wtorek, 24 maja 2016

Zwycięscy finału XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o BHP

Zakończył się finał XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o BHP, dla uczniów rzemiosła z całej Polski, laureatów edycji regionalnych.
Finał odbył się w siedzibie ZRP w Warszawie i był zorganizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwową Inspekcję Pracy. O tytuł lidera walczyło 46 uczniów.
Wśród zaproszonych gości byli: Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy, Anna Bąkiewicz, główny specjalista Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN oraz Alfred Brzozowski z Centralnego  Instytutu Ochrony Pracy.
Prezes ZRP Jerzy Bartnik, podsumowując finał tegorocznego konkursu,  podziękował za udział wszystkim uczestnikom ich opiekunom i gościom. - Dzisiaj wygraliście wszyscy, ponieważ  posiedliście wiedzę jako laureaci konkursów regionalnych – powiedział prezes. We wszystkich edycjach (16 łącznie) wzięło udział 16 tysięcy młodych ludzi ze szkół zawodowych, uczniów rzemiosła. - Umiejętność pracy bezpiecznej, pracy w zgodzie z prawem, którą będziecie wykonywać oraz dbać o bezpieczeństwo zatrudnionych osób,  to kompetencje, które będą wam towarzyszyć w całym dorosłym życiu zawodowym– podkreślił Jerzy Bartnik.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresowany był do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Zwycięzcy finału XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o BHP:
Miejsce I – Wawrzyniec Szczepkowski, Centrum Edukacyjne – Talent Promocja Postęp w Gryficach
Miejsce II – Roland Jonek, Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrzeniu Małym
Miejsce III – Krzysztof Rogoziński, Zespół Szkół w Rybnie

Więcej informacji na stronie: www.zrp.pl

źródło: ZRP