czwartek, 16 czerwca 2016

Związek Rzemiosła Polskiego o wzroście minimalnej płacy do 2000 zł w 2017 r.

Rzemiosło grupuje głównie pracodawców zatrudniających niewielu pracowników. Dla konkretnego pracodawcy skala podwyżki minimalnego wynagrodzenia ma mniejsze znaczenie niż u dużych pracodawców. Dlatego też zajmowaliśmy w tej sprawie stanowisko bardziej kompromisowe,  proponując  podwyżkę  do 1900 zł, nieco więcej   niż inni pracodawcy skupiający  duże zakłady pracy – powiedziała Elżbieta Lutow, ekspert Związku Rzemiosła Polskiego.
Podwyżka do kwoty 2000 zł zaproponowana przez rząd -  jest jednak  trudna do  zaakceptowania przez mikroprzedsiębiorców,  i to  nie tylko ze względu na  zwiększone koszty zatrudnienia, które poniosą pracodawcy,   ale przede wszystkim z uwagi na wątpliwe skutki gospodarcze tych podwyżek. 

Spowoduje ona także okresowy wzrost deficytu budżetowego z uwagi na skutki podwyżek w sferze budżetowej. Dodatkowo, takie powszechne podwyżki płac (w tym i w umowach zlecenia) mogą  spowodować dużą presję inflacyjną. A Jeśli wzrost wynagrodzeń nie jest pochodną wzrostu wydajności pracy lub zmian w zapotrzebowaniu na pracowników, to podwyżki wynagrodzeń i tak  zostaną zneutralizowane przez inflację.