środa, 18 maja 2016

Spotkanie przedstawicieli rzemiosła z resortem edukacji

Resort edukacji, reprezentowany przez Marzennę Drab, podsekretarza stanu oraz  Jadwigę Paradę - dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego spotkał się z  kierownictwem Związku Rzemiosła Polskiego i Izb Rzemieślniczych, reprezentujących środowisko z terenu całego kraju. Spotkanie odbyło się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.
Tematem przewodnim konferencji była problematyka kształcenia zawodowego w kontekście planowanych zmian w systemie edukacji oraz udziału pracodawców i ich organizacji w tym procesie.

Obecny udział rzemiosła w dualnym kształceniu zawodowym to ponad 23 tysiące zakładów rzemieślniczych szkolących blisko 74 tysiące młodych osób, którzy zajęcia praktyczne mają zorganizowane na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony. Absolwenci po wyjściu ze szkoły pozostają w zatrudnieniu.

Więcej informacji na stronie:
http://www.zrp.pl/LinkClick.aspx?fileticket=INkzlOKj7%2f0%3d&tabid=36&language=pl-PL

źródło: www.zrp.pl