czwartek, 14 kwietnia 2016

ZRP i GIP o kierunkach współpracy. Konferencja w Jelitkowie

W Gdańsku odbyła się Ogólnopolska Narada Kierownictw Izb Rzemieślniczych i Okręgowych Inspektorów Pracy z udziałem Pana Romana Giedrojcia – Głównego Inspektora Pracy w randze ministra oraz Pana Jerzego Bartnika – Prezesa ZRP.
Celem spotkania był przegląd współpracy organizacji rzemiosła z inspekcją pracy, poszukiwanie odpowiedzi na wspólne wyzwania w zakresie prewencji i zmniejszania wypadkowości w zakładach pracy oraz polityka w zakresie regularnych kontroli w zakładach pracy.

- Pierwsza kontrola Inspekcji Pracy w zakładach ma być kontrolą audytową i nie karającą, a jedynie wskazującą błędy, które należy w określonym czasie skorygować - powiedział po spotkaniu prezes Jerzy Bartnik.

W naradzie uczestniczyli wszyscy okręgowi inspektorzy, dyrektorzy wiodących departamentów GIP oraz przedstawiciele 24 izb rzemieślniczych.

Szczegółowe informacje na www.zrp.pl

źródło: ZRP