środa, 22 czerwca 2016

JPK a podmioty niebędące przedsiębiorcami. Interpretacja ogólna Ministra Finansów


20 czerwca Minister Finansów wydał interpretację ogólną, z której wynika, że kryteria (obrotu, zatrudnienia) określone dla przedsiębiorców umożliwiające przejściowe zwolnienie z obowiązków towarzyszących wprowadzeniu jednolitych plików kontrolnych (JPK) dotyczą także podmiotów nie będących przedsiębiorcami. Interpretacja rozstrzyga wątpliwości, o których Związek Rzemiosła Polskiego sygnalizował w stanowisku przekazanym Ministrowi Finansów. 

Dz. Gazeta Prawna: Pakiet #100zmianDlaFirm: ułatwienia w przejęciach

 Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w Dzienniku Gazecie Prawnej, w której dziennikarz skoncentrował się na problemach dzisiejszych firm rodzinnych i trudnej sukcesji.„Sukcesja, to największy kłopot firm rzemieślniczych w całej Europie” – powiedział gazecie Jerzy Bartnik prezes Związku Rzemiosła Polskiego. 

Program COSME dla MŚP

 Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE zaprasza na konferencję "Finansujmy mały biznes! Instrumenty finansowe Programu COSME dla MŚP w Polsce", która 29 czerwca odbędzie się w Warszawie.
W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany m.in. aktualny przegląd preferencyjnych instrumentów finansowych dla małych firm, w tym dla start-upów.

Więcej: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10035

Stanowisko ZRP w sprawie refundacji kosztów szkolenia młodocianych pracowników

 Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się, w piśmie skierowanym do ministra Stanisława Szweda, sekretarza stanu w ministerstwie pracy, z prośbą o podjęcie kroków, umożliwiających pracodawcom uzyskanie refundacji za pełny okres szkolenia pracowników młodocianych. Pojawiły się bowiem liczne sygnały od organizacji zrzeszonych w strukturach ZRP, a dotyczące korespondencji od Wojewódzkich Komendantów Ochotniczych Hufców Pracy, w sprawie ostatecznego składania wniosków o wypłatę refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10037

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej przyjęty przez rząd

 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przedłożony przez ministra finansów. Przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników  ryczałtowych).

Miliony na dofinansowanie bezpieczeństwa w pracy trafiły do firm

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował, że przedsiębiorcy chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Złożone w ZUS  projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy pokrywają pełną pulę, blisko 48 mln zł, którą Zakład ma do rozdysponowania w tym roku. ZUS nie zaprzestaje jednak przyjmowania wniosków.

Kongres Rzemiosła Polskiego już 23 czerwca

 W Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, 23 czerwca (czwartek) odbędzie się doroczny sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. W Warszawie spotkają się delegaci środowiska rzemiosła i przedsiębiorczości z całego kraju, aby podsumować działania organizacji i nakreślić plan przedsięwzięć na kolejny rok.
Spotkanie rozpocznie się uroczystością wręczenia „Szabli Kilińskiego” zasłużonym rzemieślnikom, działaczom na rzecz integracji środowiska.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10051

czwartek, 16 czerwca 2016

Związek Rzemiosła Polskiego o wzroście minimalnej płacy do 2000 zł w 2017 r.

Rzemiosło grupuje głównie pracodawców zatrudniających niewielu pracowników. Dla konkretnego pracodawcy skala podwyżki minimalnego wynagrodzenia ma mniejsze znaczenie niż u dużych pracodawców. Dlatego też zajmowaliśmy w tej sprawie stanowisko bardziej kompromisowe,  proponując  podwyżkę  do 1900 zł, nieco więcej   niż inni pracodawcy skupiający  duże zakłady pracy – powiedziała Elżbieta Lutow, ekspert Związku Rzemiosła Polskiego.

XXII Spotkanie Biznesu w Ostrawie

29 czerwca 2016 w Ostrawie, Czesko-Polska Izba Handlowa corocznie organizuje prestiżowe spotkanie gospodarcze przedsiębiorców z Polski, Czech i Słowacji we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Krajem Morawskośląskim, Województwami: Opolskim, Śląskim, Żylińskim oraz Urzędem Miasta Ostrawy.

środa, 15 czerwca 2016

Academy Avignon of Crafts and SMEs in Europe – UEAPME; nowa odsłona

Małych i Średnich Przedsiębiorstw, obradującego w Wiedniu, UEAPME i Akademia Awinion rozpoczęły nowy etap współpracy.
Związek Rzemiosła Polskiego wyraził zainteresowanie udziałem w inicjatywach podejmowanych przez UEAPME i Akademię Awinion.  ZRP,  podczas spotkań organów statutowych UEAPME reprezentowali: J.Bartnik, prezes ZRP i wiceprezes UEAPME oraz E.Doboszyńska, dyrektor ds. koordynacji spraw europejskich w ZRP.

 Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10007

Szkolnictwo zawodowe na posiedzeniach komisji sejmowych

8 czerwca 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego. Spotkanie dotyczyło dostosowania szkolnictwa zawodowego i zawodów rzemieślniczych do potrzeb rynku pracy.

wtorek, 14 czerwca 2016

Debata Trójstronna w TVP Info z udziałem prezesa ZRP Jerzego Bartnika

9 czerwca odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w sprawie sytuacji w służbie zdrowia. Byli obecni Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda i minister Konstanty Radziwiłł.  Szef resortu zdrowia podkreślił,  że intencją rządu jest systemowe uregulowanie wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia. Wskazał na przygotowaną i dyskutowaną w ramach branżowego zespołu ds. ochrony zdrowia regulację o minimalnym wynagrodzeniu pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Święto Mistrza 2016 oraz 500-lecie Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników

11 czerwca odbyły się uroczyste obchody  Święta Mistrza  oraz 500-lecia Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy.

poniedziałek, 13 czerwca 2016

O Radzie Dialogu Społecznego w Senacie RP

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego – Piotr Duda przedstawił, na posiedzeniu Senatu, sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. Mówił o trudnej drodze, jaką przeszli partnerzy społeczni od momentu zawieszenia udziału w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych tj. od czerwca 2013 r. aż do chwili powołania Rady Dialogu Społecznego.

piątek, 10 czerwca 2016

Senat poparł likwidację tzw. syndromu pierwszej dniówki

Senat RP przyjął nowelizację Kodeksu pracy. Zmiana przepisów służy likwidacji tzw. syndromu pierwszej dniówki. Dzieje się tak, wtedy, kiedy pracodawca zatrudnia pracownika bez podpisania z nimi umowy, a w przypadku kontroli inspekcji pracy tłumaczy, że to jest dopiero pierwszy dzień pracy nowego pracownika. 

SPOTKANIE BIELAWSKIEGO RZEMIOSŁA Z PRZEDSTAWICIELAMI URZĘDU SKARBOWEGO I POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W miesiącu czerwcu br. w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielem Urzędu Skarbowego z Dzierżoniowa oraz przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy z Dzierżoniowa oraz Filii w Bielawie. Odbiorcami spotkania byli rzemieślnicy i przedsiębiorcy z bielawskiego Cechu, w tym mistrzowie szkolący pracowników młodocianych oraz pracownicy biura Cechu, łącznie 15 osób.

czwartek, 9 czerwca 2016

XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

26 czerwca odbędzie się XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, przypadająca w rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski oraz 65-tą rocznicę powstania Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze.

KONKURS FRYZJERSKI DLA JUNIORÓW

W ostatni dzień Dni Bielawy, w Ośrodku Wczasowo Wypoczynkowym Sudety odbył się zorganizowany przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie Konkurs Fryzjerski dla Juniorów.
Patronat nad Konkursem objęli: Burmistrz Miasta Bielawy Piotr Łyżwa, Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Zbigniew Dragan, Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusz Staruch oraz Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki.

środa, 8 czerwca 2016

Związek Rzemiosła Polskiego o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK)

W opinii prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika obowiązek prowadzenia księgowości i przesyłania informacji podatkowych do organów podatkowych w Jednolitym  Pliku Kontrolnym (JPK) budzi zastrzeżenia.

„Międzyszkolne potyczki sportowe o Puchar Starszego Cechu”

3 czerwca 2016r. w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie świętowaliśmy Dzień Dziecka. Z tej okazji na kompleksie boisk sportowych ORLIK, znajdującym się za budynkiem szkoły rzemieślniczej, zorganizowane zostały „Międzyszkolne potyczki sportowe o Puchar Starszego Cechu”. 

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Płaca minimalna godzinowa i minimalne wynagrodzenie tematem Debaty Trójstronnej w TVP Info

Debata Trójstronna w TVP Info tym razem poświęcona była na omówienie minimalnej płacy godzinowej w przypadku umów zleceń i samozatrudnionych oraz wysokości wynagrodzenia minimalnego w 2017 roku.
Na pytanie dziennikarki, jak poradzą sobie z wysokością minimalnej stawki godzinowej małe firmy, gdzie widoczny jest wzrost tzw. umów śmieciowych, Włodzimierz Biniek, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego przyznał, że ZRP z zadowoleniem przyjął porozumienie w sprawie wysokości stawki minimalnej. ZRP już wcześniej walczył o ustanowienie takiej stawki. Od roku 2014, był sygnatariuszem takiego porozumienia zespołu firm budowlanych, korporacji budowlanych, ponieważ sytuacja w przetargach, w zamówieniach publicznych była katastrofalna.

piątek, 3 czerwca 2016

Polskie Radio. Program 1: Rolnicy na rynku żywności zagrożą małym i średnim firmom?

O skutkach nowych przepisów dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw dotyczących sprzedaży bezpośredniej żywności przez rolników, mówiły w audycji „Agro-Fakty” radiowej Jedynki: Iwona Porczak i Elżbieta Lutow ze Związku Rzemiosła Polskiego.

Konkurs z największą w 2016 roku pulą środków dla przedsiębiorców uruchomiony

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje już wnioski o wsparcie w ramach konkursu „Badania na rynek”, którego celem jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.

czwartek, 2 czerwca 2016

O płacy minimalnej w 2017 r. tematem Debaty Trójstronnej w TVP Info

Ministerstwo pracy proponuje wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Chce, aby miała ona zastosowanie do wszystkich umów objętych zakresem ustawy, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej, itp.).

Stanowisko ZRP w sprawie projektu krajowego programu reform Polski na 2016r.

Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił uwagi do projektu Zaleceń Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2016 r., opublikowanego przez Komisję Europejską.
W swoim stanowisku zwrócił uwagę, że „organizacje rzemiosła proponowały wielokrotnie rozwiązania, które wychodzą naprzeciw wyzwaniom i konkretnym problemom obserwowanym w praktyce” oraz wyraził nadzieję, że  „w kontekście zaleceń dla Polski na rok 2016, głos ten będzie w większym stopniu uwzględniany przez decydentów”.

środa, 1 czerwca 2016

Święto Mistrza 2016


W dniu  11 czerwca br. w Warszawie odbędą się uroczyste obchody uroczystości organizowanej przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Dnia  „Święto Mistrza”  oraz „500-lecia Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy”.

XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

XXXV raz, 26 czerwca  na Jasnej Górze w czasie  tradycyjnej Pielgrzymki spotkają się rzemieślnicy z całej Polski. Hasłem tegorocznego zgromadzenia jest "RZEMIOSŁO Z MARYJĄ BRAMĄ MIŁOSIERDZIA". Organizatorem tegorocznej pielgrzymki jest Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze. Zapraszamy do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu.

Dodatkowe 60 mln zł na start z firmą

Ministerstwo pracy przekazało do Banku GK dodatkowe 60 mln zł dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców planujących stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Na realizację Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” przekazano w sumie ponad 264 mln zł.
"Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie", to program wspierający rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy. O pożyczkę ubiegać się mogą: absolwenci szkół i wyższych uczelni, studenci ostatnich lat studiów, bezrobotni.

 Więcej informacji:
http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=9937

Składki ZUS i podatki w jednym dla firm mikro

Zniesienia zryczałtowanej składki ZUS dla małych firm chce Parlamentarny Zespół na rzecz Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. W zamian przedsiębiorcy mający miesięczny przychód poniżej 5 tys. zł płaciliby składkę 25 proc. od tego przychodu. Zawierałaby ona już w sobie wszystkie podatki.
 Związek Rzemiosła Polskiego, chociaż reprezentuje głównie firmy mikro, nie poprze pomysłu, który naszym zdaniem stworzy niekonkurencyjne warunki obciążeń finansowych w ramach tej samej grupy firm oraz odbierze mikroprzedsiębiorcom możliwość realnego  udziału.

Więcej informacji:
http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=9950