przejściowe zwolnienie z obowiązków towarzyszących wprowadzeniu jednolitych plików kontrolnych (JPK) dotyczą także podmiotów nie będących przedsiębiorcami. Interpretacja rozstrzyga wątpliwości, o których Związek Rzemiosła Polskiego sygnalizował w stanowisku przekazanym Ministrowi Finansów. 

Dz. Gazeta Prawna: Pakiet #100zmianDlaFirm: ułatwienia w przejęciach

 Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w Dzienniku Gazecie Prawnej, w której dziennikarz skoncentrował się na problemach dzisiejszych firm rodzinnych i trudnej sukcesji.„Sukcesja, to największy kłopot firm rzemieślniczych w całej Europie” – powiedział gazecie Jerzy Bartnik prezes Związku Rzemiosła Polskiego. 

Program COSME dla MŚP

 Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE zaprasza na konferencję "Finansujmy mały biznes! Instrumenty finansowe Programu COSME dla MŚP w Polsce", która 29 czerwca odbędzie się w Warszawie.
W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany m.in. aktualny przegląd preferencyjnych instrumentów finansowych dla małych firm, w tym dla start-upów.

Więcej: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10035

Stanowisko ZRP w sprawie refundacji kosztów szkolenia młodocianych pracowników

 Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się, w piśmie skierowanym do ministra Stanisława Szweda, sekretarza stanu w ministerstwie pracy, z prośbą o podjęcie kroków, umożliwiających pracodawcom uzyskanie refundacji za pełny okres szkolenia pracowników młodocianych. Pojawiły się bowiem liczne sygnały od organizacji zrzeszonych w strukturach ZRP, a dotyczące korespondencji od Wojewódzkich Komendantów Ochotniczych Hufców Pracy, w sprawie ostatecznego składania wniosków o wypłatę refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10037