czwartek, 7 lipca 2016

Jak kształcić ludzi, żeby mieli dobrą pracę?

W Sejmie RP odbyła się konferencja poświęcona przedsiębiorczości w kontekście kształcenia zawodowego.
Wiceminister edukacji Teresa Wargocka wyraźnie podkreśliła, że kształcenie zawodowe w Polsce wymaga pilnych zmian. – Nasza gospodarka potrzebuje fachowców. Musimy zadbać o to, aby uczniowie mieli świadomość, że każdy zawód jest dobry do tego, aby spełniać się zawodowo i godnie żyć – powiedziała.

 Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10126