czwartek, 5 maja 2016

Plan inwestycyjny dla Europy. Spotkanie informacyjne

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne, które jest jednym z elementów działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Planie inwestycyjnym dla Europy (tzw. Planie Junckera) wśród polskich przedsiębiorców.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 maja w siedzibie ministerstwa rozwoju.
Uczestnicy poznają możliwości w zakresie przygotowania i finansowania projektów inwestycyjnych wynikające z takich instrumentów jak:
• Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS),
• Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EPPI),
• Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI).
Zgłoszenia proszę kierować na adres poczty elektronicznej planinwestycyjny@mr.gov.pl w terminie do dnia 11 maja.
Szczegółowe informacje na stronie Internetowej: http://www.parp.gov.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-spotkaniu-informacyjnym

źródło: ZRP