niedziela, 31 stycznia 2016

Informacja oświatowa za 2015

TABELA 1 Informacja oświatowa za 2015
TABELA 2 Informacja oświatowa za 2015
TABELA 3 Nauka zawodu w rzemiośle 2015
TABELA 4 EGZAMINY CZELADNICZE 2015 - wersja rozszerzona
TABELA 5 EGZAMINY MISTRZOWSKIE 2015 - wersja rozszerzona
TABELA 6 DOSKONALENIE ZAWODOWE 2015 r.
TABELA 7 Komisje egzaminacyjne 2015
TABELA 8 INFORMACJA O SZKOŁACHStępnikowski A. (2012) Efektywność zatrudnienia

Stępnikowski A. (2012) Efektywność zatrudnienia

Sprawozdanie z działalności oświatowej ZRP 2005-2006

Sprawozdanie z działalności oświatowej ZRP 2005-2006

Ogólnopolska konferencja oświatowa ZRP Warszawa 2015

Ogólnopolska konferencja oświatowa ZRP Warszawa 2015

INFORMACJA OŚWIATOWA Izby Rzemieślniczej w Opolu 2005

INFORMACJA OŚWIATOWA Izby Rzemieślniczej w Opolu 2005

piątek, 29 stycznia 2016

Zapraszamy do wysłuchania prezentacji webinaryjnej czwartek 4.02 godz. 17.30

Serdecznie zapraszamy właścicieli i pracowników małych i miko przedsiębiorstw do wysłuchania kolejnej prezentacji webinaryjnej w ramach projektu LIFE+ 3xŚrodowisko/PL
Termin 4.02.2016 /czwartek/ godz. 17.30
Temat "Energetyka odnawialna u progu komercjalizacji - optymalne rozwiązania technologii OZE dla przedsiębiorstw"
Prelegent Piotr Dziamski - EC BREC Instytut Energetyki Odnawailnej
Link poprzez który można  dostać się do pokoju w którym wysłuchamy prezentacji:
http://zwiazekrzemioslapolskiego.clickmeeting.com/647536934

Krajowy Fundusz Szkoleniowy- dofinansowanie szkoleń pracowniczych w 2016 r.

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

środa, 27 stycznia 2016

Konkurs BHP 2016

Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej uprzejmie informuje, że wraz z Państwową Inspekcją Pracy przystępuje do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. W tym roku odbędzie się szesnasta edycja tegoż wydarzenia.
Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

wtorek, 26 stycznia 2016

"Wyzwania modernizacji gospodarczej - doświadczenia historyczne". Konferencja w Warszawie

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zapraszają do udziału w konferencji pt.: „Wyzwania modernizacji gospodarczej- doświadczenia historyczne”. Konferencja odbędzie się 28 stycznia (czwartek) w godz. 10:00 w siedzibie CPS „Dialog” w Warszawie.
Będzie to pierwsze z cyklu spotkań, których hasłem przewodnim będą dwa pojęcia: modernizacja oraz polityka przemysłowa. Ich celem będzie przedyskutowanie doświadczeń poszczególnych krajów w tym zakresie, również w wymiarze historycznym.

Konsultacje z przedstawicielami branży rzeźniczo-wędliniarskiej

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, 21 stycznia, po raz pierwszy od wejścia w życie ustawy o rzemiośle odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli ZRP ze środowiskiem szeroko pojętej branży gastronomicznej.
W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy z całej Polski, przedstawiciele branży gastronomicznej, wędliniarskiej i rzeźniczej a także spożywczej i hotelarskiej, oraz cechów i izb rzemieślniczych, lekarze weterynarii, inżynierowie, technicy i członkowie komisji egzaminacyjnych.

„Łączy nas kształcenie zawodowe”

W Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, 4 lutego, odbędzie się konferencja z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”.
Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest „Edukacja innowatorów kluczem postępu”. Wydarzenie organizują: Komitet Naukowo-Techniczny Fsnt-Not Doskonalenia Kadr, Związek Rzemiosła Polskiego w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Konferencja

poniedziałek, 25 stycznia 2016

Zmarł Jan Breitscheidel

      Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mistrza Kominiarskiego, wieloletniego Starszego Cechu Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy  Pana Jana Breitscheidela - Człowieka o wielkim sercu i wyjątkowej osobowości, pełnej ciepła, zrozumienia i wrażliwości na potrzeby środowiska kominiarskiego i  rzemieślniczego.
Zdajemy sobie sprawę, że wraz z Jego odejściem straciliśmy na zawsze wiernego przyjaciela i nieugiętego orędownika spraw  kominiarskich i rzemieślniczych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek
25 stycznia 2016 roku o godz. 1100
w kościele św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Złotnicza 12
oraz na cmentarzu komunalnym
w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Cmentarnej

wtorek, 19 stycznia 2016

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu

Dnia 11 stycznia br. w Opolu odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Składa się ona z trzydziestu członków, którzy reprezentują organizacje związkowe pracowników (12 osób), pracodawców (12), stronę samorządową (3) i rządową (3).
Kadencja Rady trwa cztery lata. Jej tworzenie zlecone zostało marszałkowi województwa. Rada ma być regionalną instytucją dialogu społecznego, która od tego roku zastąpiła Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, działającą przy wojewodzie opolskim. Przewodniczącym WRDS na pierwszy rok kadencji (przewodniczący będą się co 12 miesięcy zmieniać) został marszałek województwa, Andrzej Buła.

Dnia 29 grudnia 2015 roku Izba Rzemieślnicza w Opolu podpisała umowę o współpracy z Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Opolu "Radio Opole" S.A. Umowę podpisali Panowie Prezesi - Tadeusz Staruch (Izba) i Paweł Frącz (Radio Opole). Celem niniejszego porozumienia jest wspólne organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym kształcenia zawodowego w zawodach rzemieślniczych.

Ostatnia szansa na zdobycie Godła „Teraz Polska”

Trwa XXVI edycja Konkursu „Teraz Polska", w którym wyróżniane są produkty i usługi o najwyższych walorach jakościowych, technologicznych i użytkowych. Tegoroczna edycja Konkursu przeprowadzana jest w trzech kategoriach: dla produktów i usług, dla gmin oraz dla przedsięwzięć innowacyjnych. Przyjmowanie wniosków konkursowych trwa do 22 stycznia.

Rada Naukowa powstała przy Związku Rzemiosła Polskiego

Przy Związku Rzemiosła Polskiego powstała Rada Naukowa, która pełni funkcje doradcze i opiniotwórcze dla ZRP. Składa się z przedstawicieli wyższych uczelni akademickich, jednostek naukowo-badawczych, biznesu oraz instytucji otoczenia biznesu z kraju i zagranicy.

piątek, 8 stycznia 2016

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO (2dni, 12 h lekcyjnych)

 W dniach 26, 27, 28 stycznia br Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje 18 godzinny kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO. Kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza część rozpocznie się od omówienia zagadnień dotyczących przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Opracowany zostanie również jeden przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

W drugiej części szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 3
Ilość godzin lekcyjnych: 18
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (wtorek, środa, czwartek)
Cena: 900,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Dopuszczamy skorzystanie tylko z części pierwszej (6 h, koszt 300 zł) lub drugiej (12 h, koszt 600 zł).

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. info@izbarzem.opole.pl

wtorek, 5 stycznia 2016

Nowe regulacje w 2016 roku

Na stronie ministerstwa rodziny i pracy ukazał się komunikat o zmianach, jakie wchodzą w życie w 2016 roku. W trakcie konsultacji społecznych jest 500zł miesięcznie na dziecko (drugie i każde kolejne). Zmianie uległy urlopy w związku z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie). Razem to 52 tygodnie. Wprowadzono1 tys. zł miesięcznie rodzicielskiego dla osób, które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

Działa już Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich dla Beneficjentów

Uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl
Obowiązek publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich powstaje 1 stycznia 2016 roku.
Baza Konkurencyjności to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Dzięki zasadzie konkurencyjności beneficjenci, na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, dokonają wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Konkurs OPOLSKA MARKA 2015

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejną - trzynastą - edycję konkursu "Opolska Marka" w ramach promocji potencjału gospodarczego naszego regionu w kraju i poza jego granicami. Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 12 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia)