środa, 1 czerwca 2016

Dodatkowe 60 mln zł na start z firmą

Ministerstwo pracy przekazało do Banku GK dodatkowe 60 mln zł dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców planujących stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Na realizację Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” przekazano w sumie ponad 264 mln zł.
"Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie", to program wspierający rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy. O pożyczkę ubiegać się mogą: absolwenci szkół i wyższych uczelni, studenci ostatnich lat studiów, bezrobotni.

 Więcej informacji:
http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=9937