środa, 22 czerwca 2016

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej przyjęty przez rząd

 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przedłożony przez ministra finansów. Przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników  ryczałtowych).

Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Nie przewidziano opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet.
Wprowadzając nowy podatek, ustalono kwotę wolną od opodatkowania na poziomie 17 mln zł miesięcznie.
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10018