piątek, 18 marca 2016

IX POWIATOWE TARGI PRACY I EDUKACJI - Olesno 2016

W dniu 18.03.2016r. Izba Rzemieślnicza w Opolu uczestniczyła w organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie IX Powiatowych Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się w Zespole Szkół w Oleśnie. W Targach wzięli udział: Pracodawcy, Jednostki szkolące, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczego Hufca Pracy oraz Szkoły Ponadgimnazjalne i Uczelnie Wyższe z ofertą edukacyjną.

Pomocą służyły punkty informacyjne Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzedu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy i instytucji świadczących pomoc w pozyskiwaniu środków. Na Targach zarówno PUP jak i pracodawcy przedstawiali oferty pracy z różnych branż, m.in. z branż y budowlanej, leśnej, stolarskiej, elektrycznej, transportowej i spożywczej.

Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do naszego stoiska na kolejnych targach.