wtorek, 8 marca 2016

Jeżeli niższy CIT to obniżmy także PIT- postuluje Związek Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego w wystąpieniu do ministra finansów Pawła Szałamachy odniósł się do propozycji obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19  do 15% dla małych podatników o przychodach rocznych do 1,2 mln euro oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Skorzystać z obniżonej stawki będą także mogli (od trzeciego roku podatkowego) podatnicy rozpoczynający działalność w wyniku szeregu operacji restrukturyzacyjnych. Jak podaje

Związek Rzemiosła Polskiego sprzeciwia się tej zmianie w proponowanym kształcie. Udzieli poparcia planowanej obniżce CIT-u pod warunkiem, że w takim samym stopniu zostanie obniżona stawka PIT  dla małych podatników prowadzących  działalność gospodarczą  jako osoby fizyczne.

Jeżeli resort nie zaproponuje takiego samego rozwiązania dla firm osób fizycznych, będzie to oznaczało naruszenie konstytucyjnej zasady równości podatkowej i zaburzenie warunków konkurencji  pomiędzy przedsiębiorcami, tylko z powodu różnych form prawnych prowadzonej działalności.
Więcej informacji na stronie: www.zrp.pl

źródło: ZRP