czwartek, 28 lipca 2016

Porozumienie pomiędzy Polską a Białorusią w obszarze edukacji podpisane

Odbyły się dwustronne konsultacje polityczne z udziałem przedstawicieli Polski i Białorusi, poświęcone przede wszystkim uporządkowaniu bazy traktatowej, relacjom dwustronnym, w tym stosunkom gospodarczym oraz kwestiom mniejszości narodowych w obu krajach.
Spotkanie zakończyło podpisanie przez wiceministrów spraw zagranicznych Polski i Białorusi „Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji”.
Więcej Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10207

Różne zawody, te same cele. Wymiana doświadczeń w dziedzinie kształcenia zawodowego

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zakończyła projekt w ramach Programu Erasmus+ "Różne zawody, te same cele. Wymiana doświadczeń w dziedzinie kształcenia zawodowego sposobem na podniesienie jakości nauczania, dotyczący kształcenia zawodowego.

Projekt przewidywał m.in. tygodniowe praktyki dla 20 osób związanych ze szkolnictwem zawodowym, które były organizowane przez Izbę Rzemieślniczą w Erfurcie w Niemczech.

Więcej
Organizacje i firmy rzemieślnicze:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=10219

Spotkanie Rady Dialogu Społecznego z przedstawicielami Izby Reprezentantów Japońskiego Parlamentu

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie członków Rady Dialogu Społecznego z delegacją Komisji Pracy i Opieki Społecznej Izby Reprezentantów Japońskiego Parlamentu.
Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie związane z nowoczesną formułą działalności RDS ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych zadań Rady.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10234

"Wiarygodni w Rzemiośle. Konkurs

Creditreform Wywiadownia Gospodarcza zaprasza do udziału w organizowanym przy patronacie Związku Rzemiosła Polskiego konkursie "Wiarygodni w Rzemiośle". Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej: www.creditreform.pl/wiarygodni-w-rzemiosle. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Celem Konkursu jest ocena wiarygodności płatniczej firm funkcjonujących w polskiej przestrzeni gospodarczej oraz wyróżnienie tych, które odznaczają się największą wiarygodnością płatniczą.


Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10223

wtorek, 26 lipca 2016

XXVI Mistrzostwa Polski Weteranów Lekkiej Atletyki

W dniach 2-3 lipca 2016 roku na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków odbyły się XXVI Mistrzostwa Polski Weteranów Lekkiej Atletyki.
Wśród uczestników nie zabrakło również przedstawicieli rzemiosła.
Pan Stanisław Libera z Wołczyna - instruktor praktycznej nauki zawodu mechanik pojazdów samochodowych zdobył złoty medal w biegu na 1500 metrów oraz dwa srebrne medale na dystansie 800 i 400 metrów.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zarówno na niwie zawodowej jak i sportowej!

piątek, 22 lipca 2016

Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi możliwości uzyskania dotacji:
Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
-Wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B  - nazwa relacji występujących pomiędzy firmami, określana często mianem „klasycznego” e-biznesu. Na światowym rynku business-to-business największą gałąź stanowią informacje biznesowe );

środa, 20 lipca 2016

Polska bardziej innowacyjna

Polska odnotowała wzrost wskaźnika innowacyjności, według najnowszego raportu European Innovation Scoreboard 2016.
- Cieszy nas awans w rankingu Komisji Europejskiej. Liczymy, że dzięki realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wskaźniki innowacyjności w naszym kraju będą znacząco rosły. Chcemy zmienić podejście do inwestycji w sektorze B+R. Planowane zmiany w prawie, ułatwią firmom zwiększanie nakładów na działalność innowacyjną. - powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Więcej
Gospodarka:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10193

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący RDS.

Stanowisko Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych ZRP do szacunków ubytków podatkowych

„Jako praktycy,  działający na  rynku likwidacji szkód i naprawy pojazdów wyrażamy wątpliwości,  co do szacunków ubytków budżetowych  przedstawionych  w piśmie Ministra Finansów, a opartych na danych przekazanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który przeznaczony jest dla osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem swoich kwalifikacji.
Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10192

środa, 13 lipca 2016

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty podpisana

Likwidacja sprawdzianu szóstoklasistów, zmiany w procedurze odwoławczej od matur – to kluczowe zmiany, w podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rola praktycznej nauki zawodu w rzemiośle, a proponowane zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego

- Wzmacnianie praktycznej nauki zawodu  powinno dotyczyć  przechodzenia z kształcenia ogólnego w kierunku  zawodowego szczególnie w części praktycznej realizowanej w naturalnych warunkach u pracodawców, a nie koniecznie w centrach kształcenia praktycznego – to wnioski uczestników posiedzenia Zespołu Parlamentarnego do spraw Rzemiosła i Kształcenia Zawodowego, jakie odbyło się w dniu 5 lipca 2016 w siedzibie Sejmu RP.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10150

czwartek, 7 lipca 2016

Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie projektu nowelizacji kodeksu karnego

Związek Rzemiosła Polskiego popiera kierunek nowelizacji prawa karnego nastawiony na uszczelnienie systemu represji karnej przy ściganiu i karaniu przestępstw szczególnie groźnych dla porządku prawnego, w tym popełnianych z wykorzystaniem struktury organizacyjnej podmiotów gospodarczych, należących zarówno do osób fizycznych jak i do osób prawnych.Waga nowelizacji wymaga szczególnej jasności proponowanych zapisów, w tym pojęć i terminów opisujących warunki ponoszenia odpowiedzialności majątkiem podmiotu gospodarczego.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10137

Waloryzacja rent i emerytur. Debata Trójstronna


2 lipca w  TVP Info odbyła się kolejna Debata Trójstronna, w której uczestniczyli partnerzy społeczni i strona rządowa. Tematem spotkania była waloryzacja rent i emerytur oraz usprawnienie systemu emerytalnego.

Jak kształcić ludzi, żeby mieli dobrą pracę?

W Sejmie RP odbyła się konferencja poświęcona przedsiębiorczości w kontekście kształcenia zawodowego.
Wiceminister edukacji Teresa Wargocka wyraźnie podkreśliła, że kształcenie zawodowe w Polsce wymaga pilnych zmian. – Nasza gospodarka potrzebuje fachowców. Musimy zadbać o to, aby uczniowie mieli świadomość, że każdy zawód jest dobry do tego, aby spełniać się zawodowo i godnie żyć – powiedziała.

 Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10126

środa, 6 lipca 2016

Wsparcie w starcie

Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie"

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego.


Wczoraj w Sejmie odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego.  Przedmiotem spotkania była rola praktycznej nauki zawodu w rzemiośle w kontekście proponowanej reformy systemu szkolnictwa zawodowego.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Pan Jacek Tomczak - Przewodniczący Zespołu do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego, Pan Tomasz Kostuś – zastępca Przewodniczącego Zespołu,  Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu w MEN, Jadwiga Parada – Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.  Ze strony Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczyli w spotkaniu: Prezes ZRP Jerzy Bartnik,  Z-ca Prezesa Włodzimierz Biniek , Członek Zarządu ZRP - Zbigniew Marchwiak,  Dyrektor Zespołu Oświaty w ZRP - Jolanta Kosakowska a także Dyrektor Izby w Poznaniu -Tomasz Wika i Dyrektor Izby w Opolu – Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz.

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych „Go to Brand” – spotkanie informacyjne

W piątek 15 lipca 2016 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości zapewnienia środków na realizację projektów dotyczących uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji.

Konkurs na nowe idee dla rzemiosła polskiego rozstrzygnięty

Cech Rzemiosł Budowlanych przy współpracy z Fundacją Centrum Edukacyjno-Gospodarcze objął po raz III Honorowym patronatem kolejną edycję konkursu na nowe idee dla rzemiosła polskiego. Tematy konkursowe tegorocznej edycji obejmowały m.in. zagadnienia dotyczące prowadzenia małej rodzinnej firmy oraz roli marketingu w działalności  małych i mikro przedsiębiorstw.

 Więcej:
Organizacje i firmy rzemieślnicze:

http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=10109

Fotorelacja z XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rzemiosła na Jasną Górę

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tegorocznej pielgrzymki rzemiosła do Częstochowy, która odbyła się 26 czerwca, w rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski i 65-tą rocznicę powstania Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze.

Program ramowy na rzecz konkurencyjności MŚP na lata 2014-2020 COSME

Przed 3 laty Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises).

Dotacje na innowacje w Polsce Wschodniej

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się nawet o 7 mln zł na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Ruszył właśnie kolejny nabór wniosków w Programie Polska Wschodnia (POPW). Do rozdysponowania jest 135 mln zł. Firmy mogą składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do 31 lipca br.
 Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10116

Ogólnopolska Komisja Branżowa Rzemiosł Spożywczych przy ZRP rozpoczyna działalność

Ogólnopolska Komisja Branżowa Rzemiosł Spożywczych stała się faktem. W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji Branżowej Rzemiosł Spożywczych, powołanej przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego, Uchwałą Nr 4 z dnia 21 marca 2016 roku. To już 9 Ogólnokrajowa Komisja Branżowa powołana w ZRP.
Działania Komisji koncentrować się będą na integracji środowiska branży spożywczej, współpracy z ekspertami przy opracowywaniu opinii i wystąpień do organów rządowych i Parlamentu. Zgromadzeni przy komisji eksperci będą stanowić siłę wspierającą prace Prezydium.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10111

piątek, 1 lipca 2016

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W BIELAWSKIEJ SZKOLE RZEMIEŚLNICZEJ

24 czerwca 2016r. zakończyliśmy w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości kolejny rok szkolny.
Podczas apelu podsumowującego całoroczną pracę uczniów gościliśmy: Radnego Rady Miejskiej w Bielawie – Pana Stanisława Janczaka, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz Radnego Rady Miejskiej w Bielawie – Pana Kazimierza Rachowieckiego, Podstarszego bielawskiego Cechu – Pana Marka Strzeleckiego, Członków Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie - Panią Barbarę Buczek i Pana Wiesława Bełza, a także Dyrektora Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie i opiekuna praktycznej nauki zawodu – Panią Katarzynę Wierzbicką,  Komendanta Hufca Pracy w Dzierżoniowie – Panią Małgorzatę Bieżanowską, Młodszego Specjalistę Straży Miejskiej w Bielawie – Panią Agnieszkę Osiewałę. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również - Wieloletni Przyjaciele Szkoły – Pan Mirosław Przychodniak i Pan Tadeusz Łazowski oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy – Pani Ewa Glura.