środa, 24 lutego 2016

Targi Kobiece - Kobiety w Centrum, Opole 12-13.03.2016 r.

 W imieniu organizatora, zapraszamy do wzięcia udziału w Targach Kobiecych -  Kobiety w Centrum, które odbędą się pierwszy raz  na Opolszczyźnie w dniach 12-13.03.2016 r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu.

Projekt ustawy o sprzedaży detalicznej. Debata Trójstronna w TVP Info

20 lutego w TVP Info  odbyła się debata trójstronna na temat projektu ustawy o sprzedaży detalicznej, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w ub. tygodniu.
Zaproszeni do studia eksperci dyskutowali nad projektem ustawy, który został ostro skrytykowany przez przedstawicieli wielu środowisk związanych z branżą handlową.
W spotkaniu uczestniczyli partnerzy społeczni:  Związek Rzemiosła Polskiego, NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych i Pracodawcy RP, bez udziału strony rządowej.

Szybki PIT. Kampania informacyjna Ministerstwa Finansów

Ruszyła ogólnopolska kampania Ministerstwa Finansów pod nazwą Szybki PIT. Celem akcji jest wsparcie podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT).

poniedziałek, 15 lutego 2016

informacje dotyczące spotkań online w ramach projektu LIFE+ 3xŚrodowisko/PL

Podajemy daty i odnośniki kolejnych spotkań online w ramach projektu LIFE+ 3xŚrodowisko/PL, jednocześnie serdecznie zapraszając do wysłuchania webinarów.
Proponuję przekazywanie tej informacji także do wiadomości wybranych, znanych Państwu przedsiębiorców. 
1. 15.02.2016 /poniedziałek/ godz. 17.30
Prelegent: Michał Ślusarczyk - przedsiębiorca
Kształtowanie nawyków proekologicznych pracowników MŚP, a wpływ na środowisko naturalne
Link poprzez który logujemy się do spotkania na 10-15 minut przed rozpoczęciem:
https://zwiazekrzemioslapolskiego.clickmeeting.com/kszatltowanie-nawykow-proekologicznych-pracownikow-msp-a-wplyw-na-srodowisko-naturalne?_ga=1.130403791.1144818268.1453890712

2. 16.02.2016 /wtorek/ godz. 17.30 
Szkody w środowisku i przestępstwa przeciwko środowisku
Prelegent - Dorota Kamińska - ekspert inżynierii środowiska
Link poprzez który logujemy się do spotkania na 10-15 minut przed rozpoczęciem
https://zwiazekrzemioslapolskiego.clickmeeting.com/szkody-w-srodowisku-i-przestepstwa-przeciwko-srodowisku?_ga=1.63278575.1144818268.1453890712

3. 18.02.2016 /czwartek/ godz. 17.30
Wyzwania społeczno-gospodarcze a pakiet klimatyczny
Prelegent - Andrzej Stępnikowski - koordynator ZRP w projekcie 3xśrodowisko
Link poprzez który logujemy się do spotkania na 10-15 minut przed rozpoczęciem
https://zwiazekrzemioslapolskiego.clickmeeting.com/wyzwania-spoleczno-gospodarcze-a-pakiet-klimatyczny?_ga=1.134014286.1144818268.1453890712

Po zalogowaniu się prosimy o zgłaszanie się na czacie na dole strony pokoju prezentacji, z podaniem imienia, nazwiska i instytucji/firmy.
Zachęcamy też do zadawania pytań na czacie w trakcie prezentacji.

Ważne uwagi techniczne dla uniknięcia zakłóceń fonii pogarszających jakość dźwięku i odbiór całej prezentacji
1/ W momencie logowania się do pokoju prezentacji należy potwierdzić aktywność własnych głośników
2/ Aby nie obciążać łącza internetowego proponujemy wyłączyć swoje kamerki,
/prezentacja będzie dostępna na ekranie Państwa komputerów niezależnie od tego czy kamerka jest włączona czy nie/
3/ Najlepiej słuchać prezentacji przy użyciu słuchawek - jakość odbioru jest o wiele lepsza i nie ma sprzężeń
4/ Prośba o usunięcie lub wyłączenie zasilania innych żródeł nadawania dźwięku z najbliższego otoczenia komputera/laptopa

Celem webinarów w projekcie 3xśrodowisko jest dostarczanie w przejrzysty sposób wiedzy, która może być pomocna przedsiębiorcom  w zmniejszaniu zużycia zasobów takich jak energia elektryczna, woda, drewno i inne, tym samym pozytywnie wpływając na środowisko naturalne oraz pozwalając na zmniejszanie wydatków na media i surowce potrzebne w procesie produkcji i świadczenia usług.

Niezależnie od webinarów, zainteresowanych przedsiębiorców można dodatkowo odsyłać do strony  www. projektu www.3xsrodowisko.pl oraz do profilu Ekologia w firmie na facebooku. Przy tej okazji proponujemy przypominać przedsiębiorcom o zbliżającym się końcu terminu zgłaszania się do konkursu "Oszczędzaj chroniąc środowisko".

piątek, 12 lutego 2016

XVI edycja Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych "BEZPIECZNIE OD STARTU".

 XVI edycja Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych "BEZPIECZNIE OD STARTU".

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Konkurs, jak co roku odbywa się pod patronatem Głównego Inspektora Pracy oraz Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

Organizatorami  Konkursu na etapie regionalnym są Izba Rzemieślnicza w  Opolu oraz Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu .

Uczestnikami etapu regionalnego Konkursu są pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych.

Etap regionalny Konkursu odbędzie się w dniu 31.03.2016 r. (czwartek), o godz.10 00 w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu -– Sala Kantora.

Termin nadsyłania zgłoszeń  25.03.2016 r. -  pocztą elektroniczną

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc na etapie regionalnym będą reprezentować Izbę Rzemieślniczą w Opolu w Ogólnopolskim Konkursie, który odbędzie się w dniu 19 maja 2016 roku (czwartek) w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Zapraszamy uczniów zainteresowanych udziałem w Konkursie i Szkoły Zawodowe.

Karta zgłoszeniowa na etap regionalny organizowany w Izbie.doc
Karta zgłoszeniowa na etap regionalny organizowany w Izbie.pdf
Regulamin XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.pdf

środa, 10 lutego 2016

Zapraszamy na kurs: Internet bez tajemnic. Od teorii do praktyki, czyli praktyczny poradnik poruszania się po sieci.

W dniu 17 lutego br w godzinach od 15:30 do 20:00 w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbędzie się kurs: Internet bez tajemnic. Od teorii do praktyki, czyli praktyczny poradnik poruszania się po sieci.


Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.Ilość godzin lekcyjnych: 6
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (1 dzień - wtorek, środa lub czwartek)
Cena: 300 zł brutto (w tym 23% VAT)

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

Szczegóły kursu: Internet bez tajemnic. Od teorii do praktyki, czyli praktyczny poradnik poruszania się po sieci.

Celem kursu "Internet bez tajemnic. Od teorii do praktyki, czyli praktyczny poradnik poruszania się po sieci." jest nauka korzystania z internetu. Uczestnicy poznają zarówno zagadnienia teoretyczne jak i zdobędą umiejętności praktyczne poruszania się po sieci. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i trwa 6 godzin lekcyjnych.

Na części teoretycznej poruszone zostaną następujące tematy:
- co to jest internet
- usługi internetowe i ile to kosztuje
- jakie urządzenia mogą korzystać z internetu
- programy do przeglądania internetu
- domena internetowa
- serwis internetowy czyli różnice pomiędzy stroną internetową a witryną
- archiwizacja stron WWW
- jak właściwie działają strony internetowe
- prywatność w sieci
- cookies
- zagrożenia w internecie i ochrona komputera
- połączenia szyfrowane
- reklama w internecie
- statystyki stron
- poczta e-mail
W części praktycznej uczestnicy kursu nauczą się m.in:
- zakładać i używać konta e-mailowe
- wyszukiwać strony i analizować wyniki, czyli zdobędą wiedzę z praktycznego wykorzystania wyszukiwarek
- poruszać się po stronach internetowych
- wykorzystywać wyszukiwarki cenowe oraz serwis aukcyjny allegro
- korzystać z youtube, map google (…)

Ilość godzin lekcyjnych: 6
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (1 dzień - wtorek, środa lub czwartek)
Cena: 300 zł brutto (w tym 23% VAT)

Mapa zmian w systemie oświaty

Ministerstwo zapowiada zmiany w oświacie, także w kształceniu zawodowym. Do czerwca resort będzie prowadził rozmowy z nauczycielami, rodzicami, akademikami, dyrektorami i samorządowcami o kierunku polskiej edukacji.
Powołana grupa (1840) Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji będzie pracowała w grupach m.in. nad następującymi zagadnieniami: kształcenie ogólne i zawodowe; organizacja nadzoru pedagogicznego; nowy awans zawodowy; system egzaminów zewnętrznych; finansowanie zadań oświatowych w samorządach; uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; czy współpraca z organizacjami pozarządowymi.

ZRP sugeruje dodatkowy przedział w podatku od sprzedaży detalicznej

Związek Rzemiosła Polskiego ponownie zaapelował do ministra finansów Pawła Szałamachy w sprawie projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.
ZRP generalnie udzielił poparcia rozwiązaniom polegającym na wprowadzeniu progresywnego podatku obrotowego z kwotą wolną. Jednak w nawiązaniu do sytuacji przedstawionej przez producentów wyrobów mięsnych prowadzących własną sieć sklepów zakładowych występuje o wprowadzenie niższej stawki podatku w dolnym progu skali podatkowej.

Łączy nas kształcenie zawodowe. Konferencja naukowo-techniczna

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego 4 lutego w Warszawie odbyła się konferencja naukowo-techniczna, której tematem przewodnim była „Edukacja innowatorów kluczem postępu”.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców i instytucji związanych z kształceniem zawodowym. W trakcie konferencji przedstawiono różnorodne innowacyjne działania, podejmowane przez różne organizacje na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce oraz dyskutowano o możliwości współpracy różnych środowisk i tworzenia partnerstw sprzyjających odrodzeniu kształcenia zawodowego w naszym kraju.

poniedziałek, 8 lutego 2016

Opolska Marka 2015

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejną - trzynastą - edycję konkursu "Opolska Marka" w ramach promocji potencjału gospodarczego naszego regionu w kraju i poza jego granicami.
Celem Konkursu „Opolska Marka 2015", jest wyłonienie wiodących eksporterów, najlepszych przedsiębiorstw innowacyjnych i rewitalizujących obiekty oraz produktów roku 2015, a także ich promowanie na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto intencją konkursu jest rozpowszechnianie informacji o potencjale produkcyjnym i usługowym, innowacyjności i możliwościach eksportowych przedsiębiorstw województwa opolskiego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach: „Eksport", „Innowacje", „Rewitalizacja", „Produkt promujący region", „Produkt", "CSR-Przedsiębiorstwo dla regionu", "Przedsiębiorstwo społeczne" oraz "Przedsiębiorstwo roku", a jego laureaci zostaną wyróżnieni prestiżowym symbolem promocyjnym "Opolskiej Marki".

Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 12 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia)

piątek, 5 lutego 2016

seminarium "Własna firma w Niemczech jako rozszerzenie dotychczasowej działalności gospodarczej na obszarze Unii Europejskiej"

Ministerstwo Gospodarki Nadrenii-Palatynatu wraz z Biurem Nadrenii- Palatynatu w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct zapraszają na seminarium polsko- niemieckie pn.: ”Własna firma w Niemczech jako rozszerzenie dotychczasowej działalności gospodarczej na obszarze Unii Europejskiej”
Seminarium  odbędzie się 22 lutego 2016 w Centrum Nauka-Biznes/Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Waryńskiego 4, początek o godz. 9.30.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

czwartek, 4 lutego 2016

Atrakcyjne pomieszczenia do wynajęcia od kwietnia

Od kwietnia br w Rzemieślniczym Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanym w Izbie Rzemieślniczej w Opolu dostępne będą dwa pomieszczenia opisane poniżej. Osoby zainteresowane wynajmem zapraszamy do kontaktu.

 
- pomieszczenie 4-7 - 12,90 m2

- pomieszczenie 4-8 - 32,88 m2

wtorek, 2 lutego 2016

W Parlamencie o edukacji zawodowej

Sekretarz Stanu w MEN Teresa Wargocka podczas ostatniego wspólnego posiedzenia sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej mówiła m.in. o szkolnictwie zawodowym.
– Pomimo, że liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w Polsce spada, to liczba uczniów wybierających naukę w technikach, bądź zasadniczych szkołach zawodowych wzrasta – odpowiadała na pytania posłów sekretarz Teresa Wargocka. Wiceminister edukacji zaznaczyła też, że mimo elastycznego systemu kształcenia zawodowego, konieczne jest wzięcie większej odpowiedzialności za nie przez poszczególne sektory gospodarki oraz przez samych przedsiębiorców.

Podatek marketowy groźny dla małych firm. Stanowisko ZRP

Związek Rzemiosła Polskiego skierował do ministra finansów kolejne stanowisko w sprawie projektu ustawy o podatku od handlu. Wcześniej ZRP poparł pomysł podatku progresywnego ze stawką w pierwszym przedziale skali 0,4 proc. z kwota wolną 12 mln zł. Obecnie MF ogłosiło nowe propozycje, podnosząc stawkę w pierwszym przedziale skali do 0,7 proc.