poniedziałek, 8 lutego 2016

Opolska Marka 2015

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejną - trzynastą - edycję konkursu "Opolska Marka" w ramach promocji potencjału gospodarczego naszego regionu w kraju i poza jego granicami.
Celem Konkursu „Opolska Marka 2015", jest wyłonienie wiodących eksporterów, najlepszych przedsiębiorstw innowacyjnych i rewitalizujących obiekty oraz produktów roku 2015, a także ich promowanie na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto intencją konkursu jest rozpowszechnianie informacji o potencjale produkcyjnym i usługowym, innowacyjności i możliwościach eksportowych przedsiębiorstw województwa opolskiego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach: „Eksport", „Innowacje", „Rewitalizacja", „Produkt promujący region", „Produkt", "CSR-Przedsiębiorstwo dla regionu", "Przedsiębiorstwo społeczne" oraz "Przedsiębiorstwo roku", a jego laureaci zostaną wyróżnieni prestiżowym symbolem promocyjnym "Opolskiej Marki".

Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 12 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia)

osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole
(V piętro, pokój nr 5)

lub pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

z dopiskiem „Konkurs Opolska Marka”

Poniżej również link do strony internetowej gdzie jest zakładka "Opolska Marka 2015" oraz informacje o konkursie:
 http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=15641