wtorek, 31 maja 2016

Związek Rzemiosła Polskiego o podatku od handlu w wersji progresywnej


Ostatnie rozwiązania zaproponowane przez MF w kolejnej wersji podatku od sprzedaży detalicznej kierunkowo są zbieżne z postulatami zgłaszanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego.
ZRP od początku prowadzonych konsultacji opowiadał się za wersją progresywną, z kwotą wolną na poziomie 100 mln rocznie, z niską stawką w pierwszym progu skali podatkowej na poziomie 0,1%. Uważaliśmy, że byłoby to rozwiązanie optymalne, uwzględniające możliwość wyrównywania szans rynkowych pomiędzy mniejszymi przedsiębiorstwami handlowymi, a dużym handlem sieciowym i dyskontowym. MF proponuje dwie stawki, znacznie wyższe: 0,8% i 1,4%, ale z dość wysoką kwotą wolną w wysokości 17 mln zł miesięcznie, co odpowiada 204 mln przychodu rocznego.

Konkurs Wiedzy z Prawa Pracy i BHP dla pracowników młodocianych 2016

Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, iż w dniu 19 maja 2016 r. odbył się Finał XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu”, zorganizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwową Inspekcję Pracy.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

środa, 25 maja 2016

MIĘDZYNARODOWA GIEŁDA KOOPERACYJNA BRANŻY OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W DNIACH 21– 23 CZERWCA 2016 r., POCZDAM NIEMCY - GREEN VENTURES 2016

Izba Przemysłowo-Handlowa Poczdam zaprasza przedsiębiorstwa z województwa opolskiego do udziału w międzynarodowym spotkaniu gospodarczym „Green Ventures 2016” połączonym z giełdą kooperacyjną (możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami firm z kilkunastu krajów), które odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2016 roku w Poczdamie. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przejmie wszystkie formalności związane z udziałem Państwa firmy w „Green Ventures 2016” – zgłoszenie udziału, organizację przejazdu i rezerwację noclegów. Przedstawiciel urzędu będzie towarzyszyć Państwu podczas wszystkich dni pobytu w Niemczech.

wtorek, 24 maja 2016

Zwycięscy finału XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o BHP

Zakończył się finał XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o BHP, dla uczniów rzemiosła z całej Polski, laureatów edycji regionalnych.
Finał odbył się w siedzibie ZRP w Warszawie i był zorganizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwową Inspekcję Pracy. O tytuł lidera walczyło 46 uczniów.
Wśród zaproszonych gości byli: Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy, Anna Bąkiewicz, główny specjalista Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN oraz Alfred Brzozowski z Centralnego  Instytutu Ochrony Pracy.

Zapytanie ofertowe - remont III piętra

Izba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje wykonawcy do wykonania remontu pomieszczeń znajdujący się na III piętrze w obiekcie Izby Rzemieślniczej w Opolu.

Do zrobienia są:
- podłoga - panele / wykładzina pcw w pomieszczeniach, płytki w łazience
- ściany - naprawa w razie popękań, odświeżenie
- nowe oświetlenie spełniające obecne wymogi
- gniazda internet i telefoniczne z zejściem do serwerowni znajdującej się na pierwszym piętrze
- grzejniki
- likwidacja ścianek działowych
- sufit podwieszany
- okno w pomieszczeniu o powierzchni 12,0 m2 znajdującym się obok toalety
- pisuar
- 2 zlewy
- podgrzewacz wody / boiler

Pomieszczenia zobaczyć można od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 14:30. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Finansowo – Administracyjnego pod numerem 602 350 127. Oferty prosimy zgłaszać do sekretariatu do dnia 03 czerwca 2016 roku.

Plik do pobrania: rzut III piętra.pdf

poniedziałek, 23 maja 2016

Seminaria regionalne pt. „Możliwości ochrony znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej”

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminariach regionalnych pt. „Możliwości ochrony znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej”, poświęconych procedurom ochrony znaków towarowych. Na gruncie przepisów krajowych ostatnie nowelizacje ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadziły szereg istotnych zmian, z których najważniejsze dotyczą reformy systemu rejestracji znaków towarowych.
 Szkolenia mają za zadanie przybliżyć zarówno nowy system rejestracji znaków towarowych w Polsce, jak i przedstawić specyfikę procedury regionalnej – przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz procedury międzynarodowej, administrowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej. Eksperci Urzędu Patentowego RP w przystępny sposób przedstawią między innymi najważniejsze aspekty procedury zgłoszeniowej w Polsce, uwzględniając postępowanie w sprawie sprzeciwu. Omówione zostaną także przeszkody rejestracji znaków towarowych w kształcie zmienionym przez nowelizacje przepisów krajowych.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

XXXII Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine'a Cierplikowskiego

Informujemy, że dnia 24 lipca 2016 roku odbędzie się w Sieradzu XXXII Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine'a Cierplikowskiego.
W imieniu organizatora zapraszamy uczniów do udziału w konkursie i przeżywania niezapomnianych chwil podczas Open Hair Festival 2016.
Konkurs im. Antoine'a Cierplikowskiego jest wydarzeniem cyklicznym i wprowadza przyszłych adeptów fryzjerstwa w świat mody, sztuki i prestiżu, nieodzownych elementów współczesnego fryzjerstwa.

piątek, 20 maja 2016

I Rodzinny Festyn Rzemieślniczy w Bilawie

W maju na terenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie przy ul. Polnej 2 odbył się I Rodzinny Festyn Rzemieślniczy. Była to impreza lokalna, zorganizowana nie tylko dla uczniów i rodzin z naszej szkoły, ale również dla wszystkich mieszkańców Bielawy. Na plac przed szkołą przybyły całe rodziny: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, bielawskie dzieci i młodzież, aby wspólnie się bawić, brać udział w różnych zabawach i konkursach, skosztować coś dobrego i otrzymać nagrody. Z myślą o odwiedzających przygotowano moc atrakcji – m.in.  sportowe potyczki indywidualne, grupowe, rodzinne, zagadkowy kącik nagród, wielkie dmuchańce, trampolinę, stoisko fryzjerskie, malowanie twarzy dzieciom, konkursy plastyczne pilotowane przez Straż Miejską w Bielawie, połączone z pogadankami nt bezpieczeństwa na drodze i zachowania czystości i ostrożności, podczas spacerów z naszymi pupilami.

środa, 18 maja 2016

Projekt zmian do ustawy o związkach zawodowych. Wspólna opinia pracodawców

Strona pracodawców RDS, w tym Związku Rzemiosła Polskiego, przedstawiła wspólne stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Ich  zdaniem „projekt w przedstawionym kształcie zmienia ustrój zbiorowych stosunków pracy w Polsce i dlatego nie może być przedmiotem zmiany procedowanej w formie przedłożenia rządowego dokumentu, konsultowanego w trybie ustawy o związkach zawodowych i organizacjach pracodawców, lecz powinien stać się najpierw przedmiotem negocjacji autonomicznych, a następnie trójstronnych”.

ZRP o projekcie ustawy o dniach wolnych od pracy

Związek Rzemiosła Polskiego w opinii przekazanej posłowi Adamowi Podgórskiemu, zastępcy szefa Kancelarii Sejmu, odniósł się do poselskiego projektu ustawy o dniach wolnych od pracy.
Według ZRP propozycja dwóch dodatkowych dni wolnych (Wielki Piątek i 24.12 – Wigilia) z zastrzeżeniem, że w tych dniach czas pracy nie będzie mógł przekraczać 4 godzin na dobę- może budzić wątpliwości. Przedmiotem ustawy o dniach wolnych od pracy jest wyznaczenie przez ustawodawcę takich dni, w których wykonywanie pracy jest, co do zasady niedopuszczalne.

Spotkanie przedstawicieli rzemiosła z resortem edukacji

Resort edukacji, reprezentowany przez Marzennę Drab, podsekretarza stanu oraz  Jadwigę Paradę - dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego spotkał się z  kierownictwem Związku Rzemiosła Polskiego i Izb Rzemieślniczych, reprezentujących środowisko z terenu całego kraju. Spotkanie odbyło się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.
Tematem przewodnim konferencji była problematyka kształcenia zawodowego w kontekście planowanych zmian w systemie edukacji oraz udziału pracodawców i ich organizacji w tym procesie.

wtorek, 10 maja 2016

III Polsko – Niemiecka Giełda Kooperacyjna, Katowice 6 czerwiec 2016 r.

Informujemy przedsiębiorców o możliwości wzięcia  udziału w III edycji Polsko – Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej.
Spotkania dwustronne odbędą się w ramach X FORUM NOWEJ GOSPODARKI, organizowanego 10 czerwca 2016 roku w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103.
Wiodącą tematyką X Forum będzie transformacja energetyczna Polski Południowej i budowanie miast przyszłości, dlatego proponowane spotkania B2B skierowane są do firm aktywnych w następujących sektorach:

  • technologie energooszczędne
  • odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaika)
  • efektywność energetyczna
  • inteligentne sieci energetyczne (automatyka budynkowa)
  • budownictwo niskoenergetyczne
  •   oraz rozwiązania IT dlapowyższych sektorów


sobota, 7 maja 2016

Wynajem sal szkoleniowych, sali komputerowej, sali fryzjerskiej


Izba Rzemieślnicza w Opolu, w obiekcie zlokalizowanym przy ulicy Katowickiej 55 w Opolu, ma do zaoferowania do wynajmu 3 sale szkoleniowe, salę komputerową oraz nową salę fryzjerską. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z naszej oferty zapraszamy do kontaktu.


Te. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28; mail: info@izbarzem.opole.pl.


Szczegółowe dane oraz zdjęcia poszczególnych sal znaleźć można tutaj. Poniżej kilka zdjęć z nowej sali fryzjerskiej.czwartek, 5 maja 2016

Rzemieślnicze kształcenie zawodowe=kształcenie dualne

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie wiceminister edukacji Marzenna Drab spotkała się z przedstawicielami środowiska rzemiosła i przedsiębiorczości. Kolejnym gościem z resortu była Jadwiga Parada, dyrektor departamentu szkolnictwa zawodowego. Tematem spotkania była przygotowywana przez ministerstwo reforma edukacyjna.
– Jesteśmy w Polsce jedyną organizacją sieciową, która od 1927 roku nieprzerwanie realizuje program dualnego nauki zawodu w rzemiośle – powiedział Jerzy Bartnik, prezes ZRP, gospodarz spotkania. To potężny dorobek edukacyjny, z którego ministerstwo powinno skorzystać. Wymagamy szacunku dla tego co robimy, a to niestety, nie zawsze jest widoczne – dodał.

ZRP chce skali progresywnej w podatku od sprzedaży detalicznej

Związek Rzemiosła Polskiego w opinii skierowanej do sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesława Janczyka odniósł się do kolejnych propozycji rządu w sprawie podatku handlowego, przekazanych podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego. Rząd w założeniach proponował opodatkowanie sprzedaży detalicznej w wersji progresywnej z kwotą wolną na poziomie 1,5 mln zł miesięcznego przychodu i z trzema stawkami.

Plan inwestycyjny dla Europy. Spotkanie informacyjne

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne, które jest jednym z elementów działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Planie inwestycyjnym dla Europy (tzw. Planie Junckera) wśród polskich przedsiębiorców.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 maja w siedzibie ministerstwa rozwoju.
Uczestnicy poznają możliwości w zakresie przygotowania i finansowania projektów inwestycyjnych wynikające z takich instrumentów jak:
• Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS),
• Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EPPI),
• Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI).
Zgłoszenia proszę kierować na adres poczty elektronicznej planinwestycyjny@mr.gov.pl w terminie do dnia 11 maja.
Szczegółowe informacje na stronie Internetowej: http://www.parp.gov.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-spotkaniu-informacyjnym

źródło: ZRP

BUSINESS RENDEZ-VOUS, Ostrava 25 maj 2016 r.

Ośrodek Enterprise Europe Network w Opolu zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do wzięcia udziału w dużym międzynarodowym wydarzeniu gospodarczym połączonym z giełdą kooperacyjną w Ostrawie (Republika Czeska) w dniu 25.05.2016 r. W wydarzeniu tym uczestniczyć będzie ponad 100 firm z kilkunastu krajów. Wydarzenie to objęte jest wsparciem Komisji Europejskiej i należy do największych i najbardziej prestiżowych tego typu w Europie środkowej.
Wydarzenie kierowane jest do przedsiębiorców w szczególności z sektorów dotyczących energetyki, metalurgii, ICT, elektroniki, górnictwa oraz konstrukcji. 
Rejestracja i udział w wydarzeniu są BEZPŁATNE!